سپید_حساب_ویرا

تعاریف حقوق و دستمزد

تعاریف حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

تعاریف حقوق و دستمزد

?حقوق
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود( جبران فعالیتهای خود) به صورت نقد یا غیر نقدی دریافت می کند مفهوم حقوق است که معمولا به صورت ماهانه صورت می پذیرد.

?دستمزد
مفهوم آن همانند حقوق می باشد، لیکن معمولاً دستمزد برمبنای ساعت کار به کارگر پرداخت می شود ولی حقوق در ازای یک ماه کارکرد کارگر پرداخت می گردد.

?مزایای مستمر
شامل آیتم هایی اضافه شده به حقوق اصلی ( کارکرد ضربدر حقوق روزانه ) هستند که هر ماه در لیست حقوق تکرار می شوند مانند : حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی و….

?مزایای غیر مستمر
شامل آیتم هایی اضافه شده به حقوق اصلی ( کارکرد ضربدر حقوق روزانه ) هستند که هر ماه در لیست حقوق تکرار نمی شوند مانند : اضافه کاری،پاداش تولید، کارانه، حق ماموریت

?نیروی ساعتی
منظور به خدمت گرفتن نیرو یا کارشناس جهت انجام وظیفه محوله طبق توافق طرفین که پرداخت آن به صورت نرخ در هر ساعت مشخص می گردد: مانند نیروی فن آوری و آی تی

?حق الزحمه
هرگونه پرداخت در قبال استفاده از نیروی انسانی در قالب قرارداد مانند : قراردادهای مشاوره، حق التدریس، حق الجلسات، مشاوره مالیاتی که به صورت ماهانه نمی باشد و نرخ بیمه آنها طبق ماده ۳۸تامین اجتماعی خواهد بود.

?اضافه کاری
استفاده از نیروی انسانی مازاد بر ساعت تعیین شده طبق قانون اداره کار و برساس توافق طرفین که معادل ۴۰ درصداضافه بر نرخ مزد عادی می باشد. مثلا اگر حقوق روزانه ۲۰۰۰۰ریال باشدنرخ اضافه کاری ۸۰۰۰ ریال در هر ساعت منظور میشود و شامل محدودیت در ساعت (حداکثر ۴ ساعت در روز و ۱۳۵ ساعت در ماه می باشد.)

?عیدی
نوعی پاداش سالانه است که کارفرما مکلف است به نسبت یکسال کارکرد معادل ۶۰ روز پرداخت نماید.مبنای پرداخت یک ماه حقوق طبق اداره کار است.(حداقل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز)

?سنوات
پشتوانه مالی که اداره کار برای پایان کار کارگران منظور نموده است. مبنای محاسبه آن معادل یک ماه حقوق قانون کار در پایان هر سال می باشد. طبق ماده ۲۴ قانون تامین اجتماعی پرداخت آن در خاتمه کار منظور می شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ