finance accounting paper desk using 1262 2292 - نحوه ثبت اسناد پرداختنی

نحوه ثبت اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی به طلبکار تحویل نمی‎دهد حساب پرداختنی نامیده می‎شود.

?ماهیت اسناد پرداختنی:
با توجه به اینکه بدهی‎ها دارای ماهیت بستانکار می‎باشند این حساب‎ها هم دارای ماهیت بستانکار می‎باشند.

?نحوه ثبت اسناد پرداختنی:

در این مثال شرکت آلفا خریدار و شرکت بتا فروشنده می باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید:

اول – خرید نسیه کالا (خدمات) به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شرکت بتا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶:

در این مرحله در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ثبت زیر انجام می‎شود:

حساب موجودی مواد و کالا/موجودی کالا – بد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا – بس ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت رویداد فوق در حساب‎های پرداختنی تجاری ثبت شد.

مرحله دوم – پرداخت طلب شرکت بتا طی وجه نقد و چک در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ به صندوق‎دار شرکت بتا ارائه داده است (پرداخت و صدور چک از حساب بانک صادرات خریدار انجام شده است). در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا -بد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات – بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات- بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات- بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

?اسناد پرداختنی

مرحله سوم – برداشت وجه چک یا برگشت:

شرکت آلفا باید در زمان سررسید چک های پرداختی (۱۳۹۵/۰۱/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۰۶)، برداشت از حساب بانکی خود را مطابق سند زیر ثبت نماید:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات-بد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات-بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
اما چک ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی پرداختی به شرکت بتا به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ برگشت خورده و به شرکت عودت می‎شود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات-بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
نکته: در ثبت فوق مجددا شرکت بتا به دلیل برگشت چک از شرکت آلفا طلب کار می‎شود.
مرحله چهارم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالت‎های زیر روی دهد:
حالت اول – شرکت آلفا چک برگشتی را از شرکت آلفا تحویل گرفته و به ازای آن چک جایگزین از حساب بانکی دیگر و یا همان حساب بانکی صادر و به شرکت بتا ارائه می دهد که در این حالت ثبت زیر انجام می شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا -بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت -بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
در زمان سررسید چک جایگزین مجددا سند زیر صادر می شود:
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت -بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک ملت – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حالت دوم – چک برگشتی بدون عودت به شرکت آلفا، تامین وجه شده و مجددا شرکت بتا نسبت به وصول آن اقدام می‎کند. در این حالت ثبت برداشت چک مطابق ثبت زیر انجام می شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات – بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *