623 - عمليات بانكي چك دريافتني

عمليات بانكي چك دريافتني

ثبت عمليات بانكي چك دريافتني
عمليات بانكي چك دريافتني ، شامل سه نوع عمليات : واگذار به بانك ، وصول و واخواست و نقد كردن چك مي باشد . شما مي توانيد در اين فرم ، عمليات مربوطه را انجام داده و سند آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).
x11 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” كليك كنيد . (تصوير2).
x12 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” در قسمت عمليات
3. در فرم عمليات بانكي چك دريافتني ، “نوع” عمليات را كه شامل “واگذار به بانك” ، “وصول و واخواست” و “نقد كردن” مي باشد را با توجه به عملياتي را كه مي خواهيد انجام دهيد ، انتخاب نماييد (تصوير 3).
4. “تاريخ” عمليات را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
5. “شماره” را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه براي عمليات بانكي چك دريافتني ، روش شماره گذاري تعيين نشده است . بنابراين بايستي شماره را به صورت دستي وارد نماييد (تصوير 3).
6. هنگام ثبت عمليات واگذار به بانك ، گزينه “حساب بانكي” فعال بوده و شما بايد از سلكتور آن ، حساب بانكي كه چك را به آن حساب واگذار نموده ايد ، انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه هنگام ثبت عمليات “وصول و واخواست” و “نقد كردن” گزينه “حساب بانكي” غير فعال مي باشد (تصوير 3).
7. هنگام ثبت عمليات نقد كردن ، گزينه “صندوق” فعال بوده و شما بايد از سلكتور آن ، صندوق مورد نظر را انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد كه هنگام ثبت عمليات “وصول و واخواست” و “واگذار به بانك” گزينه “صندوق” غير فعال مي باشد (تصوير 3).
8. قسمت اقلام عمليات بانكي چك دريافتني متشكل از دو صفحه شامل : چك و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).
9. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . با زدن كليد x1 1 - عمليات بانكي چك دريافتني پايين فرم ، اطلاعات قلم چك را وارد نماييد (تصوير 3).
x13 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر عمليات بانكي چك دريافتني
10. هنگام ثبت عمليات واگذار به بانك ، در قسمت قلم ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 4).
x14 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم عمليات واگذاربه بانك
11. هنگام ثبت عمليات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، “وضعيت” را كه شامل وصول و واخواست مي باشد ، يكي از دوحالت را ، از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 5).
12. هنگام ثبت عمليات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، بعد از انتخاب وضعيت ، شماره چك واگذاري را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك واگذاري به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 5).
x15 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم عمليات وصول و واخواست
13. هنگام ثبت عمليات نقد كردن ، در قسمت قلم ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 6).
x16 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 6 : ورود اطلاعات قلم عمليات نقد كردن
14. در بالاي فرم “عمليات بانكي چك دريافتني” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري عمليات بانكي چك دريافتني” فعال شده باشد ، به محض ثبت عمليات مربوطه ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
15. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري عمليات بانكي چك دريافتني” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره عمليات مربوطه ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “عمليات بانكي چك دريافتني” ، كليد “صدور سند حسابداري” x2 - عمليات بانكي چك دريافتني را كليك كنيد (تصوير 7).
16. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي عمليات بانكي چك دريافتني ، در بالاي فرم يا ليست عمليات بانكي چك دريافتني كليد “نمايش سند حسابداري” x3 - عمليات بانكي چك دريافتني را بزنيد (تصوير 7).
17. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي عمليات بانكي چك دريافتني ، در بالاي فرم يا ليست عمليات بانكي چك دريافتني كليد “حذف سند حسابداري” x4 - عمليات بانكي چك دريافتني را بزنيد (تصوير 7).
18. در قسمت پايين فرم عمليات بانكي چك دريافتني كليد”تاريخچه” x5 - عمليات بانكي چك دريافتني تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).
x17 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 7 : ذخيره اطلاعات عمليات بانكي چك دريافتني و امكانات موجود در آن
19. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 8).
x18 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 8 : تاريخچه چك
20. در عمليات بانكي چك دريافتني در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي عمليات مربوطه را مشاهده كنيد (تصوير 9).
x19 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 9 : صفحه اسناد مرتبط
21. براي مشاهده ليست عمليات بانكي چك دريافتني ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “عمليات بانكي چك دريافتني” كليك كنيد (تصوير 10).
x20 - عمليات بانكي چك دريافتني
تصوير 10 : فهرست عمليات بانكي چك دريافتني

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *