property 08 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

چگونه یک ملك را در سیستم تعریف کنیم؟

کليد «کالا و خدمات جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بخش نوع، مي‌توانید «ملك» یا «خدمت» را انتخاب کنید.
کد ملك يا خدمت موردنظر را در بخش «کد» وارد کنید.
نام ملك را در بخش «عنوان» وارد كنيد.
نوع ملك را از ليست ملك­هاي تعريف شده در سيستم انتخاب كنيد.
تعداد طبقات ملك مورد نظر را وارد كنيد.
تعداد واحدهاي يك طبقه را وارد كنيد.
سن بنا را وارد كنيد.
زيربناي ملك را وارد كنيد.
تعداد خواب را مشخص كنيد.
اگر ملك فروخته شده يا اجاره رفته است تيك فعال را برداريد، در غير اينصورت گزينه فعال به صورت پيش فرض انتخاب شده است.
تاريخ ثبت ملك را وارد نماييد، اين تاريخ در جستجوي ملك مورد استفاده قرار مي­گيرد.
نام مالك را وارد نماييد.
تعداد خطوط تلفن ملك را در بخش تلفن وارد كنيد.
آدرس ملك را مشخص نماييد.
منطقه را از ليست مناطق تعريف شده در سيستم انتخاب كنيد.
نوع كاربري ملك شامل: فروش، پيش فروش، رهن-اجاره، معاوضه را تعيين نماييد.
موقعيت ملك شامل: شمالي، شرقي، جنوبي و غربي را مشخص كنيد.
در صورتيكه ملك داراي ساير امكانات شامل: آسانسور، پاركينگ، انباري و بالكن است، در بخش ساير امكانات اين مشخصات را تعيين كنيد.
در صورتيكه كاربري ملك رهن- اجاره است، در بخش قيمت، مبلغ رهن و اجاره را وارد كنيد و در صورتيكه نوع كاربري ملك، فروش، معاوضه، يا پيش فروش است، قيمت هر متر و قيمت كل را وارد كنيد.

1 8 300x297 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

 

در صفحه ساير اطلاعات دارا بودن حياط، حياط خلوت، پاسيو، مستخدم، زيرزمين، استخر، سونا، جكوزي و Open بودن آشپزخانه را تعين نماييد.
طبقه ملك را وارد كنيد.
طول بر را وارد كنيد
مساحت زمين را مشخص كنيد.
تراكم را مشخص كنيد.
اصلاحي را وارد نماييد.
نما را از ليست نماهاي تعريف شده در سيستم انتخاب كنيد.
وضعيت سند را تعيين نماييد.
نوع كفپوش ملك را انتخاب كنيد
نوع آشپزخانه را انتخاب كنيد.
سيستم تهويه را انتخاب كنيد.
وضعيت تخليه ملك را مشخص كنيد.
نوع سرويس ملك را تعيين كنيد.
در صورتيكه توضيح خاصي در رابطه با ملك وجود دارد در بخش توضيحات وارد نماييد.

2 8 300x297 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

 

كد ملك: كد ملك براي هر ملك منحصر به فرد است و نمي توان آن را به ملك ديگري تخصيص داد.

نوع ملك: نوع ملك مانند: باغ، ويلا و مانند آن در اين فرم وارد مي­شود. فرم نوع ملك از اطلاعات پايه قابل دسترسي است و عنوان در آن اجباري است.

3 8 300x89 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک                                                                                       4 9 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

 

منطقه: منطقه ملك در فرم منطقه كه از اطلاعات پايه قابل دسترسي است، در اين فرم معرفي مي­شود.

6 4 300x92 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک                                                                                    5 7 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

 

نوع نما: عنوان نماي ملك در فرم نما، در اطلاعات پايه تعريف مي­شود.

8 6 300x94 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک                                                                                    7 7 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک

 

توجه: علامت نشانه الزامي بودن ورود اطلاعات در فيلدهاست.

چگونه مي‌توان یک طرف حساب (تامین کننده/ مشتری/ فروشنده) را در سیستم ایجاد کرد؟

کلید «طرف حساب جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده، ابتدا مشخص کنید فرد موردنظر ماهیت حقیقی دارد یا حقوقی؟
در بخش «کد» کدی را که مي‌خواهید به طرف حساب موردنظر بدهید، وارد کنید.
در بخش بعدی مي‌توانید نام و نام خانوادگی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «مانده حساب اول دوره» مي‌توانید میزان مانده حساب (بدهکاری یا بستانکاری) فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «نقش» شما مي‌توانید با زدن تیک، نوع ارتباط فرد موردنظر (تأمین‌کننده، مشتری، فروشنده) با خودتان را مشخص كنيد.
با زدن تیک «طرف حساب فعال است»، شما مي‌توانید فعال یا غیرفعال بودن طرف حساب را مشخص كنيد.
در بخش بعدی شما مي‌توانید کد اقتصادی یا کد ملی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «اعتبار مشتري» در صورت تعريف طرف حساب از نوع مشتري مي­توانيد اطلاعات مربوط به اعتبار وي را مشخص نماييد.
در بخش تلفن، شما مي‌توانید با زدن کلید y16 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاکشماره تلفن يا تلفن‌های فرد موردنظر را وارد کنید و با زدن تیک اصلی برای یکی از شماره‌‌های وارد شده، آن را به عنوان شماره اصلی فرد موردنظر انتخاب كنيد.
در تب سایر اطلاعات مي‌توانید اطلاعات شخصی طرف حساب موردنظر (جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج) را وارد کنید.
همچنين شما مي‌توانید در تب (صفحه) سایر اطلاعات، اطلاعات آدرس و حساب‌های بانکی طرف حساب موردنظر را در سیستم وارد كنيد.
در نهایت با زدن کلید «ذخیره»، شما مي‌توانید اطلاعات وارد شده را در سیستم ذخیره كنيد و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک طرف حساب برای هر طرف حساب منحصربه‌فرد است و نمي‌توان آن را به طرف حساب دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم­های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه نام خانوادگی غیرفعال می‌شود.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک طرف حساب، شما نمي‌توانید برای فرد موردنظر هیچ نوع فاکتوری صادر كنيد.

کد اقتصادی یا کد ملی: در صورتی که فرد حقیقی باشد، کد اقتصادی و در صورتی که فرد حقوقی باشد، کد ملی برایش غیرفعال است.

اطلاعات شخصی طرف حساب: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه‌های جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج غیرفعال مي‌شود.

اعتبار مشتري: – اعتبار مشتري مشخص مي كند كه فرد طرف حساب در صورت داشتن نقش مشتري تا چه ميزان مي­تواند به فروشگاه بدهي داشته باشد.

– با انتخاب گزينه اعتبار مشتري و ورود سقف اعتبار، حداكثر مبلغي كه فرد به عنوان مشتري نزد شما داراي اعتبار است را مشخص مي كنيد. در صورت عدم ورود سقف اعتبار، حداكثري براي اعتبار فرد در نظر گرفته نمي شود.

– همچنين مي توانيد براي هر فرد مشخص كنيد كه در صورت بيشتر شدن حساب بدهيِ وي از ثبت اسناد براي او جلوگيري شود يا به صندوقدار هشداري نمايش داده شود.

– همچنين معتبر بودن چك دريافتي از مشتري در اين بخش مشخص مي شود. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، امكان دريافت چك از اين مشتري در سيستم وجود ندارد.

توجه: برای مشاهده لیست طرف حساب‌ها در سیستم مي‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «طرف حساب» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک مشخص شده‌اند، الزامی است.

 

چگونه مي‌توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد؟

کلید «بانک» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در صورتی که نام بانک موردنظر شما در لیست باز شده موجود نبود، کلید «جدید» (2017 08 22 11 43 11 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک) را که در بالای صفحه قرار دارد انتخاب كنيد.
در فرم تعریف بانک، کدی را که مي‌خواهید به بانک موردنظر اختصاص دهید، وارد كنيد.
در بخش بعدی، نام بانک را وارد كنيد.
سپس با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات موردنظر را در سیستم ذخیره كنيد و فرم را ببندید.
در مرحله بعد، کلید «حساب بانکی جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده، در بخش بانک گزینه انتخابگر بانک (y10 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک) را انتخاب كنيد.
از لیست باز شده، بانک موردنظر را انتخاب كنيد و کلید تایید را بزنید.
در بخش بعد، نام شعبه‌ای را که در آن حساب بانکی قرار دارد، وارد كنيد.
در بخش بعد، موجودی اولیه حساب بانکی را وارد كنيد.
در بخش بعدی، شما مي‌توانید شمارة کارت متعلق به حساب بانکی موردنظر را ـ در صورت داشتن کارت ـ وارد كنيد.
در بخش بعد، باید شماره حساب را وارد كنيد.
سپس، کد شعبه ‌ای که حساب بانکی در آن قرار دارد، وارد كنيد.
در ادامه، نام شخص صاحبِ حساب را وارد كنيد.
در بخش بعد، تاریخ افتتاحِ حساب را وارد كنيد.
سپس، با زدن یا برداشتن تیک «حساب بانکی فعال است» مي‌توانید حساب بانکی را فعال یا غیرفعال كنيد.
در پايان با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات را ذخیره کنید و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک بانک برای هر بانک منحصربه‌فرد است و نمي‌توان آن را به بانک دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

کد شعبه: کد شعبه، شماره‌ای متفاوت از کد بانک است، به‌صورتی که کد بانک را شما به دلخواه خودتان در سیستم وارد می‌كنيد، ولی کد شعبه عددی مشخص است که برای هر شعبه از بانک، یک عدد ثابت است.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک حساب بانکی شما نمي‌توانید هیچ‌گونه عملیاتی را برای حساب بانکی موردنظر در سیستم ثبت كنيد.

توجه: برای مشاهده لیست حساب‌های بانکی در سیستم مي‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «حساب بانکی» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک مشخص شده‌اند، الزامی است.

چگونه باید اطلاعات یک دستگاه کارتخوان را در سیستم ثبت كرد؟

کلید «دستگاه کارتخوان جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده در بخش حساب بانکی، انتخابگر موجود (y10 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاک) را باز كنيد.
از لیست باز شده، حساب بانکی ‌ای را که می‌خواهید برای آن دستگاه کارتخوان تعریف كنيد، انتخاب کنید.
در بخش بعد، شماره ترمینال دستگاه کارتخوان را وارد كنيد.
با انتخاب یا عدم انتخاب تیک «ترمینال فعال است»، مي‌توانید دستگاه کارتخوان موردنظر را فعال یا غیرفعال كنيد.
در پايان، با انتخاب کلید «ذخیره»، مي‌توانید اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید و فرم را ببندید.
حساب بانکی: برای آشنایی با نحوه تعریف حساب بانکی در سیستم به سرفصل «چگونه مي‌توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد؟» مراجعه كنيد.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک دستگاه کارتخوان در سیستم، شما نمي‌توانید هیچ‌گونه عملیاتی را برای دستگاه کارتخوان موردنظر ثبت كنيد.

پيش فرض بودن: در صورت انتخاب اين گزينه، دستگاه كارتخوان تعريف شده به عنوان پيش فرض در سيستم در نظر گرفته مي‌شود و با ورود مقدار به بخش كارتخوان در دريافت فاكتور، مبلغ در كارتخوان پيش فرض دريافت مي‌شود. از ميان كارتخوانهاي تعريف شده در سيستم تنها يك كارتخوان مي تواند پيش فرض باشد.

توجه: برای مشاهده لیست دستگاه‌های کارتخوان در سیستم مي‌توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه دستگاه کارتخوان کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش‌هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 - ورود اطلاعات پایه سیستم املاکمشخص شده‌اند، الزامی است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *