سپید_حساب_ویرا

عملیات بانكی چك دریافتنی

فهرست مطالب

عملیات بانكی چك دریافتنی ، شامل سه نوع عملیات : واگذار به بانك ، وصول و واخواست و نقد كردن چك می باشد . شما می توانید در این فرم ، عملیات مربوطه را انجام داده و سند آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید .

ثبت عملیات بانكی چك دریافتنی در نرم افزار حسابداری سپیدار

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “دریافت و پرداخت” كلیك كنید (تصویر1).

كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت

 

2. وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه “عملیات بانكی چك دریافتنی” كلیك كنید . (تصویر2).

عملیات بانكی چك دریافتنی
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “عملیات بانكی چك دریافتنی” در قسمت عملیات

 

3. در فرم عملیات بانكی چك دریافتنی ، “نوع” عملیات را كه شامل “واگذار به بانك” ، “وصول و واخواست” و “نقد كردن” می باشد را با توجه به عملیاتی را كه می خواهید انجام دهید ، انتخاب نمایید (تصویر 3).

4. “تاریخ” عملیات را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).

5. “شماره” را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه برای عملیات بانكی چك دریافتنی ، روش شماره گذاری تعیین نشده است . بنابراین بایستی شماره را به صورت دستی وارد نمایید (تصویر 3).

6. هنگام ثبت عملیات واگذار به بانك ، گزینه “حساب بانكی” فعال بوده و شما باید از سلكتور آن ، حساب بانكی كه چك را به آن حساب واگذار نموده اید ، انتخاب نمایید . توجه داشته باشید كه هنگام ثبت عملیات “وصول و واخواست” و “نقد كردن” گزینه “حساب بانكی” غیر فعال می باشد (تصویر 3).

7. هنگام ثبت عملیات نقد كردن ، گزینه “صندوق” فعال بوده و شما باید از سلكتور آن ، صندوق مورد نظر را انتخاب نمایید . توجه داشته باشید كه هنگام ثبت عملیات “وصول و واخواست” و “واگذار به بانك” گزینه “صندوق” غیر فعال می باشد (تصویر 3).

8. قسمت اقلام عملیات بانكی چك دریافتنی متشكل از دو صفحه شامل : چك و اسناد مرتبط می باشد (تصویر 3).

9. سیستم به صورت پیش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمایش می دهد . با زدن كلید x1 1 پایین فرم ، اطلاعات قلم چك را وارد نمایید (تصویر 3).

ورود اطلاعات هدر عملیات بانكی چك دریافتنی
تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر عملیات بانكی چك دریافتنی

 

10. هنگام ثبت عملیات واگذار به بانك ، در قسمت قلم ، شماره چك دریافتی را از سلكتور “شماره” انتخاب نمایید . با انتخاب شماره چك ، سایر اطلاعات چك دریافتی به صورت خودكار توسط سیستم نمایش داده می شود (تصویر 4).

ورود اطلاعات قلم عملیات واگذاربه بانك
تصویر 4 : ورود اطلاعات قلم عملیات واگذاربه بانك

 

11. هنگام ثبت عملیات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، “وضعیت” را كه شامل وصول و واخواست می باشد ، یكی از دوحالت را ، از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 5).

12. هنگام ثبت عملیات وصول و واخواست ، در قسمت قلم ، بعد از انتخاب وضعیت ، شماره چك واگذاری را از سلكتور “شماره” انتخاب نمایید . با انتخاب شماره چك ، سایر اطلاعات چك واگذاری به صورت خودكار توسط سیستم نمایش داده می شود (تصویر 5).

ورود اطلاعات قلم عملیات وصول و واخواست
تصویر 5 : ورود اطلاعات قلم عملیات وصول و واخواست

 

13. هنگام ثبت عملیات نقد كردن ، در قسمت قلم ، شماره چك دریافتی را از سلكتور “شماره” انتخاب نمایید . با انتخاب شماره چك ، سایر اطلاعات چك دریافتی به صورت خودكار توسط سیستم نمایش داده می شود (تصویر 6).

ورود اطلاعات قلم عملیات نقد كردن
تصویر 6 : ورود اطلاعات قلم عملیات نقد كردن

 

14. در بالای فرم “عملیات بانكی چك دریافتنی” ، كلید ذخیره را كلیك كنید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری عملیات بانكی چك دریافتنی” فعال شده باشد ، به محض ثبت عملیات مربوطه ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد (تصویر 7).

15. در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری عملیات بانكی چك دریافتنی” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره عملیات مربوطه ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “عملیات بانكی چك دریافتنی” ، كلید “صدور سند حسابداری” را كلیك كنید (تصویر 7).

16. برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای عملیات بانكی چك دریافتنی ، در بالای فرم یا لیست عملیات بانكی چك دریافتنی كلید “نمایش سند حسابداری” را بزنید (تصویر 7).

17. برای حذف سند حسابداری صادر شده برای عملیات بانكی چك دریافتنی ، در بالای فرم یا لیست عملیات بانكی چك دریافتنی كلید “حذف سند حسابداری” را بزنید (تصویر 7).

18. در قسمت پایین فرم عملیات بانكی چك دریافتنی كلید”تاریخچه” تعبیه شده است . با استفاده از این كلید ، امكان مشاهده تاریخچه چك مورد نظر وجود دارد (تصویر 7).

ذخیره اطلاعات عملیات بانكی چك دریافتنی و امكانات موجود در آن
تصویر 7 : ذخیره اطلاعات عملیات بانكی چك دریافتنی و امكانات موجود در آن

 

19. با انتخاب گزینه تاریخچه ، فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید تاریخچه چك را مشاهده نمایید (تصویر 8).

تاریخچه چك
تصویر 8 : تاریخچه چك

 

20. در عملیات بانكی چك دریافتنی در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای عملیات مربوطه را مشاهده كنید (تصویر 9).

صفحه اسناد مرتبط
تصویر 9 : صفحه اسناد مرتبط

 

21. برای مشاهده لیست عملیات بانكی چك دریافتنی ، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “عملیات بانكی چك دریافتنی” كلیك كنید (تصویر 10).

فهرست عملیات بانكی چك دریافتنی
تصویر 10 : فهرست عملیات بانكی چك دریافتنی

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question