سپید_حساب_ویرا

مالیات بر درآمد اجاره

مالیات بر درآمد اجاره

فهرست مطالب

اجاره بخشی از درآمدهای املاک (فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) است. در این مطلب به مقوله مالیات بر درآمد اجاره می پردازیم.

بر اساس ماده ۵۲ ـ قانون مالیات هاى مستقیم:

درآمد شخص حقیقى یا حقوقى ناشى از واگذارى حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت هاى مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک مى باشد.

تبصره:

درآمد املاک شرکت هائى که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این مبحث نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد.

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود شامل کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی است و نحوه ی محاسبه آن به دو روش است: الف) از روی اجاره نامه رسمی وقتی اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و ب) بر اساس املاک مشابه چنانچه اجاره نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

 

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک

به استناد مفاد ماده ۱۲۹ قانون مالیات هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک براساس نرخ هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها

نرخ

مالیات

مالیات جمع

شونده ـ ریال

تا میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

%۱۲

۱۲۰،۰۰۰

تا میزان ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۱۸

۳۹۰،۰۰۰

تا میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

%۲۵

۷۶۵،۰۰۰

تا میزان ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۳۵

۲،۵۱۵،۰۰۰

تا میزان ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۴۰

۸،۹۱۵،۰۰۰

تا میزان ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۴۵

۲۰،۱۶۵،۰۰۰

تا میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۵۰

۴۵،۱۶۵،۰۰۰

تا میزان ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نسبت به مازاد ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۵۲

%۵۴

۱۴۹،۱۶۵،۰۰۰

 

نرخ هاى فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقى که سال مالى آنها از اول سال ۱۳۷۰ به بعد خاتمه مى یابد، جارى بوده و در سایر موارد از ابتداى سال ۱۳۷۱ اعمال مى شود.

مالیات بر درآمد اجاره

درآمد اجاره، بخشی از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و نحوه ی برخورد با آن مطابق با نحوه ی محاسبه ی مالیات اشخاص است بدین صورت که پس از کسر ۲۵ درصد اجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، تتمه ی اجاره، برای اشخاص حقوقی مشمول ۲۵ درصد و برای اشخاص حقیقی مطابق جدول ماده ی ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد شد و البته چنانچه شخص حقیقی درآمدی غیر از اجاره نداشته باشد می تواند از معافیت سالانه حقوق نیز استفاده نماید. ارسال اظهارنامه درآمد املاک برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجباری است.
کسر مالیات اجاره و پرداخت آن بر عهده ی مستاجر حقوقی است. اشخاص حقیقی، مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم تعهدی نسبت به کسر مالیات اجاره و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ندارند و زمان پرداخت مالیات کسر شده حداکثر ۱۰ روز است.

در خصوص مالیات اجاره بایستی توجه داشت محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزندان یا اجداد و نیز افراد تحت تکفل مودی، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک اثبات گردد که اجاره پرداخت می شود و نیز در صورتی که مودی مالک چندین واحد مسکونی باشد، یک واحد برای سکونت ایشان و یک واحد برای سکونت هریک از افراد مذکور، به انتخاب مالک، از شمول مالیات موضوع اجاره خارج می شود. در مورد املاکی که با اثاثه و یا با ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد، درآمد ناشی از اجاره ی اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات خواهد شد. چنانچه مستاجر اقدام به ساخت مستخدثاتی به نفع موجر نماید، پنجاه درصد ارزش معاملاتی آن در سال تحویل مستحدثات، جزو درآمد مشمول مالیات اجاره برای موجر تلقی می گردد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ