24 - برگشت خروج انبار

برگشت خروج انبار

ثبت عمليات برگشت خروج انبار
اگر كالاي فروخته شده و يا براي مصرف شده كه قبلا از انبار خارج شده است ، بنا به هر دليلي به انبارعودت داده شود ، در سيستم “تامين كنندگان و انبار” توسط سند برگشت خروجي انبار ثبت مي شود . برگشت خروج انبار مي تواند هم برمبناي خروج انبار و هم بدون مبناي خروج انبار در سيستم ثبت گردد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1). e1 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “برگشت خروج انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).e2 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “برگشت خروج انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم برگشت خروج انبار “نوع” برگشت خروج را انتخاب نماييد . در برگشت خروج انبار ،سه نوع برگشت خروج انبار وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” ، “مصرف” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع برگشت خروج انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم برگشت خروج انبار ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري برگشت خروج انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت خروج انبار را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري برگشت خروج انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به برگشت خروج انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
7- “تاريخ” برگشت خروج انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
8- براي اضافه كردن قلم به برگشت خروج انبار ، كليد o1 - برگشت خروج انبار يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد o2 - برگشت خروج انبار يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
9- گزينه “مبنا” براي برگشت خروج انبار از روي يك خروج انبار مشخص است . در صورتي كه بخواهيد برگشت خروج انبار بر مبناي خروج انبار صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه خروج انبار مورد نظر را انتخاب نماييد . با انتخاب خروج انبار اطلاعات تعدادي از خروج انبار به فرم برگشت خروج انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
10- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
11- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).e3 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 3 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار
12- در قسمت قلم برگشت خروج انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
13- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته يا مصرف شده خروجي انبار در بستانكار آن حساب درج مي شود . گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “بهاي تمام شده كالاي فروش رفته” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه مشتريان وفروش پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 4).
14- تمامي اطلاعات مبلغي برگشت خروجي انبار بر اساس ارز پايه سيستم نمايش داده مي شوند . در نظر داشته باشيد كه برگشت خروجي انبار بدون مبنا در عمليات قيمت گذاري اسناد انبار قيمت گذاري مي شود و امكان ورود اطلاعات “مبلغ” بصورت دستي وجود ندارد ولي هنگام برگشت خروج انبار بر مبناي خروج انبار ، مبلغ از فرم خروج انبار باز خواني مي شود (تصوير 4).
15- در قسمت قلم برگشت خروج انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
18- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام برگشت خروجي انبار به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).e4 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 4 : ورود اطلاعات برگشت خروج انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
19- در بالاي فرم ” برگشت خروج انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 5).
20- بعد از ذخيره اطلاعات برگشت خروج انبار و بعد از عمليات قيمت گذاري مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم ” برگشت خروج انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” o3 - برگشت خروج انبار را كليك كنيد (تصوير 5).
21- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت خروجي هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” o4 - برگشت خروج انباررا بزنيد (تصوير 5).
22- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت خروجي هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” o5 - برگشت خروج انبار را بزنيد (تصوير 5).
e5 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 5 : ذخيره اطلاعات برگشت خروج انبار و امكانات موجود در آن
23- در فرم برگشت خروج انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي برگشت خروج انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).e6 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
24- براي مشاهده ليست برگشت خروجي هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “برگشت خروج انبار” كليك كنيد (تصوير 7).
e7 1 - برگشت خروج انبار
تصوير 7 : فهرست برگشت خروج انبار

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *