سپید_حساب_ویرا

برنامه ریزی حسابرسی

فهرست مطالب

برنامه ریزی حسابرسی چگونه است

حسابرسان قبل از شروع به کار حسابرسی و رسیدگی به حساب های صاحبکار برنامه ریزی لازم را انجام می دهند . اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد « عملیات حسابرسی باید به نحو کافی و مناسب برنامه ریزی شود و در صورت کارکنان برکار آنان به گونه ای مناسب نظارت شود »
مفهوم برنامه ریزی کافی به معنای این است در مورد صاحبکار جدید ، قبل از قبول کار حسابرسی وی ، کسب اطلاعات در مورد عملیات صاحبکار ، تشکیلات سازمانی صاحبکار و همچنین هماهنگی و جدول بندی کارهایی که بایستی بوسیله کارکنان حسابرسی انجام شود صورت می گیرد . گرچه در بسیاری موارد برنامه ریزی عملیات حسابرسی قبل از شروع عملیات حسابرسی انجام می شود ، اما فرآیند برنامه ریزی در طی رسیدگی ادامه می یابد و برنامه از پیش تعیین شده به علت برخورد با مسائلی که در حین رسیدگی کشف می گردد با توجه به شرایط مورد تجدید نظر قرار می گیرد . به طور مثال اگر حسابرسان ضعفی در سیستم کنترل های داخلی صاحبکار مشاهده کنند ، باید طوری روش های حسابرسی را طراحی کنند تا از نتایج بدست آمده مطمئن گردند که منجر به اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی نشوند .
فرآیند برنامه ریزی از طریق برنامه ریزی حسابرسی و تهیه کاربرگهای برنامه و زمان بندی عملیات حسابرسی استوار است . کاربرگ های برنامه ریزی و نظارت مستندات لازم از آزمون های موسسه حسابرسی، نظارت هایی که توسط سرپرستان و حسابرسان ارشد از کار حسابرسی به عمل می آورند را فراهم می نماید . برنامه ریزی حسابرسی عبارت است از نظارت بر رسیدگی و تعیین ماهیت و خصوصیات عملیات صاحبکار و کلیه اقدامات سیستماتیک که وصول به هدف را ممکن می سازد ، اگرچه برنامه ریزی حسابرسی به لحاظ شکل و محتوی در شرکت ها و موسسات مختلف حسابرسی متفاوت می باشد ، اما یک برنامه ریزی نمونه شامل موارد ذیل می باشد :
1-   تشریح تشکیلات سازمانی ، نوع شرکت و یا موسسه ، موضوع و فعالیت صاحبکار.
2-   اهداف حسابرسی به این معنی که حسابرسی به منظور اظهارنظر در مورد صورت های مالی سالیانه جهت تهیه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و یا حسابرسی برای ارگان های مختلف مالی و اعتباری از قبیل بانکها ، سازمان بورس اوراق بهادار و نظایر آن .
3-   مشخص کردن ماهیت و سایر خدمات مانند تهیه اظهار نامه مالیاتی ، اصلاح حسابها نسبت به صورت های مالی تهیه شده و یا سایر گزارشهای خاص جهت طرح در مجامع عمومی صاحبان سهام و یا هیات مدیره و ارگان های خارج از شرکت صاحبکار .
4-   تهیه جدول زمان بندی اجرای عملیات حسابرسی برای کارهایی که قبل از پایان سال مالی و بعد از پایان سال مالی باید انجام گیرد و بالاخره مشخص کردن تاریخ تهیه گزارش نهایی جهت ارائه به صاحبکار .
5-   تعیین و برآورد کارکنان مورد نیاز در سطوح مختلف برای انجام عملیات حسابرسی .
6-   تعیین تاریخ تکمیل هر بخش عمده کار مانند بررسی و ارزیابی کنترل های داخلی ، خاتمه اجرای عملیات و ارائه گزارش حسابرسی .
7-   هرگونه برنامه خاصی که ممکن است برای یک صاحبکار بخصوص به علت نوع خدماتی که باید برای صاحبکار انجام گیرد .
8-   تعیین کارها و وظایفی که به عهده صاحبکار واگذار می گردد از قبیل آماده کردن مکان برای استقرار حسابرسان در زمان و دوره حسابرسی ، تعداد کارکنانی که در امر حسابرسی باید به موسسه کمک کنند و بالاخره تسهیلات لازم توسط صاحبکار برای شمارش موجودی های کالا در آخر سال ، ارسال تاییدیه ها به مشتریان و غیره .
لازم است این اطلاعات در پرونده های حسابرسی (پرونده های دائمی و جاری) نگهداری گردد.
منبع : کتاب حسابرسی (1)

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question