24 - صورت حساب طرف مقابل

صورت حساب طرف مقابل

صدور صورت حساب براي طرف مقابل
صورت حساب طرف مقابل گزارشي است كه طي آن تمامي گردش هاي يك مشتري يا تامين كننده در سيستم نمايش داده شده و در نهايت مانده آن طرف حساب در آن مقطع مشخص مي شود . با صدور صورت حساب براي طرف مقابل تا تاريخ مشخصي ، اطلاعات طرف مقابل تا آن تاريخ بسته شده و امكان تغييرات به تاريخ قبل از صدور صورت حساب وجود نخواهد داشت .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1). q11 - صورت حساب طرف مقابل
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “صورت حساب طرف مقابل جديد” كليك كنيد (تصوير2).q12 - صورت حساب طرف مقابل
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “صورت حساب طرف مقابل جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم صورت حساب “نوع” صورت حساب را مشخص نماييد . در فرم صورت حساب طرف مقابل ، دو نوع صورت حساب وجود دارد كه عبارت است از : “فروش” و “خريد” . شما مي توانيد با توجه به نوع صورت حساب صادره يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم صورت حساب ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- با توجه به انتخاب نوع صورت حساب ، مشتري يا تامين كننده را از گزينه “مشتري/تامين كننده” انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري صورت حساب طرف مقابل ، “شماره” فعال بوده و شماره صورت حساب را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري صورت حساب طرف مقابل ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به صورت حساب طرف مقابل ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6- “تاريخ” صورت حساب را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7- در گزينه “مانده قبلي” ، اگر قبلا در سال مالي جاري براي مشتري يا تامين كننده صورت حساب صادر شده باشد ، مبلغ صورت حساب قبلي نمايش داده مي شود و اگر صادر نشده باشد ، مانده ابتداي دوره وارد شده در تعريف طرف حساب براي مشتري يا تامين كننده را نمايش داده مي شود (تصوير 3).
8- گزينه “صورت حساب قبلي” ، اطلاعات آخرين صورتحساب صادر شده را نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- براي نمايش اقلام صورت حساب ، كليد “نمايش اقلام” q1 1 - صورت حساب طرف مقابل پايين فرم را بزنيد . با اين كار اگر در محدوده تاريخي تعيين شده در بالاي فرم ، عملياتي انجام شده باشد در صفحه “اقلام” نمايش داده مي شوند (تصوير 3).
10- جهت حذف اقلام ، مي توانيد از كليد “حذف اقلام” q2 1 - صورت حساب طرف مقابل استفاده نماييد . با اين كار اقلام نمايش داده شده حذف خواهند شد (تصوير 3).
11- در گزينه “مانده جديد” مانده جديد طرف مقابل بعد از عمليات ذخيره نمايش داده مي شود (تصوير 3).
12- در بالاي فرم “صورت حساب طرف مقابل” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 3).q13 - صورت حساب طرف مقابل
تصوير 3 : ورود اطلاعات صورت حساب طرف مقابل و ذخيره آن
13- براي مشاهده ليست صورت حساب طرف مقابل ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورت حساب طرفهاي مقابل” كليك كنيد (تصوير 4).q14 - صورت حساب طرف مقابل
تصوير 4 : فهرست صورت حساب هاي طرف مقابل

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *