سپید_حساب_ویرا

حسابداری وجوه نقد ، تنخواه گردان

حسابداری وجوه نقد

فهرست مطالب

نقد عبارتست از پول در قالب سکه و اسکناس ، موجودی حساب جاری بانکی ، و هرگونه اوراق بهاداری که بدون قید و شرط به جای پول پذیرفته می شود.

انواع حسابداری وجوه نقد:

نقد شامل اسکناس و سکه ، چکهای شخصی ، حواله بانکی ، چک بانکی و وجوه سپرده شده در حساب جاری بانک می باشد.اقلامی چون تمبرپستی ، چک وعده دار ورسید پرداخت موقت نزد صندوقدار ، جزو نقد نیست .موجودی تمبر پستی باید جزو پیش پرداختهای کوتاه مدت یا ملزومات و چکهای وعده دار و رسیدهای پرداخت موقت باید جزو دریافتنیها به شمار آید .به طور خلاصه ، معیار کلی برای تشخیص وجوه نقد این است که باید وسیله معامله باشد ، بی درنگ و بدون صرف وقت قابل استفاده در بازپرداخت دیون باشد و مدیریت در استفاده از آن برای ایفای هرگونه تعهدی با هیچ محدودیتی مواجه نباشد.

تنخواه گردان :

در بیشتر واحدهای تجاری برای سهولت کار مقادیری وجه نقد در اختیار اشخاص معین و مسئول برای انجام خریدها و هزینه های جزئی بدون انجام تشریفات معمول پرداخت می شود .میزان هر تنخواه گردان یا مبلغی ثابت و از پیش تعیین شده و یا مبلغی متغیر با تعیین حداکثر است .مبلغ تنخواه گردان با صدور چک در وجه مسئول تنخواه گردان در فواصل کوتاه به میزان پیشین خود تجدید می شود . مبلغ هر چک که به این منظور صادر می شود با جمع وجوه پرداخت شده از تنخواه گردان برابر است .هنگام تعویض متصدی تنخواه گردان و همچنین در پایان دوره مالی ، حساب تنخواه گردان باید تسویه شود.

عملیات تنخواه گردان در دفتر روزنامه به صورت زیر ثبت می شود:

دفتر روزنامه عمومی دو ستونی

تاریخ  شرح  بدهکار بستانکار
۱ ۱۲ تنخواه گردان ****
نقد ****
بابت ایجاد تنخواه گردان                     

 

دفتر روزنامه عمومی دو ستونی

تاریخ  شرح  بدهکار بستانکار
۲۱ ۱۲ هزینه مواد مصرفی ****
هزینه های متفرقه فروش ****
اضافه /کسر صندوق ****
نقد ****
بابت مخارج انجام شده و تجدید تنخواه گردان                                            

 

دفتر روزنامه عمومی دو ستونی

تاریخ  شرح  بدهکار بستانکار
۲۹ ۱۲ هزینه مواد مصرفی ****
هزینه های متفرقه فروش ****
نقد ****
اضافه /کسر صندوق ****
تنخواه گردان ****
بابت مخارج انجام شده و حذف تنخواه گردان                                            

مانده حساب اضافه (کسر) صندوق اگر بستانکار باشد جزو درآمد و اگربدهکار باشد جزو هزینه منظور می شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ