سپید_حساب_ویرا

اقتصاد پویا و اقتصاد ایستا

فهرست مطالب

اقتصاد پویا و اقتصاد ایستا
تئوریهای اقتصادی را می توان به دو صورت پویا و ایستا مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد. هرگاه این مطالعه و بررسی در طول زمان باشد، به آن پویا (دینامیک) گفته می شود؛ یعنی متغیرهای اقتصادی و علت پدیده های اقتصادی طی زمان در نظر گرفته می شوند. برای مثال درآمد و رشد اقتصادی جامعه در یک روند زمانی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. اما هرگاه بررسی و مطالعه متغیرهای اقتصادی در یک زمان خاص صورت گیرد و در این بررسی، زمان نقشی نداشته باشد، به آن اقتصاد ایستا گفته می شود. در اقتصاد ایستا معمولا یک وضعیت اقتصادی (اعم از اشتغال، تولید، درآمد، تعادل، سرمایه گذاری، مصرف و غیره) با موارد مشابه آن در یک زمان دیگر مقایسه و نتیجه گیری می شود؛ برای مثال هرگاه عرضه و تقاضای بازار و نقطه تعادل آن را مشخص سازند و تقاضا بنا به عللی جابجا شود، نقطه تعادل جدید را با نقطه تعادل قبلی آن مقایسه و نتیجه گیری می کنند، بدون اینکه فرایند زمانی این دو نقطه مورد مطالعه قرار گیرد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ