سپید_حساب_ویرا

چهارچوب نظری حسابداری چیست؟

چهارچوب نظری حسابداری

فهرست مطالب

چهارچوب نظری حسابداری چیست؟

هر دانشی دو بعد است :

 • بعد عملی: که در حسابداری شامل ثبت ، گزارشگری و استانداردهای حسابداری است که به نحوه عمل یک حساب خاص می پردازد.
 • بعد نظری یا تئوری : که مبانی تئوریک عملیات حسابداری را مشخص میکند.

چهارچوب نظری در حسابداری همانند قانون اساسی در یک کشور است.یعنی نظم بخش سایر مفاهیم و استانداردهاست.

اگر اطلاعات تهیه شده با GAAP یا اصول پذیرفته شده حسابداری ، منطبق باشد آن اطلاعات حقیقت را بیان می کند (اطلاعات درست است)

حسابرس کسی است که اطلاعات شرکتها را می گیرد و با GAAP مقایسه می کند . حسابدارها متخصص GAAP هستند. حسابرس ها متخصص انطباق بین GAAP و اطلاعات شرکتها هستند.

چهارچوب نظری حسابداری:

 

 1. اهداف گزارشگری مالی
 2. ویژگی کیفی اطلاعات سودمند حسابداری
 3. عناصر صورتهای مالی
 4. اهداف گزارشگری واحدهای ناسودجو(غیرانتفاعی) مانند کلیساها و خیریه ها
 5. اصول شناخت و اندازه گیری
 6. عناصر صورتهای مالی

یا به صورت خلاصه شده :

چهارچوب نظری حسابداری :

 1. اهداف گزارشگری مالی
 2. ویژگیهای کیفی اطلاعات سودمند حسابداری
 3. عناصر صورتهای مالی
 4. اصول شناخت و اندازه گیری

حسابداری یک سیستم باز است و با محیط تعامل (رابطه ) دارد.

اجزاء و عناصر حسابداری چیست؟

 1. افراد و اشخاص جزء عناصر اصلی سیستم حسابداری است.
 2. دفاتر قانونی (دفتر کل و دفتر روزنامه)
 3. ساختمان
 4. ماشین حساب و کامپیوتر

اهداف گزارشگری مالی :

یعنی چه چیزهایی را در صورتهای مالی بگنجانیم و چه چیزهایی را نگنجانیم.

هدف سیستم حسابداری چیست؟

ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری

هر سیستمی از سه فعالیت تشکیل شده است :  ۱- ورودی    ۲- پردازش    ۳ – خروجی

ورودی سیسستم حسابداری چیست؟ رویدادهای مالی

به آن بخش حسابداری که به استفاده کنندگان خارجی (out sider ) سازمان گزارش می کند ، حسابداری مالی می نامند.

به آن بخش حسابداری که به استفاده کنندگان داخلی سازمان (in sider) سازمان گزارش می کند حسابداری مدیریت می گویند.

نتیجه نهایی حسابداری مالی را صورتهای مالی می گویند .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ