سپید_حساب_ویرا

حصه جاری بدهی های بلند مدت

فهرست مطالب

 

به آن قسمت از بدهی های بلند مدتی كه سررسید آنهادر دوره جاری یا دوره تی باشد و  در این مدت می بایست باز پرداخت شوند،حصه جاری بدهی های بلند مدت گفته می شوند وبه این خاطر  یك نوع بدهی ها، جاری محسوب می گردند.

 

خرید برنامه حسابداری سپیدار

 

بعنوان مثال اگر وامی  به مبلغ 10،000،000 ریال ومدت باز پرداخت 10سال در ابتدای سال اخذ گردد(بافرض اینكه از بهره وكارمزد صرف نظر كنیم) مبلغ 2،000،000 ریال آن كه در این دوره  و دوره آتی بازپرداخت می گردد،حصه جاری بدهی های بلند مدت و مبلغ8،000،000ریال آن جزء بدهی های بلندمدت(وام بلند مدت پرداختنی) محسوب می گردد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

بسته سپیدار خدماتی

  • یک
  • دو
  • سه 
  • چهار
دسته بندی های بلاگ