سپید_حساب_ویرا

نمونه هایی از شاخصهای فرار مالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی

پولشویی چیست

فهرست مطالب

شاخصهای فرار مالیاتی

1- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد ( شماره اقتصادی ) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصاً موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.

٢- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.

٣- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی ویا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.

٤- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.

٥- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

٦- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

٧- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا ب هزینه های موسسه

٨- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

٩- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.

١٠- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا ( کم فروشی ) و سوء استفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.

١١- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی ویا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده .

١٢- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.

١٣- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.

١٤- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان .

١٥- انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.

١٦- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.

١٧- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده دستمزد و سربار تولید.

١٨- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
١٩- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.

٢٠- تخلفات کامپیوتری شامل :

– تغذیه کامپیوتر با اطلاعات ورودی ساختگی.
– تغییر دادن اطلاعات ورودی جهت پردازش.
– حذف اطلاعات ورودی به منظور تقلب.
– تغییر محتویات پرونده های اصلی به وسیله برنامه های غلط کامپیوتری.

٢١- ایجاد اطلاعات غلط در پرونده های اصلی( ایجاد فروشندگان و خریداران ساختگی در سیستمهای معین بستانکاران و بدهکاران ).

٢٢- تغییر محتوای برنامه کامپیوتری با هدف تقلب.

٢٣- از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی و جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.

٢٤- حذف ، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است،از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.

٢٥- ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات.

٢٦- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و برای سازمان امور مالیاتی.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

بسته سپیدار خدماتی

  • یک
  • دو
  • سه 
  • چهار
دسته بندی های بلاگ