175 - مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد

مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد

به منظور اعمال صحیح مدیریت در کنترل دقیق هزینه های مربوط به نیروی انسانی و نیز رعایت حق و حقوق قانونی آنها وجود یک سیستم دقیق حسابداری حقوق و دستمزد ضروری می باشد. به طوری که این سیستم کلیه مراحل و قرآیند انجام کار نیروی انسانی شامل ثبت اوقات حضور و غیاب کار، مبالغ پرداختی، کسر مالیات، اعمال بیمه، توجه به کسورات، تاخیرات، جرایم، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ماموریت و هر آنچه که باید در آنها لحاظ شود را پوشش دهد.

در این مقاله از سایت می خواهیم شما را با سیستم حقوق و دستمزد به صورت کلی آشنا کنیم و در آینده سیستم های حقوق و دستمزد زیادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. محتوای این مقاله از سه فصل تشکیل شده است که در ادامه ما فقط عنوان این 3 فصل را ذکر می کنیم  و مطالب مهمی که در این مقاله آمده است به صورت زیر می باشد :

  1. در فصل اول شرحی بر حقوق و دستمزد در قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است.
  2. انتخاب نظام پرداخت حقوق و دستمزد موضوع دومین فصل در این مقاله می باشد.
  3. در سومین فصل از این مقاله، شما با پرداخت اضافه حقوق آشنا می شوید

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

تحقق دو اصل مهم نظام کارکنان و مدیریت منابع انسانی یعنی سپردن کار به کاردان و پرداخت حقوق مساوی به کار مساوی بوده که در نهایت منجر به ایجاد یک نظام عادلانه حقوق و دستمزد خواهد شد. زیرا که پرداخت حقوق و دستمزد کافی و عادلانه نه تنها حداقل یک زندگی شرافتمندانه را برای کارکنان امکان پذیر ساخته و باعث انگیزش آنان و افزایش کارایی افراد می گردد بلکه بطور کلی منجر به بالا رفتن سطح زندگی و افزایش قدرت خرید مردم یک جامعه شده و این افزایش قدرت خرید موجب ازدیاد مصرف گردیده و این امر گسترش و بسط فعالیت های تولید و توزیع در جامعه را امکان پذیر می سازد.

دانلود مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد

دانلود مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد

البته باید توجه داشت که افزایش حقوق و دستمزد با افزایش کارآیی افراد هماهنگ باشد. زیرا که عدم تعادل بین این دو متغیر در پاره ای احوال ممکن است این عدم تعادل میزان مصرف را کاهش داده و بیکاری و بحران اقتصادی به وجود آورد.

زیرا بین سطوح حقوق و دستمزد و کارآیی افراد جامعه رابطه مستقیم وجود دارد، هر قدر کارآیی و مهارت افراد جامعه کم باشد به همان میزان حقوق و دستمزد و سطح زندگی در آن جامعه پائین است از این رو سطح زندگی در هر منطقه شاخصی برای حداقل دستمزد کارکنان آن منطقه محسوب می شود.

حسابداران و کارشناسان امور مالی وظیفه دارند که هزینه های حقوق و دستمزد را محاسبه و پرداخت درست و مناسبی که یکی از عوامل موثر در ایجاد رابطه نامطلوب بین کارکنان و کارفرما می باشد، داشته باشند.

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد

پرداخت هزینه هایی تحت عنوان حقوق و دستمزد به کارکنان بنگاه های اقتصادی به صورت روزانه، هفتنگی یا دو هفته یکبار و ماهانه شامل دستمزد ثابت (پایه)، فوق العاده ها، اضافه کاری، پاداش، که همراه با محاسبه است و نیز مزایای حق مسکن و خواربار، حق اولاد و عائله مندی و همچنین مزایای غیر نقدی دیگر از جمله مسکن سازمانی و اتومبیل است که بنگاه در اختیار کارکنان قرار می دهد.

حسابداری حقوق و دستمزد در سازمان های دولتی

با توجه به مشخصات سازمان های دولتی در مقایسه با موسسات بازرگانی خصوصی می توان به برخی تفاوت های مهم آنها اشاره نمود از جمله اینکه موسسات بازرگانی تابع قانون تجارت منحصراً برای تحصیل سود تأسیس و اداره می شوند و به بیان ساده تر انگیزه و هدف اصلی برای تشکیل موسسات بازرگانی عموماً سود می باشد، در حالی که سازمان های دولتی بنا به ضرورت های اجتماعی و قانونی تأسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.

بنابراین با توجه به انگیزه و هدف تأسیس آنها اهمیت بسیار بالای حسابداری در آنها در مقایسه با موسسات بخش خصوصی مشهود نیست به طوری که حتی نیازی به تنظیم صورت سود و زیان نبوده و به جای آن به منظور کنترل تنها دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه تنظیم می گردد. که البته جزء نقاط ضعف در سیستم های دولتی محسوب می شود.

از آنجا که در حسابداری دولتی پرداخت هرگونه حقوق و مزایا و حتی خرید دارائی های ثابت به محض خرید به حساب هزینه محسوب می شد بنابراین ترازنامه ای که در سیستم حسابداری وجود دارد در این سازمان تهیه نمی گردد.

پس مفهومی که از حسابداری حقوق و دستمزد بخش خصوصی در اذهان وجود دارد به هیچ وجه در سیستم دولتی قابل تعمیم نیست.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *