سپید_حساب_ویرا

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار

فهرست مطالب

چگونه یک ملك را در سیستم سپیدار تعریف کنیم؟

 

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار

 

کلید «کالا و خدمات جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در بخش نوع، می توانید «ملك» یا «خدمت» را انتخاب کنید.
کد ملك یا خدمت موردنظر را در بخش «کد» وارد کنید.
نام ملك را در بخش «عنوان» وارد كنید.
نوع ملك را از لیست ملك­های تعریف شده در سیستم انتخاب كنید.
تعداد طبقات ملك مورد نظر را وارد كنید.
تعداد واحدهای یك طبقه را وارد كنید.
سن بنا را وارد كنید.
زیربنای ملك را وارد كنید.
تعداد خواب را مشخص كنید.
اگر ملك فروخته شده یا اجاره رفته است تیك فعال را بردارید، در غیر اینصورت گزینه فعال به صورت پیش فرض انتخاب شده است.
تاریخ ثبت ملك را وارد نمایید، این تاریخ در جستجوی ملك مورد استفاده قرار می­گیرد.
نام مالك را وارد نمایید.
تعداد خطوط تلفن ملك را در بخش تلفن وارد كنید.
آدرس ملك را مشخص نمایید.
منطقه را از لیست مناطق تعریف شده در سیستم انتخاب كنید.
نوع كاربری ملك شامل: فروش، پیش فروش، رهن-اجاره، معاوضه را تعیین نمایید.
موقعیت ملك شامل: شمالی، شرقی، جنوبی و غربی را مشخص كنید.
در صورتیكه ملك دارای سایر امكانات شامل: آسانسور، پاركینگ، انباری و بالكن است، در بخش سایر امكانات این مشخصات را تعیین كنید.
در صورتیكه كاربری ملك رهن- اجاره است، در بخش قیمت، مبلغ رهن و اجاره را وارد كنید و در صورتیكه نوع كاربری ملك، فروش، معاوضه، یا پیش فروش است، قیمت هر متر و قیمت كل را وارد كنید.

 

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار

 

در صفحه سایر اطلاعات دارا بودن حیاط، حیاط خلوت، پاسیو، مستخدم، زیرزمین، استخر، سونا، جكوزی و Open بودن آشپزخانه را تعین نمایید.

طبقه ملك را وارد كنید.
طول بر را وارد كنید
مساحت زمین را مشخص كنید.
تراكم را مشخص كنید.
اصلاحی را وارد نمایید.
نما را از لیست نماهای تعریف شده در سیستم انتخاب كنید.
وضعیت سند را تعیین نمایید.
نوع كفپوش ملك را انتخاب كنید
نوع آشپزخانه را انتخاب كنید.
سیستم تهویه را انتخاب كنید.
وضعیت تخلیه ملك را مشخص كنید.
نوع سرویس ملك را تعیین كنید.
در صورتیكه توضیح خاصی در رابطه با ملك وجود دارد در بخش توضیحات وارد نمایید.

 

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار

 

كد ملك: كد ملك برای هر ملك منحصر به فرد است و نمی توان آن را به ملك دیگری تخصیص داد.

نوع ملك: نوع ملك مانند: باغ، ویلا و مانند آن در این فرم وارد می­شود. فرم نوع ملك از اطلاعات پایه قابل دسترسی است و عنوان در آن اجباری است.

 

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار                                                                                       4 9

 

منطقه: منطقه ملك در فرم منطقه كه از اطلاعات پایه قابل دسترسی است، در این فرم معرفی می­شود.

 

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار                                                                                    5 7

 

نوع نما: عنوان نمای ملك در فرم نما، در اطلاعات پایه تعریف می­شود.

 

ورود اطلاعات پایه سیستم املاک در سپیدار                                                                                    7 7

 

توجه: علامت نشانه الزامی بودن ورود اطلاعات در فیلدهاست.

 

چگونه می توان یک طرف حساب (تامین کننده/ مشتری/ فروشنده) را در سیستم ایجاد کرد؟

 

کلید «طرف حساب جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.

در فرم باز شده، ابتدا مشخص کنید فرد موردنظر ماهیت حقیقی دارد یا حقوقی؟

در بخش «کد» کدی را که می خواهید به طرف حساب موردنظر بدهید، وارد کنید.
در بخش بعدی می توانید نام و نام خانوادگی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «مانده حساب اول دوره» می توانید میزان مانده حساب (بدهکاری یا بستانکاری) فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «نقش» شما می توانید با زدن تیک، نوع ارتباط فرد موردنظر (تأمین کننده، مشتری، فروشنده) با خودتان را مشخص كنید.
با زدن تیک «طرف حساب فعال است»، شما می توانید فعال یا غیرفعال بودن طرف حساب را مشخص كنید.
در بخش بعدی شما می توانید کد اقتصادی یا کد ملی فرد موردنظر را وارد کنید.
در بخش «اعتبار مشتری» در صورت تعریف طرف حساب از نوع مشتری می­توانید اطلاعات مربوط به اعتبار وی را مشخص نمایید.
در بخش تلفن، شما می توانید با زدن کلید y16شماره تلفن یا تلفن های فرد موردنظر را وارد کنید و با زدن تیک اصلی برای یکی از شماره های وارد شده، آن را به عنوان شماره اصلی فرد موردنظر انتخاب كنید.
در تب سایر اطلاعات می توانید اطلاعات شخصی طرف حساب موردنظر (جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج) را وارد کنید.
همچنین شما می توانید در تب (صفحه) سایر اطلاعات، اطلاعات آدرس و حساب های بانکی طرف حساب موردنظر را در سیستم وارد كنید.
در نهایت با زدن کلید «ذخیره»، شما می توانید اطلاعات وارد شده را در سیستم ذخیره كنید و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک طرف حساب برای هر طرف حساب منحصربه فرد است و نمی توان آن را به طرف حساب دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم­های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه نام خانوادگی غیرفعال می شود.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک طرف حساب، شما نمی توانید برای فرد موردنظر هیچ نوع فاکتوری صادر كنید.

کد اقتصادی یا کد ملی: در صورتی که فرد حقیقی باشد، کد اقتصادی و در صورتی که فرد حقوقی باشد، کد ملی برایش غیرفعال است.

اطلاعات شخصی طرف حساب: در صورتی که طرف حساب شما فرد حقوقی (شرکت) باشد، گزینه های جنسیت، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج غیرفعال می شود.

اعتبار مشتری: – اعتبار مشتری مشخص می كند كه فرد طرف حساب در صورت داشتن نقش مشتری تا چه میزان می­تواند به فروشگاه بدهی داشته باشد.

– با انتخاب گزینه اعتبار مشتری و ورود سقف اعتبار، حداكثر مبلغی كه فرد به عنوان مشتری نزد شما دارای اعتبار است را مشخص می كنید. در صورت عدم ورود سقف اعتبار، حداكثری برای اعتبار فرد در نظر گرفته نمی شود.

– همچنین می توانید برای هر فرد مشخص كنید كه در صورت بیشتر شدن حساب بدهیِ وی از ثبت اسناد برای او جلوگیری شود یا به صندوقدار هشداری نمایش داده شود.

– همچنین معتبر بودن چك دریافتی از مشتری در این بخش مشخص می شود. در صورت عدم انتخاب این گزینه، امكان دریافت چك از این مشتری در سیستم وجود ندارد.

توجه: برای مشاهده لیست طرف حساب ها در سیستم می توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «طرف حساب» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

چگونه می توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد؟

 

کلید «بانک» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در صورتی که نام بانک موردنظر شما در لیست باز شده موجود نبود، کلید «جدید» (2017 08 22 11 43 11) را که در بالای صفحه قرار دارد انتخاب كنید.
در فرم تعریف بانک، کدی را که می خواهید به بانک موردنظر اختصاص دهید، وارد كنید.
در بخش بعدی، نام بانک را وارد كنید.
سپس با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات موردنظر را در سیستم ذخیره كنید و فرم را ببندید.
در مرحله بعد، کلید «حساب بانکی جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده، در بخش بانک گزینه انتخابگر بانک (y10) را انتخاب كنید.
از لیست باز شده، بانک موردنظر را انتخاب كنید و کلید تایید را بزنید.
در بخش بعد، نام شعبه ای را که در آن حساب بانکی قرار دارد، وارد كنید.
در بخش بعد، موجودی اولیه حساب بانکی را وارد كنید.
در بخش بعدی، شما می توانید شمارة کارت متعلق به حساب بانکی موردنظر را ـ در صورت داشتن کارت ـ وارد كنید.
در بخش بعد، باید شماره حساب را وارد كنید.
سپس، کد شعبه ای که حساب بانکی در آن قرار دارد، وارد كنید.
در ادامه، نام شخص صاحبِ حساب را وارد كنید.
در بخش بعد، تاریخ افتتاحِ حساب را وارد كنید.
سپس، با زدن یا برداشتن تیک «حساب بانکی فعال است» می توانید حساب بانکی را فعال یا غیرفعال كنید.
در پایان با زدن کلید «ذخیره»، اطلاعات را ذخیره کنید و فرم را ببندید.
کد: 1. کد یک بانک برای هر بانک منحصربه فرد است و نمی توان آن را به بانک دیگری اختصاص داد.

2. کاربر اگر بخواهد می تواند بخش کد را در فرم های مختلف سیستم فروشگاهی سپیدار خالی بگذارد که این بخش توسط سیستم تکمیل گردد.

کد شعبه: کد شعبه، شماره ای متفاوت از کد بانک است، به صورتی که کد بانک را شما به دلخواه خودتان در سیستم وارد می كنید، ولی کد شعبه عددی مشخص است که برای هر شعبه از بانک، یک عدد ثابت است.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک حساب بانکی شما نمی توانید هیچ گونه عملیاتی را برای حساب بانکی موردنظر در سیستم ثبت كنید.

توجه: برای مشاهده لیست حساب های بانکی در سیستم می توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه «حساب بانکی» کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38 مشخص شده اند، الزامی است.

 

چگونه باید اطلاعات یک دستگاه کارتخوان را در سیستم ثبت كرد؟

 

کلید «دستگاه کارتخوان جدید» را از بخش اطلاعات پایه انتخاب کنید.
در فرم باز شده در بخش حساب بانکی، انتخابگر موجود (y10) را باز كنید.
از لیست باز شده، حساب بانکی ای را که می خواهید برای آن دستگاه کارتخوان تعریف كنید، انتخاب کنید.
در بخش بعد، شماره ترمینال دستگاه کارتخوان را وارد كنید.
با انتخاب یا عدم انتخاب تیک «ترمینال فعال است»، می توانید دستگاه کارتخوان موردنظر را فعال یا غیرفعال كنید.
در پایان، با انتخاب کلید «ذخیره»، می توانید اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید و فرم را ببندید.
حساب بانکی: برای آشنایی با نحوه تعریف حساب بانکی در سیستم به سرفصل «چگونه می توان یک حساب بانکی در سیستم تعریف کرد؟» مراجعه كنید.

فعال یا غیرفعال: در صورت غیرفعال بودن یک دستگاه کارتخوان در سیستم، شما نمی توانید هیچ گونه عملیاتی را برای دستگاه کارتخوان موردنظر ثبت كنید.

پیش فرض بودن: در صورت انتخاب این گزینه، دستگاه كارتخوان تعریف شده به عنوان پیش فرض در سیستم در نظر گرفته می شود و با ورود مقدار به بخش كارتخوان در دریافت فاكتور، مبلغ در كارتخوان پیش فرض دریافت می شود. از میان كارتخوانهای تعریف شده در سیستم تنها یك كارتخوان می تواند پیش فرض باشد.

توجه: برای مشاهده لیست دستگاه های کارتخوان در سیستم می توانید در بخش اطلاعات پایه، بر روی گزینه دستگاه کارتخوان کلیک کنید.

توجه: ورود اطلاعات برای بخش هایی که با علامت 2017 08 22 11 34 38مشخص شده اند، الزامی است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ