سپید_حساب_ویرا

خلاصه ای از نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد

فهرست مطالب

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد، نمودی از تغییراتی است که در دارایی های وجوه نقد شرکت رخ می دهد.برای تعیین مقدار پول نقدی که وارد سازمان شده و میزانی که از آن مصرف شده است از صورت جریان وجوه نقد استفاده می شود.

 

نمایندگی سپیدار سیستم آسیا در تهران

 

فعالیتهای عملیاتی

۱-۱- روش مستقیم

۱-۱-۱- وجوه نقد حاصل از فروش=حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + فروش

۲-۱-۱- وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات=حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

۳-۱-۱- وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه=موجودی پایان دوره – موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

۴-۱-۱- وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد=حقوق پرداختنی پایان دوره – حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق
(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای.

۲-۱- روش غیر مستقیم

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات)

۱-۲-۱- تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان)

۲-۲-۱- تعدیل هزینه های غیر نقدی

الف) استهلاک
ب) مزایای پایان خدمت

۳-۲-۱- تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

الف) افزایش و کاهش در داراییهای مرتبط با عملیات
ب) افزایش و کاهش در بدهیهای مرتبط با عملیات

۴-۲-۱-تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه) .

۵-۲-۱- تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

بدهکار = خروج وجه نقد
بستانکار= ورود وجه نقد

الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد
ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود.

۶-۲-۱- سایر تعدیلات

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود.

 

۲- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

۱-۲- سود سهام دریافتی=سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره
از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد.

۲-۲- سود سهام پرداختی=سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

۳-۲- بهره دریافتی=بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

۴-۲- بهره پرداختی=بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

۵-۲- تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

 

۳- مالیا ت بر درآمد

۱- کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است.
حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)
مالیات پردرآمد پرداختی = ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری –ذخیره مالیات انتهای دوره – پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر – تعدیلات سنواتی غیر موثر

۴- فعالیتهای سرمایه گذاری

۱-۴- وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

۱-۱-۴- وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی مرتبط در پایان دوره

۲-۱-۴- وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری) +حسابهای دریافتنی مرتبط در ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

۳-۱-۴- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

نکته

۴-۱-۴- اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلا جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است.
در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد.

۲-۴- وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت)
دقیقاً شبیه ردیف ۱-۴ عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و …..) مد نظر قرار گیرد.

 

۵- فعالیتهای تأمین مالی

۵_۱:وجوه مرتبط با افزایش و.کاهش سرمایه
صرفا مبلغنقدی شامل(علی الحساب افزایش سرمایه)

۲-۵- دریافت تسهیلات مالی و بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .
= باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در پایان دوره

تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز
تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد.

۱-۲-۵- اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question