سپید_حساب_ویرا

مراحل صدور فاكتور فروش در سپیدار

ثبت فاكتور برگشتی

فهرست مطالب

برای شنیدن این مقاله بر روی کلید پخش کلیک کنید 👆

مراحل صدور فاكتور فروش در سپیدار

  برای اینکه فروش و ارائه خدمات به مشتری قطعی گردد به ثبت فاکتور فروش در نرم‌افزار سپیدار نیاز داریم. همچنین در صورتی كه برای فروشی كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بابت آن پورسانت پرداخت شده باشد، می‌توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط وارد نمایید.

جهت اطلاع از قیمت نرم افزار حسابداری سپیدار کلیک کنید.

با ثبت اطلاعات فاکتور فروش چه مواردی در اختیار شما قرار می‌گیرد؟

 • امكان صدور سند حسابداری اتوماتیك بر مبنای فاكتور فروش
 • امكان صدور خروجی انبار اتوماتیك بر مبنای فاكتور فروش
 • امكان صدور فاكتور برگشت فروش بر مبنای فاكتور فروش
 • امكان كنترل خروجی های انبار صادر شده بر اساس یك فاكتور و تعداد خارج شده
 • امكان كنترل فاكتورهای خارج نشده از انبار
 • امكان كنترل فاكتورهای صادر شده بر اساس یك پیش فاكتور و تعداد فاكتور شده
1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “مشتریان وفروش” كلیك كنید (تصویر1). صدور فاكتور فروش در سپیدار تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت مشتریان و فروش   2- وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “فاكتور فروش جدید” كلیك كنید (تصویر2). فاكتور فروش جدید تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “فاكتور فروش جدید” در قسمت عملیات   3- در صورتی كه پیش فاكتور كالاهایی كه برای آنها فاكتور فروش صادر می كنید قبلا در سیستم ثبت شده است ، می توانید فاكتور فروش را بر مبنای آن پیش فاكتور ثبت كنید تا اطلاعات تعدادی و مبلغی از پیش فاكتور به فاكتور فروش منتقل شود . برای این كار كافیست از گزینه “پیش فاكتور” ، پیش فاكتور مورد نظر را انتخاب نمایید (تصویر 3). 4- “مشتری” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر3). 5- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر3). 6- در گزینه “محل تحویل” از بین آدرس های وارد شده برای مشتری در قسمت معرفی طرف حسابها ، یكی را به عنوان محل تحویل كالا انتخاب كنید . اطلاعات محل تحویل هنگام چاپ اسناد فروش روی آنها درج خواهد شد (تصویر3). 7- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری فاكتور فروش ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور فروش را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری فاكتور فروش ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به فاكتور ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3). 8- “تاریخ” فاكتور فروش را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3). 9- گزینه “معین” حسابی است كه هنگام صدور سند حسابداری فروش مبلغ بدهی مشتری در آن حساب درج می شود . گزینه “معین” بصورت پیش فرض با حساب تعیین شده در قسمت تنظیمات مشتریان و فروش برای حساب دریافتنی پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 3). 10- گزینه “ارز” بصورت پیش فرض عنوان ارز پایه را نمایش می دهد . در صورتی كه فاكتوری با ارزی به غیر از ارز پایه انجام شده است ، ارز نمایش داده شده را تغییر دهید (تصویر 3). 11- در صورت انتخاب هر ارزی به جز ارز پایه ، گزینه “نرخ ارز” فعال می شود . می توانید نرخ ارز را تایپ كنید یا اینكه با زدن كلید “آخرین نرخ” ، آخرین نرخ درج شده برای ارز انتخاب شده در سیستم برای آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخوانی كنید (تصویر 3). 12- برای اضافه كردن قلم به فاكتور ، كلید o1 یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید B2 یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3). 13- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3). 14- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3). 15- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد انبار ، سیستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3). 16- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 3). 17- اگر كالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت ثابت داشته باشد با ورود یكی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن كالا بصورت اتوماتیك محاسبه می شود و با تغییر یكی ، دیگری هم تغییر می كند بگونه ای كه همواره نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت متغیر داشته باشد با ورود یكی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن كالا بصورت اتوماتیك محاسبه می شود ولی پس از آن با تغییر یكی ، دیگری تغییر نمی كند بگونه ای كه لزوما نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصویر 3).   ورود اطلاعات فاكتور فروش تصویر 3 : ورود اطلاعات فاكتور فروش   18- در قسمت اقلام فاكتور _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزینه “فی” یا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالای فرم وارد نمایید (تصویر 4). 19- در قسمت اقلام فاكتور ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 4). 20- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4). 21- اطلاعات “تخفیف” داده شده برای هر قلم را به ارز پایه در نوار پایین وارد كنید . توجه داشته باشید كه روی هر قلمی كه قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و اطلاعاتی كه وارد می كنید برای همین قلم ثبت می شود . بنابر این اگر تخفیف برای كل فاكتور داده شده است باید توسط شما بین اقلام مختلف تسهیم شود (تصویر 4). 22- هر مبلغی به جز مالیات و عوارض كه به مبلغ فاكتور اضافه می شود مانند بسته بندی ، حمل و … باید در گزینه “اضافات” درج شود (تصویر 4). 23- اطلاعات “مالیات” و “عوارض” بر اساس نرخ مالیات و نرخ عوارض تعیین شده در تنظیمات عمومی محاسبه می شود و در نوار پایین نمایش داده می شود . توجه داشته باشید كه روی هر قلمی كه قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و می توانید اطلاعات محاسبه شده برای آن قلم را ویرایش كنید (تصویر 4). 24- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4). 25- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام فاكتور فروش به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر 4). 26- پس از ورود اطلاعات فاكتور فروش ، كلید “ذخیره” بالای فرم را كلیك نمایید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری فاكتور فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد . همچنین در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور فروش ، سند خروج انبار آن نیز ثبت خواهد شد (تصویر 4). 27- در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری فاكتور فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاكتور فروش ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “فاكتور فروش” ، كلید “صدور سند حسابداری” d5jpg را كلیك كنید (تصویر 4). 28- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای فاكتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای فروش كلید “نمایش سند حسابداری” d6jpg را بزنید (تصویر 4). 29- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای فاكتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای فروش كلید “حذف سند حسابداری” d7jpg را بزنید (تصویر 4). 30- در صورتی كه در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودكار سند خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاكتور فروش ، می توانید سند خروج انبار آن را ثبت نمایید . برای این كار در بالای فرم “فاكتور فروش” ، كلید “ثبت سند خروج انبار” g111 را كلیك كنید (تصویر 4). 31- برای حذف سند خروج انبار برای فاكتور فروش ، در بالای فرم یا لیست فاكتورهای فروش كلید “حذف سند خروج انبار” g2 را بزنید (تصویر 4). 32- شما می توانید همزمان با ثبت فاكتور فروش در سیستم ، چنانچه دریافتی بابت آن فاكتور صورت گرفته باشد ، اطلاعات رسید دریافت را هم در سیستم ثبت كنید تا در حسابداری در حساب مشتری منظور شود .برای ثبت رسید دریافت مرتبط با یك فاكتور فروش و یا مشاهده رسید دریافت ثبت شده برای یك فاكتور فروش ، در لیست فاكتورهای فروش روی آن فاكتور فروش قرار بگیرید یا اینكه آن فاكتور را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید “ثبت رسید دریافت” k3 1 را بزنید تا پنجره رسید دریافت باز شود . در پنجره ای كه در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید (تصویر 4). 33- برای حذف رسید دریافت ثبت شده برای یك فاكتور فروش ، در لیست فاكتورهای فروش روی آن رسید قرار بگیرید یا اینكه آن فاكتور فروش را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید “حذف رسید دریافت” g33 را بزنید (تصویر 4). 34- شما می توانید همزمان با ثبت فاكتور فروش در سیستم ، مبلغ فاكتور فروش را تقسیط نمایید . برای ثبت تقسیط مرتبط با یك فاكتور فروش و یا مشاهده تقسیط ثبت شده برای یك فاكتور فروش ، در لیست فاكتورهای فروش روی آن فاكتور قرار بگیرید یا اینكه آن فاكتور را باز كنید . سپس در بالای فرم كلید “تقسیط فاكتور فروش” g34 را بزنید تا پنجره تقسیط باز شود. در پنجره ای كه در اختیار شما قرار می گیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید (تصویر 4).   ورود اطلاعات فاكتور فروش و ذخیره اطلاعات وارد شده تصویر 4 : ورود اطلاعات فاكتور فروش و ذخیره اطلاعات وارد شده   35- برای مشاهده لیست فاكتور های فروش ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “فاكتور های فروش” كلیك كنید (تصویر 5). فهرست فاكتور های فروش تصویر 5 : فهرست فاكتور های فروش   36- در صورتی كه برای فروشی كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید پورسانت پرداخت شود ، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنید . برای این كار كافیست ، بر روی صفحه “واسط” كلیك نمایید ، تا بتوانید اطلاعات مربوط به واسط را وارد نمایید (تصویر 6). ورود اطلاعات واسط فروش تصویر 6 : ورود اطلاعات واسط فروش   37- در فرم فاكتور فروش در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای فاكتور فروش را مشاهده كنید . همچنین در فاكتور فروش ، در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات رسید دریافت ثبت شده برای فاكتور فروش را مشاهده كنید (تصویر 7). صفحه اسناد مرتبط تصویر 7 : صفحه اسناد مرتبط

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

اولین نفری باشید که برای این نوشته دیدگاه می نویسد.

 • سلام و خسته نباشید. سوالی داشتم .فرض مثال من از اول فروردین تا 30 خرداد فاکتور فروش زدم . حالا متوجه شدم برای تاریخ مثلا 10 خرداد فاکتور فروشم جا مونده و یادم رفته بزنم.نرم افزار خطا میده و اجازه نمیده قبل تاریخ 30 خرداد فاکتور فروش بزنم. چ کار باید بکنم؟ قسمت تنطیمات جایی هست بتونم مشکلم رو حل کنم؟ ممنون میشم جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question