24 - اعلاميه بدهكار بستانكار

اعلاميه بدهكار بستانكار

ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار
اعلاميه بدهكار بستانكار ، سندي است كه براي انتقال و اصلاح مانده طرف حسابهاي سيستم فروش و خريد و همچنين ساير طرف حسابها استفاده مي شود .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).u1 1 - اعلاميه بدهكار بستانكار
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اعلاميه بدهكار بستانكار جديد” كليك كنيد (تصوير2).u2 1 - اعلاميه بدهكار بستانكار
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “اعلاميه بدهكار بستانكار جديد” در قسمت عمليات
3- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري اعلاميه بدهكار بستانكار ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلاميه را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري اعلاميه بدهكار بستانكار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به اعلاميه بدهكار بستانكار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
4- “تاريخ” اعلاميه را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
5- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه مي خواهيد اعلاميه اي با ارزي به غير از ارز پايه ثبت نماييد ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
6- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
7- در اعلاميه بدهكار بستانكار در گزينه “شماره سند مرتبط” ، مي توانيد شماره سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار را مشاهده كنيد (تصوير 3).
8- براي اضافه كردن قلم به اعلاميه ، كليد o1 - اعلاميه بدهكار بستانكار يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد o2 - اعلاميه بدهكار بستانكار يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
9- در قسمت اقلام ، “نوع بدهكار” را مشخص نماييد . در اين گزينه شما مي توانيد يكي از انواع بدهكار “تامين كننده” ، “مشتري” و “ساير” را انتخاب نماييد (تصوير 3).
10- در گزينه “كد معين بدهكار” ، حساب معيني كه بايد در سند حسابداري ، در بدهكار آن درج شود را مشخص نماييد (تصوير 3).
11- در گزينه “كد تفصيل بدهكار” ، طرف حسابي كه بايد در سند حسابداري ، در بدهكار آن درج شود را مشخص نماييد (تصوير 3).
12- در قسمت اقلام ، “نوع بستانكار” را مشخص نماييد . در اين گزينه شما مي توانيد يكي از انواع بستانكار “تامين كننده” ، “مشتري” و “ساير” را انتخاب نماييد (تصوير 3).
13- در گزينه “كد معين بستانكار” ، حساب معيني كه بايد در سند حسابداري ، در بستانكار آن درج شود را مشخص نماييد (تصوير 3).
14- در گزينه “كد تفصيل بستانكار” ، طرف حسابي كه بايد در سند حسابداري ، در بستانكار آن درج شود را مشخص نماييد (تصوير 3).
15- در گزينه “مبلغ” ، مبلغي كه بايد بين حساب ها جابجا شوند را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در قسمت قلم اعلاميه ، در گزينه “شرح” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام را وارد نماييد (تصوير 3).
17- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “شرح (2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 3).
18- در قسمت “اطلاعات حساب بدهكار” ، عنوان معين و تفصيل انتخاب شده براي قسمت بدهكار سند در هر قلم نمايش داده مي شود (تصوير 3).
19- در قسمت “اطلاعات حساب بستانكار” ، عنوان معين و تفصيل انتخاب شده براي قسمت بستانكار سند در هر قلم نمايش داده مي شود (تصوير 3).
20- در بالاي فرم “اعلاميه بدهكار بستانكار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات عمومي گزينه “صدور خودكار سند حسابداري براي اعلاميه بدهكار و بستانكار” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 3).
21- در صورتي كه در تنظيمات عمومي ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري براي اعلاميه بدهكار و بستانكار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره اعلاميه ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “اعلاميه بدهكار بستانكار” ، كليد “صدور سند حسابداري” o3 - اعلاميه بدهكار بستانكار را كليك كنيد (تصوير 3).
22- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد “نمايش سند حسابداري” o4 - اعلاميه بدهكار بستانكار را بزنيد (تصوير 3).
23- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد “حذف سند حسابداري” o5 - اعلاميه بدهكار بستانكار را بزنيد (تصوير 3).u3jpg - اعلاميه بدهكار بستانكار
تصوير 3 : ورود اطلاعات اعلاميه بدهكار بستانكار و ذخيره آن
24- براي مشاهده ليست اعلاميه بدهكار بستانكار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه بدهكار بستانكار” كليك كنيد (تصوير 4).
u4jpg - اعلاميه بدهكار بستانكار
تصوير 4 : فهرست اعلاميه بدهكار بستانكار

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *