سپید_حساب_ویرا

اقلام استثنایی در محاسبه سود یا زیان فعالیت های عادی

اقلام‌ استثنایی‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ فعالیت های‌ عادی‌

فهرست مطالب

مبلغ هر قلم استثنایی (منفرداً یا در صورت تشابه نوع ، در مجموع ) باید به طور جداگانه و ترجیحاً در متن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منعکس گردد.
اعم از اینکه انعکاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشت های توضیحی صورت گیرد، این اقلام باید به عنوان اقلام استثنایی قابل تشخیص باشد و این گونه تصریح گردد. شرح مناسبی در مورد هر یک از اقلام استثنایی جهت درک ماهیت این اقلام ضروری است .

?نمونه اقلامی که ممکن است درصورت با اهمیت بودن ، استثنایی تلقی شود عبارت است از:
الف ) زیانهای ناشی از بلایای طبیعی در مناطقی که وقوع آنها به طور متناوب انتظار می رود،
ب) هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری ،
ج ) هزینه های تجدید سازمان ،
د ) به هزینه بردن داراییهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک ،
ﻫ) زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاری ،
و) کمکهای بلاعوض غیرسرمایه ای دریافتی و کمکهای بلاعوض پرداختی ،
ز) سود یا زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایه گذاریهای بلندمدت ،
ح) سود یا زیان فروش یا توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری ،
ط) هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجودی مواد و کالا،
ی) ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت ،
ک) وجوه مازاد ناشی از حل و فصل ادعای خسارت از شرکتهای بیمه ،
ل) هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت معمول (عملی ) مورد انتظار و ضایعات غیرعادی ،
م) سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی برله یا علیه شرکت .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ