سپید_حساب_ویرا

تضامین در پیمان

فهرست مطالب

تضامین در پیمان

با توجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین و اجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی را پرداخت می کند که این تضامین یا در قالب اسناد مالی (چک, سفته) ودر اکثر مواقع بصورت ضمانت نامه بانکی انجام می شود..

✍️ تعریف مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی

?عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

✍️تعریف عمومی ضمانت نامه :

?ضمانت نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له) و ضمانت خواه (مضمون عنه) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

 

انواع ضمانت نامه

♦️ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط گردد.

♦️ضمانت نامه حسن انجام تعهد:

این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذی نفع) صادر می گردد. (متداول ترین این نوع ضمانت نامه ها تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است.)

♦️ضمانت نامه پیش پرداخت:

برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولاً کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان پرداخت می نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می یابد.

♦️ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان:

کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامه که توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می گردد به ” ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است.

 

♦️ضمانت نامه گمرکی:

صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک، ضمانت نامه بانکی بسپارند. این ضمانت نامه به سررسید معین مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و… و یا به صورت اقساطی صادر می شوند. ضمانت نامه های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

♦️ضمانت نامه تعهد پرداخت:

این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می گردند.

♦️ ضمانت نامه متفرقه:

این نوع ضمانت نامه دارای فرم خاصی نیستند و طبق فرم مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظورتضمین موارد خاص صادر می گردد.

♦️ضمانت نامه حسن انجام کار:

ضمانت نامه ای است که به منظور اطمینان از صحت کارکرد پروژه اجرا شده توسط پیمانکار طبق قرارداد و حصول بازدهی پیش بینی شده در مدت معین (پس از اجرای طرح و بهره برداری از آن) از پیمانکار، مطالبه می گردد

? نکات حسابداری

: هنگامی که ضمانت نامه ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ۱۰% نقدی و ۹۰% با سفته تامین شده باشد ثبت زیر در دفاتر قانونی نوشته می شود.

سایرحسابها و اسناددریافتنی _ سپرده تضمین قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰بد
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بد
وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
طرف حسابهای انتظامی۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس

? هنگام ابطال ضمانت نامه

وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰،۰۰۰بد
طرف حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰بد
سایرحسابها واسناددریافتنی _ سپرده های بانکی ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بسl

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question