سپید_حساب_ویرا

ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار (آموزش در 33 گام تصویری)

ثبت فاكتور برگشتی

فهرست مطالب

برای شنیدن این مقاله بر روی کلید پخش کلیک کنید 👆

ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار

  اگر همه یا بخشی از فروش انجام شده برگشت داده شود و عملیات فروش و صدور فاکتور هم کامل شده باشد، این عملیات در سپیدار تحت عنوان فرم فاکتور برگشتی ثبت می گردد. همچنین در صورتی كه برای برگشت فروشی كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید پورسانت پرداختی به واسط برگردانده شود، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط ثبت نمایید. با ورود و ثبت اطلاعات فاكتور برگشتی، امكان صدور سند حسابداری اتوماتیك بر مبنای فاكتور برگشتی، امكان صدور برگشت خروجی انبار اتوماتیك بر مبنای فاكتوری، امكان كنترل برگشت خروجی های انبار صادر شده بر اساس یك فاكتور برگشتی و تعداد وارده و امكان كنترل فاكتور برگشتی های صادر شده بر اساس یك فاكتور و تعداد برگشت شده در اختیار شما قرار می گیرد.  

جهت اطلاع از قیمت نرم افزار حسابداری سپیدار کلیک کنید.

 

ثبت عملیات فاكتور برگشتی در سپیدار

1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “مشتریان وفروش” كلیك كنید (تصویر1). آموزش ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت مشتریان و فروش   2- وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “فاكتور برگشتی جدید” كلیك كنید (تصویر2). ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “فاكتور برگشتی جدید” در قسمت عملیات   3- “مشتری” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر3). 4- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر3). 5- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری فاكتور رگشتی ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور برگشتی را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری فاكتور برگشتی ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به فاكتور برگشتی ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3). 6- “تاریخ” فاكتور برگشتی را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3). 7- گزینه “معین” حسابی است كه هنگام صدور سند حسابداری فاكتور برگشتی مبلغ بستانكاری مشتری در آن حساب درج می شود . گزینه “معین” بصورت پیش فرض با حساب تعیین شده در قسمت تنظیمات مشتریان و فروش برای حساب دریافتنی پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 3). 8- گزینه “ارز” بصورت پیش فرض عنوان ارز پایه را نمایش می دهد . در صورتی كه فاكتور برگشتی با ارزی به غیر از ارز پایه انجام شده است ، ارز نمایش داده شده را تغییر دهید (تصویر 3). 9- در صورت انتخاب هر ارزی به جز ارز پایه ، گزینه “نرخ ارز” فعال می شود . می توانید نرخ ارز را تایپ كنید یا اینكه با زدن كلید “آخرین نرخ” ، آخرین نرخ درج شده برای ارز انتخاب شده در سیستم برای آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخوانی كنید (تصویر 3). 10- برای اضافه كردن قلم به فاكتور برگشتی ، كلید B1 یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید B2 یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3). 11- در صورتی كه برای یك مشتری قبلا فاكتور فروش صادر كرده اید و از محل آن فاكتور كالایی عودت داده شده است ، می توانید فاكتور برگشتی را بر اساس آن فاكتور فروش صادر كنید تا اطلاعات از فاكتور فروش بصورت اتوماتیك به فاكتور برگشتی منتقل شوند . برای صدور فاكتور برگشتی بر مبنای یك فاكتور فروش ، در قسمت اقلام فاكتور برگشتی ، قلم فاكتور فروش مورد نظر را با استفاده از گزینه “شماره فاكتور” انتخاب كنید (تصویر 3). 12- در قسمت اقلام فاكتور برگشتی _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3). 13- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3). 14- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد انبار ، سیستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3). 15- در قسمت اقلام فاكتور برگشتی _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 3). 16- اگر كالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت ثابت داشته باشد با ورود یكی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن كالا بصورت اتوماتیك محاسبه می شود و با تغییر یكی ، دیگری هم تغییر می كند بگونه ای كه همواره نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت متغیر داشته باشد با ورود یكی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن كالا بصورت اتوماتیك محاسبه می شود ولی پس از آن با تغییر یكی ، دیگری تغییر نمی كند بگونه ای كه لزوما نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصویر 3).    
ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار
ثبت فاکتور برگشتی
تصویر 3 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتی   17- در قسمت اقلام فاكتور برگشتی _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزینه “فی” یا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالای فرم وارد نمایید (تصویر 4). 18- در قسمت اقلام فاكتور برگشتی ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 4). 19- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4). 20- اگر در اعلامیه قیمت برای كالا یا خدمت انتخاب شده در فاكتور برگشتی با نوع فروش انتخاب شده در بالای فاكتور برگشتی و ارز انتخاب شده در بالای فاكتور برگشتی اطلاعاتی تعریف شده باشد ، نرخ تخفیف از اعلامیه قیمت به فاكتور برگشتی منتقل می شود و بر اساس مبالغ فاكتور برگشتی ، مبلغ “تخفیف” اعلامیه محاسبه می شود (تصویر 4). 21- هر مبلغی به جز مالیات و عوارض كه به مبلغ فاكتور برگشتی اضافه می شود مانند بسته بندی ، حمل و … باید در گزینه “اضافات” درج شود (تصویر 4). 22- اطلاعات “مالیات” و “عوارض” بر اساس نرخ مالیات و نرخ عوارض تعیین شده در تنظیمات عمومی محاسبه می شود و در نوار پایین نمایش داده می شود . توجه داشته باشید كه روی هر قلمی كه قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و می توانید اطلاعات محاسبه شده برای آن قلم را ویرایش كنید (تصویر 4). 23- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4). 24- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام فاكتور برگشتی به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر 4). 25- پس از ورود اطلاعات فاكتور برگشتی ، كلید “ذخیره” بالای فرم را كلیك نمایید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری فاكتور برگشتی” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتی ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد . همچنین در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتی ، سند برگشت خروج انبار آن نیز ثبت خواهد شد (تصویر 4). 26- در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری فاكتور برگشتی” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاكتور برگشتی ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید. برای این كار در بالای فرم “فاكتور برگشتی” ، كلید “صدور سند حسابداری” o6 را كلیك كنید (تصویر 4). 27- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای فاكتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای برگشتی كلید “نمایش سند حسابداری” o4 را بزنید (تصویر 4). 28- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای فاكتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای برگشتی كلید “حذف سند حسابداری” o5 را بزنید (تصویر 4). 29- در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاكتور برگشتی ، می توانید سند برگشت خروج انبار آن را ثبت نمایید . برای این كار در بالای فرم “فاكتور برگشتی” ، كلید “ثبت سند برگشت خروج انبار” Y1 را كلیك كنید (تصویر 4). 30- برای حذف سند برگشت خروج انبار برای فاكتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای برگشتی كلید “حذف سند برگشت خروج انبار” Y2 را بزنید (تصویر 4).  
مراحل ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار
ثبت فاکتور برگشتی
تصویر 4 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتی و ذخیره اطلاعات وارد شده   31- برای مشاهده لیست فاكتور های برگشتی ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “فاكتور های برگشتی” كلیك كنید (تصویر 5). ثبت فاكتور برگشتی در نرم افزار حسابداری سپیدار تصویر 5 : فهرست فاكتور های برگشتی   32- در صورتی كه برای فاكتور برگشتی كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید مبلغ پورسانت برگردانده شود ، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنید . برای این كار كافیست ، بر روی صفحه “واسط” كلیك نمایید ، تا بتوانید اطلاعات مربوط به واسط را وارد نمایید (تصویر 6). ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار تصویر 6 : ورود اطلاعات واسط فروش   33- در فرم فاكتور برگشتی در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای فاكتور برگشتی را مشاهده كنید (تصویر 7).
آموزش ثبت فاكتور برگشتی در سپیدار
ثبت فاكتور برگشتی
تصویر 7 : صفحه اسناد مرتبط

سوالات متداول

اگر همه یا بخشی از فروش انجام شده برگشت داده شود و عملیات فروش و صدور فاکتور هم کامل شده باشد، این عملیات در سپیدار تحت عنوان فرم فاکتور برگشتی ثبت می گردد.

1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “مشتریان وفروش” كلیك كنید .

2- وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “فاكتور برگشتی جدید” كلیك كنید .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question