MBA  با جذب دانش آموختگان رشته های فنی مقطع كارشناسی و با تاكید بر مباحث كمی در مقطع كارشناسی ارشد سعی بر آن دارد تا راهكارهایی نو برای تلفیق بازاریابی بین الملل، تجارت الكترونیك  و روشهای رو به رشد كسب و كار برای ارتقاء سازمان ارائه نماید. مدیریت اجرایی با نگاهی كیفی و با به خدمت گرفتن ابزارهای مالی و اقتصادی، سیستمهای اطلاعات مدیریت و توسعه نوآوری ، سعی برآن دارد تا سازمان را در جهت دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

 تعریف و هدف گرایش MBA:

اگر محبوبیت رشته های دانشگاهی در مقطع تحصیلات تكمیلی را در كشورهای پیشرفته بر اساس استقبال عمومی رتبه بندی كنیم، در نهایت سه رشته برتر به ترتیب عبارتند از: حقوق، پزشكی و MBA كه رشته MBA در این میان در صدر قرار می گیرد.

هر فردی بدون هیچ پیش زمینه ای ازتوانایی و مهارت، قادر است یك قایق را در یك رودخانه آرام به حركت درآورد؛ اما هدایت همین قایق در یك دریای طوفانی و مواج هرگز بدون تجربه و مهارت امكان پذیر نیست. به همین ترتیب در دنیای كنونی كه عصر اطلاعات و ارتباطات است، نمی توان ادار یك سازمان را به فردی كه فاقد مهارتهای پیچیدة مدیریتی است سپرد.

دوره كارشناسی ارشد مدیریت (MBA) یا Master of Business Administration به منظور پرورشی مدیران كارآمد جهت ادارة سازمانهای اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. هدف این دوره پذیرش فارغ التحصیلان دوره های كارشناسی در رشته های مختلف به خصوص رشته های فنی و مهندسی افرادی است كه قادر باشند در زمینه های ذیل انجام وظیفه نمایند.

  1. اداره و راهبری موثر و كارآمد سازمان با یك بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازریابی و فروش اطلاعات
  2. ایجاد تحول در یك بخش تخصصی سازمان
  3. طراحی، هدایت و رهبری تحول در كل سازمان پس از كسب تجارب عملی در مدیریت
  4. كارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید
  5. ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور بر مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی

افرادی كه در این دوره پذیرفته می شوند حداقل دوره كارشناسی را در یكی از رشته های دانشگاهی گذرانده و با حوزة تخصصی دوره كارشناسی آشنایی پیدا كرده اند. این افراد پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و تمرین مهارت های مدیریتی در این دوره (مدیریت سازمان) نیروهای ارزنده ای خواهد شد كه می توانند با تركیب دانش تخصصی و مدیریتی خود در جهت تحقق هدف های بالا نقش مهمی در بهبود مدیریت جامعه ایفا نمایند.

طول دوره MBA:

دوره كارشناسی ارشد مدیریت (MBA) بصورت كارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی است با توجه به اینكه فارغ التحصیلان رشته های مختلف و به خصوص رشته های فنی و مهندسی وارد این دوره می شوند و باید به مبانی و اصول مدیریت عملی و دانش روز مدیریت در حوزه های مختلف آشنا شوند. طول دوره حداقل 2 و حداكثر 3سال بوده و تعداد واحدهای لازم برای فارغ التحصیل شدن 57 واحد درسی است.

شرایط ورود به MBA:

دانشجویان ورودی به این دوره از فارغ التحصیلان زبده رشته های مختلف با شرایط ذیل پذیرفته خواهند شد:

  • الف- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
  • ب- داشتن حداقل گواهینامه كارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در رشته های مورد قبول
  • ج- قبولی در آزمون ورودی
  • د- قبولی در مصاحبه تخصصی سنجش علاقه و آمادگی تحصیلی برای رشته مدیریت.

ضرورت و اهمیت:

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است كه می توان بهره وری را افزایش داد و از ظرفیت ها و امكانات موجود كالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد.

تركیب دانش تخصصی دوره كارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت كارشناسی ارشد، از فارغ التحصیلان این دوره مدیران كارآمد و موثری می سازد كه در افزایش كارآیی و رشد سازمانهای اقتصادی – اجتماعی تأثیر بسزایی دارند. به خاطر كسب همین توانایی هاست كه سه دهه اخیر دوره های MBA در كشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و تنها در كشور آمریكا حدود 800 مؤسسه آموزش عالی دوره MBA ارائه می دهد.

در حال حاضر این رشته در میان داوطلبان كارشناسی ارشد از محبوبیت و مقبولی خاصی برخوردار است كه هیچ رشته دیگری در مقام سنجش یا مقایسه با آن قرار ندارد. قابل ذكر است كه این رشته یكی از 41 رشته ای است كه بر اساس اعلان سازمان سنجش می توان آن را به عنوان رشته دوم انتخاب نمود.

تعریف و هدف گرایش مدیریت اجرایی :

مدیریت اجرایی با توجه به نیاز جامعه رو به رشد امروزین كشور و با هدف تربیت مدیرانی كه كاركردهای كلان مدیریتی در سطوح مختلف را به گونه ای رشد یافته به اجرا درآورند، در زمره گزینه های موجود برای انتخاب در مقطع كارشناسی ارشد قرار گرفته است.

تحلیل مسائل و ارائه راهكارهای قابل اجرا برای انواع واحدهای تولیدی و خدماتی، سیستمهای اطلاع مدیریت (MIS) ، مباحث رفتار سازمانی و مدیریت موثرمنابع انسانی و در نهایت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك گوشه ای از موضوعات مورد بحث در مدیریت اجرائی هستند كه در مقطع كارشناسی ارشد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

لازم به ذكر است كه دانش آموختگان این رشته اغلب عهده دار پستهای  مدیریتی كلان نظیر واحدهای تولیدی- صنعتی بوده و یا در پستهای حیاتی نظیر مدیریت تاسیسات نفتی و پالایشگاهی ، طرح برنامه های كلان اقتصادی برای سازمانها و وزارتخانه ها و … فعالیت می نمایند.