سپید_حساب_ویرا

هزینه یابی مرحله ای۱

فهرست مطالب

سیستم هزینه یابی مرحله ای در موسساتی قابل اجراست که محصولات آنها به شکل مداوم و مستمر و در حجم انبوه ساخته می شود .که در این صورت عملیات خود را بین چندین دایره و هر دایره برای یک مرحــله از فرایند تولید تقســـیم می شود.

 

lمانند موسسات تولیدی محصولات شیمیایی،نفتی،خودرو ، الکترونیکی و.

حساب های صنعتی

حساب مواد, حساب کار در جریان ساخت, حساب دستمزد, حساب کالای ساخته شده, حساب سربار

lدر روش هزینه یابی مرحله ای برای هر مرحله از تولید حساب کالای در جریان ساخت جداگانه ای

باز می نمایند و هزینه های اتفاق افتاده در هر یک از این مراحل به حساب همان مرحله بدهکار

خواهد شد .بنابراین وقتی کالا در هر یک از مراحل به اتمام برسد  قیمت تمام شده آن در حساب کار در

جریان سـاخت همان مرحله مشخص می گردد و چنانچه کالا به مرحله ی بعد منتقل شود قیمت تمام

شده آن نیز در حساب ها از یک مرحله به مرحله ی بعد منتقل می شود.لذا در پایان آخرین مرحله از

تولید کلیه ی هزینه های انجام شده تا آن مرحله در حساب آخرین مرحله مشخص   می باشد.که با

جمع آوری این هزینه ها قیمت تمام شده  کالای ساخته شده مشخص می گردد.

پس از اینکه بهای تمام شده را به دست آوردیم به گزارش عملکرد می فرستیم برای بدست آوردن

سود نا ویژه,و سود نا ویژه را برای پیدا کردن سود ویژه به گزارش سود و زیان منتقل می کنیم.

گزارش بهای تمام شده: مواد + دستمزد + سربار=بهای تمام شده کالای ساخته شده

 

گزارش عملکرد: فروش – (بهای تمام شده کالای فروش رفته+بهای تمام شده کالای ساخته شده)=سود ناویژه

 

گزارش سود و زیان:شود ناویژه – (هزینهای اداری + هزینهای فروش)=سود ویژه

 

گزارش هزینه تولید

کلیه ی هزینه های قابل تسهیم به هر دایره ,در گزارش هزینه تولید آن دایره به ثبت می رسد.هر گزارش

هزینه تولید حاوی سه بخش است .

۱-جدول مقداری تولید

۲-هزینه های منظور شده به حساب دایره

۳-نحوه تخصیص هزینه های دایره

گزارش هزینه تولید  مرحله ۱:

جدول مقداری تولید:

واحد هایی که طی دوره اقدام به تولید آنها شده

واحد های انتقالی به دایره بعد

کالای در جریان ساخت(از لحاظ مواد ,کار و سربار تکمیل شده )

ضایعات

جمع

 

هزینه های منظور شده به حساب دایره

هزینه های اضافه شده در این دایره:

مواد

دستمزد

سربار کارخانه

جمع

 

نحوه تخصیص هزینه های دایره:

انتقالی به دایره بعد  (کالای ساخته شده*کل هزینه های یک واحد)

کالای در جریان ساخت پایان دوره:

مواد

دستمزد (کالای در جریان ساخت*درصد تکمیل*هزینه یک واحد)

سربار کارخانه

جمع کل

 

 

گزارش هزینه تولید مرحله ۲:

جدول مقداری تولید

واحد های انتقالی ازدایره قبل

واحد های انتقالی به دایره بعد

کالای در جریان ساخت (تکمیل شده از لحاظ مواد ,کار و سربار)

ضایعات

هزینه های منظور شده به حساب دایره

هزینه های انتقالی از دایره قبل:

انتقال به دایره طی ماه

هزینه های اضافه شده در این دایره:

مواد

دستمزد

سربار کارخانه

جمع هزینه های اضافه شده

تعدیل بابت واحد های ضایع شده

جمع هزینه های قابل تخصیص

نحوه تخصیص هزینه های دایره:

انتقالی به دایره بعد(واحد های انتقالی به دایره بعد*کل هزینه یک واحد)

کالای در جریان ساخت پایان دوره:

هزینه تعدیل شده دایره قبل (کالای در جریان ساخت*(هزینه یک واحد انتقالی+هزینه یک واحد تعدیل شده))

مواد

دستمزد

سربار کارخانه

جمع هزینه های تخصیص یافته

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ