سپید_حساب_ویرا

نحوه ثبت اسناد پرداختنی

ثبت اسناد پرداختنی

فهرست مطالب

ثبت اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی به طلبکار تحویل نمی‎دهد حساب پرداختنی نامیده می‎شود.

?ماهیت اسناد پرداختنی:
با توجه به اینکه بدهی‎ها دارای ماهیت بستانکار می‎باشند این حساب‎ها هم دارای ماهیت بستانکار می‎باشند.

?نحوه ثبت اسناد پرداختنی:

در این مثال شرکت آلفا خریدار و شرکت بتا فروشنده می باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید:

اول – خرید نسیه کالا (خدمات) به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شرکت بتا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶:

در این مرحله در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ثبت زیر انجام می‎شود:

حساب موجودی مواد و کالا/موجودی کالا – بد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا – بس ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت رویداد فوق در حساب‎های پرداختنی تجاری ثبت شد.

مرحله دوم – پرداخت طلب شرکت بتا طی وجه نقد و چک در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ به صندوق‎دار شرکت بتا ارائه داده است (پرداخت و صدور چک از حساب بانک صادرات خریدار انجام شده است). در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا -بد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات – بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات- بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات- بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

?اسناد پرداختنی

مرحله سوم – برداشت وجه چک یا برگشت:

شرکت آلفا باید در زمان سررسید چک های پرداختی (۱۳۹۵/۰۱/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۰۶)، برداشت از حساب بانکی خود را مطابق سند زیر ثبت نماید:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات-بد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات-بس ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
اما چک ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی پرداختی به شرکت بتا به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ برگشت خورده و به شرکت عودت می‎شود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات-بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
نکته: در ثبت فوق مجددا شرکت بتا به دلیل برگشت چک از شرکت آلفا طلب کار می‎شود.
مرحله چهارم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالت‎های زیر روی دهد:
حالت اول – شرکت آلفا چک برگشتی را از شرکت آلفا تحویل گرفته و به ازای آن چک جایگزین از حساب بانکی دیگر و یا همان حساب بانکی صادر و به شرکت بتا ارائه می دهد که در این حالت ثبت زیر انجام می شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا -بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت -بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
در زمان سررسید چک جایگزین مجددا سند زیر صادر می شود:
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت -بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک ملت – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حالت دوم – چک برگشتی بدون عودت به شرکت آلفا، تامین وجه شده و مجددا شرکت بتا نسبت به وصول آن اقدام می‎کند. در این حالت ثبت برداشت چک مطابق ثبت زیر انجام می شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات – بد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات – بس ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

8 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ