سپید_حساب_ویرا

سایر تنظیمات

فهرست مطالب

قسمت سایر تنظیمات در سپیدار

پس از ورود به تنظیمات حقوق و دستمزد ، روی صفحه “سایر” كلیك كنید و در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

قسمت سایر تنظیمات در سپیدار

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1- “مبالغ پرداختی تا …. رقم روند شود” تعداد ارقام روند شدن مبالغ خالص پرداختی را مشخص میكند . مثلا اگر مبلغ قابل پرداخت 1.376.772 ریال به دست بیاید و تعداد ارقام روند 3 باشد ، میلغ خالص پرداختی برابر با 1.376.000 ریال خواهد بود .

2- “حساب معین حقوق پرداختنی” حساب معینی است كه هنگام صدور سند حسابداری حقوق ، مبلغ خالص پرداختی در بستانكار این حساب درج میشود .

3- “حساب معین روند حقوق” حساب معینی است كه هنگام صدور سند حسابداری حقوق ، مبلغ روند كسر شده از پرسنل در بستانكار این حساب درج میشود .

4- “حساب جاری كاركنان” حساب معینی است كه هنگام صدور سند حسابداری تسویه حساب ، مبلغ قابل پرداخت تسویه حساب كاركنان در این حساب درج میشود .

4- “حساب معین وام” حساب معینی است كه هنگام صدور سند حسابداری حقوق ، مبلغ اقساط وام كسر شده از پرسنل در بستانكار این حساب درج میشود .

4- پس از ورود اطلاعات كلید ذخیره r2 1 یا Ctrl+S را بزنید . پس از ذخیره اطلاعات ، در سمت راست نوار پایین فرم پیغام r3 1 نمایش داده میشود .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

بسته سپیدار خدماتی

  • یک
  • دو
  • سه 
  • چهار
دسته بندی های بلاگ