سپید_حساب_ویرا

نحوه محاسبه مالیات اجاره

محاسبه مالیات اجاره

فهرست مطالب

?اجاره ماهانه ۲۰۰ میلیون ریال
?مبلغ رهن ۹۰۰ میلیون ریال

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۱۲ = ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
اجاره سالانه↖️

۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۷۵% = ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مشمول مالیات↖️

?اگر موجر حقیقی باشد طبق جدول ماده ۱۳۱ محاسبه میشود که پله اول ۱۵% ، پله دوم ۲۰% و پله سوم ۲۵%
پله اول تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پله دوم از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پله سوم بیشتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۱۵% = ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
مالیات پله اول↖️

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۲۰% = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات پله دوم↖️

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۲۵% = ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات پله سوم↖️

 

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
مالیات سالانه↖️

۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۱۲ = ۳۱.۲۵۰.۰۰۰
مالیات ماهانه↖️

 

?سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :
هزینه اجاره (بد) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات تکلیفی اجاره (بس) ۳۱.۲۵۰.۰۰۰
ح پرداختنی (بس) ۱۶۸.۷۵۰.۰۰۰

 

?سند حسابداری از دیدگاه موجر :
ح دریافتنی (بد) ۱۶۸.۷۵۰.۰۰۰
پیش پرداخت مالیات (بد) ۳۱.۲۵۰.۰۰۰
درآمد اجاره (بس) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

————————————————————–
?اگر موجر حقوقی باشد مقطوع ۲۵%

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۲۵% = ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات سالانه↖️

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۱۲ = ۳۷.۵۰۰.۰۰۰
مالیات ماهانه↖️

 

?سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :
هزینه اجاره (بد) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات تکلیفی اجاره (بس) ۳۷.۵۰۰.۰۰۰
ح پرداختنی (بس) ۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰

 

?سند حسابداری از دیدگاه موجر :
ح دریافتنی (بد) ۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰
پیش پرداخت مالیات (بد) ۳۷.۵۰۰.۰۰۰
درآمد اجاره (بس) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

نکات :

مستاجر نسبت به محاسبه و کسر مالیات در خصوص رهن وظیفه ای ندارد .

مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ ، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ