سپید_حساب_ویرا

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (جاری)

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

فهرست مطالب

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (جاری)

 

سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری نقد مازاد بر نیازهای جاری شرکت در اوراق بهاداری است که به منظور کسب بازدهی در دوره ای کوتاه تر از یک سال انجام می گیرد.

سرمایه گذاریها با توجه به مقصود مدیریت از سرمایه گذاری، در ترازنامه طبقه بندی می گردند.در صورتی یک سرمایه گذاری در طبقه بندی دارایی جاری قرار می گیرد که مدیریت به قصد کوتاه مدت ان را تحصیل کرده و بازار اماده ای برای تبدیل سریع ان به نقد وجود داشته باشد. به طور کلی ضوابط شناسایی سرمایه گذاریهای انجام شده به عنوان سرمایه گذاری کوتا مدت عبارتند از:

 

الف- قابلیت تبدیل به نقد سریع برای اوراق سرمایه گذاری شده وجود داشته باشد و

 

ب- سرمایه گذار باید به قصد تبدیل اوراق به نقد در طی مدتی کمتر از یک سال از تاریخ ترازنامه و یا در طی مدت

چرخه عملیات هر کدام که کوتاه تر باشد، در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد.

 

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت معمولا عبارتند ازسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار استقراضی، یا اوراق مالکیت که قابلیت سریع تبدیل به نقد را دارا باشند.این گونه سرمایه گذاری ها در تراز نامه تحت عنوان اوراق بهادار سریع المعامله و تحت یکی از دو روش اقل بهای تمام شده  و خالص ارزش فروش، یا خالص ارزش فروش (خالص ارزش جاری بازار) نگهداری می شوند. در روش خالص ارزش فروش، حاصل تعدیل به خالص ارزش فروش که سود یا زیان نگهداری می باشد، در صورت سود و زیان  گزارش می گردد. درصورت دارا نبود ویژگی رونق معاملاتی، سرمایه گذاری های جاری تحت عنوان سایر سرمایه گذاری های جاری به هر یک از دو روش فوق نگهداری می شوند.

سرمایه گذاری های بلند مدت فاقد ضوابط فوق الذکرتحت عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت بین داراییهای جاری و داراییهای ثابت عملیاتی (اموال، ماشین الات و تجهیزات) در تراز نامه طبقه بندی میشوند.

در ایران معمولا سپرده  گذاریهای  کوتاه مدت، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی و غیردولتی که بانکها بازخرید فوری ان را از طرف صادر کننده اوراق تضمین نموده اند یا از رونق معاملاتی بالای برخوردار است و شرکت سرمایه گذاربا قصد کوتاه مدت در انها سرمایه گذاری نموده است و نیز سهام ان دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که از رونق معاملاتی برخوردارند از جمله سرمایه گذاری های سریع المعامله به شمار می روند. در اینجا باید متذکر گردید که الزامی وجود ندارد سرمایه گذاری های کوتاه مدت (جاری) حتما برای مدت محدودی نگهداری شود یا اینکه مدیریت نتواند مالکیت انها را بیش از این مدت محدود ادامه دهد. به طور کلی هدف تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت عبارتست از:

 

1-   به حداکثر رساندن بازدهی ان قسمت از نقدینگی که در کوتاه مدت مورد نیاز نیست

 

2-   به حداقل رسانیدن ریسک زیان نوسانات قیمت اوراق سرمایه گذاری

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ