سپید_حساب_ویرا

لیست دیسکت مالیات

فهرست مطالب

گزارش های مالیات ،گزارش هایی هستند كه با توجه به فرمتهای اعلام شده از طرف وزارت دارایی باید هر ماهه تهیه شده و به حوزه های مالیاتی مربوطه ارائه شوند .

گزارش های مالیات شامل سه گزارش زیر هستند :

1-      لیست مالیات

2-      لیست خلاصه مالیات

3-      دیسكت مالیات

 

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

 

1-   لیست مالیات

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عملیات روی گزینه “لیست/دیسكت مالیات” كلیك كنید .

 

1 12

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

2 12

 

1-      در قسمت نوع عملیات گزینه3 11  را انتخاب كنید .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهی را كه در نظر دارید لیست مالیات مربوط به محاسبات آن ماه را تهیه كنید وارد كنید .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فایل” ، محاسباتی را كه در نظر دارید لیست مالیات برای آن را تهیه كنید انتخاب كنید . میتواند انتخاب كنید كه اطلاعات عیدی ماه مورد نظر هم در لیست مالیات درج شود یا اطلاعات عیدی درج نشود  .

4-      برای انتخاب گزینه “حوزه مالیاتی” ، عنوان حوزه مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، نام حوزه نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، حوزه های تعریف شده برای وزارت دارایی در قسمت معرفی شعب بیمه و مالیات باز میشود و میتوانید از بین آنها ، حوزه مالیاتی مورد نظر را انتخاب كنید .

5-      پس از انتخاب حوزه ، كلید 4 10 را بزنید .

6-      گزارشی بصورت زیر نمایش داده میشود .

 

5 8

7-      با زدن كلید 10 2 در بالای فرم میتوانید نسبت به چاپ گزارش اقدام كنید .

 

2-   لیست خلاصه مالیات

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عملیات روی گزینه “لیست/دیسكت مالیات” كلیك كنید .

6 6

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

7 7

 

1-      در قسمت نوع عملیات گزینه8 4

را انتخاب كنید .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهی را كه در نظر دارید لیست خلاصه مالیات مربوط به محاسبات آن ماه را تهیه كنید وارد كنید .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فایل” ، محاسباتی را كه در نظر دارید لیست خلاصه مالیات برای آن را تهیه كنید انتخاب كنید . میتواند انتخاب كنید كه اطلاعات عیدی ماه مورد نظر هم در لیست خلاصه مالیات درج شود یا اطلاعات عیدی درج نشود  .

4-      برای انتخاب گزینه “حوزه مالیاتی” ، عنوان حوزه مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، نام حوزه نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، حوزه های تعریف شده برای وزارت دارایی در قسمت معرفی شعب بیمه و مالیات باز میشود و میتوانید از بین آنها ، حوزه مالیاتی مورد نظر را انتخاب كنید .

5-      در قسمت پایین ، اطلاعات مورد نیاز برای دج در لیست خلاصه مالیات را وارد كنید .

6-      دقت داشته باشید كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاریخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختی ، الزامی است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعیین مقادیر مورد نیاز ، كلید4 10  را بزنید .

8-      گزارشی بصورت زیر نمایش داده میشود .

 

9 5

9-      در نظر داشته باشید كه كلیه اطلاعات بالای این شركت در بالای این فرم از قسمت تنظیمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج میشوند .

10-   با زدن كلید  در بالای فرم میتوانید نسبت به چاپ گزارش اقدام كنید .

 

3-   دیسكت مالیات

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عملیات روی گزینه “لیست/دیسكت مالیات” كلیك كنید .

 

10 4

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

11 4

 

1-      در قسمت نوع عملیات گزینه16 1  را انتخاب كنید .

2-      در قسمت “ماه محاسبه” ماهی را كه در نظر دارید فایل های مالیات مربوط به محاسبات آن ماه را تهیه كنید وارد كنید .

3-      در قسمت “اطلاعات مندرج در فایل” ، محاسباتی را كه در نظر دارید فایل های مالیات برای آن را تهیه كنید انتخاب كنید . میتواند انتخاب كنید كه اطلاعات عیدی ماه مورد نظر هم در فایل های مالیات درج شود یا اطلاعات عیدی درج نشود  .

4-      برای انتخاب گزینه “حوزه مالیاتی” ، عنوان حوزه مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، نام حوزه نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید y10 یا با زدن  ، حوزه های تعریف شده برای وزارت دارایی در قسمت معرفی شعب بیمه و مالیات باز میشود و میتوانید از بین آنها ، حوزه مالیاتی مورد نظر را انتخاب كنید .

5-      در قسمت پایین ، اطلاعات مورد نیاز برای درج در فایل های مالیات را وارد كنید .

6-      دقت داشته باشید كه ورود اطلاعات امضا كننده اول به همراه تاریخ ثبت روزنامه ، نحوه پرداخت و مبلغ پرداختی ، الزامی است .

7-      پس از انتخاب حوزه و تعیین مقادیر مورد نیاز ، كلید  4 10را بزنید .

8-      مسیری را كه فایل های تهیه شده باید در آن قرار داده شوند را انتخاب كرده و كلید تایید را بزنید .

9-      دو فایل با نام های WK***.txt و WH***.txt در این مسیر ساخته میشود .

10-   در نظر داشته باشید كه كلیه اطلاعات شركت در این فایل از قسمت تنظیمات در صفحه حقوق و دستمزد استخراج میشوند .

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ