سپید_حساب_ویرا

کلیات پیمانکاری

فهرست مطالب

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد.

سازمان موسسات پیمانکاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته باشد.

۱-   قسمت بر آورده و مهندسین

 1. فنرورها و مهندسین

۲-   قسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت )

 1. سرپرست کل عملیات
  1. روسای کارگاهها
  2. وقت نگهداران ، انبار دانان ، نگهبانان
  3. کارگران

۳-   قسمت حسابداری

فنرورها – مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب به سرپرست کل عملیات تسلیم . می کنند تهیه صورت وضعیت ها و بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران دست دوم و اعلام نتیجه آن برای تصویب به سرپرست کل عملیات ، جزء وظایف فنرورها است وقتی پیمانکار در مناقصه برنده شد فنرورها لسیت مواد ، سفارشات خرید و سایر احتیاجات پیمان را تهیه و نسخ آن رابه قسمت حسابداری و رئیس کارگاه ارسال می کنند .

روسای کارگاهها : کارگران و کارکنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کنند همچنین با برآورد میزان کار به تهیه صورت وضعیت های ماهانه کمک می نمایند .

وقت نگهداران : دستمزد کارگران کارگاه را محاسبه و بر اساس طبقه بندی هزینه ها ، تجزیه و برای رسیدگی و پرداخت به قسمت حسابداری ارسال می کنند .

انبار داران : مواد و مصالح ارسال شده به کارگاه را دریافت ، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحویل شده را روزانه تظیم و برای قسمت حسابداری ارسال می کنند قسمت حسابداری با تطبیق برگ سفارش خرید و گزارش تحویل کالا ، فاکتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارک مالی ثبت می کند .

نگهبانان : معمولا تردد افراد ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را به طور شبانه روزی کنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می کنند بر حسب مورد وظایف دیگری نیز به آنها محمول می شود .

لیست حساب ها :

« دارائیهای جاری »

بانک و صندوق :

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد . ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد ، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند .

ح تخواه گردان :

در مؤسسات ، ممکن است حساب بانک به دلیل امتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و کلیه دریافت و پرداخت ها از طریق آن انجام شود البته پرداخت های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانکی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوه جزئی از دریافت چک خود داری می کند بنابراین برای تامین مالی پرداخت های جزئی ، مبلغی را تحت تخواه گودان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار می دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ااقدام نمایند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی مؤسسه است و از شخصی که تخوان گردان در اختیار او است تضمین لازم دریافت می گردد در مؤسسات پیمانکاری نیز شخصی را به عنوان تخواه گروان معین می نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی دهند تا هزینه هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید .

ح دریافتنی :

حسابهای دریافتنی از جمله حساب های دارایی جاری است و شامل کلیه مطالبی می شود که مؤسسه باید در آینده دریافت نماید عمده ترین این مطالبات ناشی از فروش های نسیه کالا یا عرضه نسیه خدمات می باشد در مبادلات تجاری امروزه فعالت های تجاری نسیه بر مبادلات تجار ینقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینه تجارت خارجی غیر قابل مشاهده است .

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول :

همانطور که گفته شد ، براثر انجام معاملات نسیه حسابهای دریافتنی ایجاد می شود و مسئله وصول این نوع مطالبات مطرح می گردد بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مبادلات تجاری از مسایل اساسی تجارت می باشد در صورتی که شناخت کافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممکن است با مشکلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امکانات مالی مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهای دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینه مطالبات مشکوک الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نامند .

اسناد دریافتنی :

امکان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف کننده خدمات اسناد قانونی ، مانند سفته و برات دریافت گردد که آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می گویند .

ح پیش پرداخت :

در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه ان به فروشنده پرداخت می گردد . مدارک ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت ها ، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یک حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت می گردد . پرداخت بابت بیمه سال آینده ، اجاره ۶ ماهه آینده ، آگهی های تجاری ماه آینده نمونه ای از پیش پرداخت ها هستند .

ح سپرده حسن انجام کار :

صناع سپرده حسن انجام کار که ترد کارفرما نگهداری می شود باید به عنوان یک قلم دریافتنی در صورت های مالی نشان داده میشود یا از طریق یادداشت های همراه صورتای مالی افشاء می گردد.

« دارائیهای ثابت »

دارائیهای ثابت به دارائیهای گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند و در جریان عملیات عادی مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرد این دارایی صرفا برای مؤسسه تهیه شده وبه منظور سمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل نشده است دارایی ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آلات مؤسسه طبقه بندی و قدرت کارایی آن نقش سازنده ای دارد.

دارائیهای ثابت مشهود :

این دارائیها دارای موجودیت فیزیکی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولانی ، در طی سالهای متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از جمله این دارائیها می توان : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تاسیسات ، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد .

دارائیهای ثابت نامشهود : این دارائیها موجودیت فیزیکی و عینی ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجری و …

« بدهی ها »

بدهی ها :

به حقوق مالی طلبکاران نسبت به دارائیهای یک واحد اقتصادی بدهی گفته می شود . به بیان دیگر تعهدات مالی یک واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالک « بدهی » نام دارد انواع بدهی های جاری عبارت است از :

۱ – حسابهای پرداختنی

۲ – اسناد پرداختنی

۳ – پیش دریافت ها

حسابهای پرداختنی : حسابهای پرداختنی یکی از انواع بدهی های جاری است و شامل کلیه بدهی هایی می شود که مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده ترین این بدهی ها ناشی ا ز خریدهای نسیه می باشند .

اسناد پرداختنی : امکان دارد در مقابل بدهی های ناشی از خرید نسیه کالا و یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه کننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند که با آنها در اصطلاح حسابداری اسناد پرداختی می گویند .

پیش دریافت ها : مؤسسه ممکن است قبل از ارائه خدمات مبالغی را از پیش دریافت نماید که جزء بدهی مؤسسه محسوب می شود ، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور می گردد . در مؤسسات پیمانکاری می توان به پیش دریافت بیمه و پیشین در یافت پیمان کار اشاره نمود

بدهی های بلند مدت : بدهی هایی هستند که مدت زمان آنها بیش از یک سال می باشد مثل وام بلن مدت . دیون رهنی .

سرمایه : در حسابداری حق مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارائیهای آن را اصطلاحا سرمایه می نامند اگر مؤسسه در طی فعالیت های مالی خود سود کسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب کاهش سرمایه می گردد .

در آمدها : مؤسسات بر حسب نوع کسب و کارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می کنند ودر ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت ننمایند یا مشتریان تعهد کنن وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند در حسابداری به این مبالغ اصطلاحا در آمد گفته می شود و در مؤسسات پیمانکاری نیز در ازای خدماتی که پیمانکار برای کارفرما ارائه می کند مبالغی را به عنوان در آود در یافت می نماید از انواه در آمد های موجود در یک مؤسسه پیمانکاران می توان به در آمدهای متفرقه و کار گواهی شده که صورت و صنعتی است که پیمانکار به کارفرما ارائه می دهد اشاره نمود .

هزینه ها :مؤسسات خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند که این مخارج « هزینه » نامیده می شود در موسسات پیمانکاری نیز برای انجام پیمانکاری که همان ارائه خدمات به کار فرمایان می باشد هزینه هایی را متحمل می شود از جمله هزینه اداری تشکیلاتی ، هزینه حقوق و …

ح پیمان : در مؤسسات پیمانکاری یک حساب به نام حساب پیمان ها وجود دارد که به عنوان یک حساب هزینه تلقی می شود مؤسسات پیمانکاری تماه هزینه هایی که برای انجام قرارداد خود انجام می دهند مثلا خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینه حمل و نقل و … را بستانکار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهکار می کنند .

ح کارگواهی شده : حساب دیگری که در مؤسسات پیمانکاری وجود دارد ح کارگواهی شده می باشد که به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می شود و در آمد هایی که به دست می آید را معمولا تحت عنوان ح کارگواهی شده منظور می نمایند .

شرکت پیمانکار ایران بتون ساز در تاریخ ۱۳/۱/۷۹ پس از انعقاد قرارداد پیمانکار با شرکت توسعه صنایع نیرو گاه ایران جهت احداث فونداسیون تجهیزات کارگاه تعمیر ترانس کارگاه شماره ۹۵-۲ ، مبلغ ۲۴۶۱۰۲۲۵۰ ریال را به عنوان مبلغ کل قرارداد معرفی و مورد تایید قرار گرفت .

طبق این قرارداد ۲۵% مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در ازای یک فقره چک به کارفرما پرداخت می شود از هر صورت وضعیت ۱۰% به عنوان سپرده حسن انجام کار از پیمان کار کسر می گردد ککه نصف مبلغ پس از صدور گواهی موقت و مابقی پس از تحویل قطعی دریافت می گردد .

همچنین به منظور تضمین حسن تعهدات پیمانکار هر زمان با امضای قرارداد معادل ۵% مبلغ کل قرارداد و تسلیم یا معادل مبلغ را به حسابی که کارفرما تعیین می کند تسلیم می نماید که این مبلغ پس از اولین تحویل موقت آزاد می شود مانده حسابهای بدهکار و بستانکار این شرکت در ابتدای سال ۷۹ به شرح زیر می باشد :

صندوق  ۵۸۷۰۰۷۷

جاری شرکاء  ۱۰۰۰۰۰۰

تنخواه گردانها ۱۹۹۲۷۰۰

استهلاک انباشته ۳۴۹۹۹۹۹

پیش پرداخت ها  ۱۰۱۷۶۷۵۵

بستانکاران   ۷۹۰۰۰۰۰

سپرده دریافتنی  ۵۲۸۴۶۸۰

سرمایه   ۱۰۰۰۰۰۰

دارایی ثابت مشهود ۳۵۰۰۰۰۰

سود انباشته   ۱۵۴۲۴۲۱۳

در طی سال مالی ۱۳۷۹ فعالیت های عملیاتی زیر صورت گرفته است : ( هر پرداخت ها از صندوق صورت گرفته است )

۱۵/۱ دریافت پیش دریافت قرارداد ۸-۷۸ نیروگاه از تعمیرات نیرو به مبلغ ۶۱۵۲۵۵۶۲ ریال .

۲۳/۱ خرید نقدی اشاخه نسبتی جهت پروژه جهت پروژه شرکت نیرو و پیمان شماره ۸ به مبلغ ۴۲۰۰۰۰ ریال .

۲۵/۱ خرید نقدی میلگرد به مبلغ ۲۷۶۰۰۰۰ ریال و پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به بستانکاران صندوق شرکت برای نصب دستگاههای کارگاه ترانس ۸-۷۸ .

۶/۲ خرید نقدی ۴ کامیون آجر جهت پروژه پیمان ۸ به مبلغ ۱۸۱۴۶۰۰ ریال .

۱۱/۲ پرداخت وجه نقد جهت خرید آجر برای پروژه شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ ۲۲۴۲۳۰۰ ریال .

۱۴/۲ پرداخت هزینه خرید مصالح جهت اجرای پروژه به مبلغ ۱۷۷۸۴۰۰ ریال.

۲۵/۲ خرید میلگرد جهت اجرای پروژه و پرداخت وجه آن از صندوق شرکت به مبلغ ۲۴۳۰۰۰۰ ریال .

۲۶/۲ پرداخت هزینه های جاری توسط تخوان و تجزیه آن توسط صندوق که ۲۷۵۳۰۰ ریال بابت هزینه عمومی تشکیلاتی ، ۵۰۶۰۰۰ ریال بابت هزینه های جاری و تنخواه گردانها به مبلغ ۷۸۱۳۰۰ ریال .

۵/۳ پرداخت بخشی از هزینه خرید و حمل بتون موضوع ق ۸-۷۸ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰ ریال .

۸/۳ خرید ۴ کامیون آجر برای فنداسیون کارگاه و پرداخت مبلغ آن به مبلغ ۱۸۱۲۲۰۰ ریال .

۱۳/۳ دریافت مابقی ۱۰% حسن انجام کار کسر شده از قرارداد در سال ۷۸ و تسویه حساب قرارداد مذکور به مبلغ ۵۲۸۴۶۸۰ ریال .

۲۶/۳ پرداخت هزینه های پروژه ۸-۷۸ از محل صندوق به مبلغ ۳۸۴۸۴۰۰ ریال .

۲۶/۳ پرداخت هزینه های جاری شرکت از محل تنخواهه ئ تجزیه آن از محل صندوق شرکت که ۱۳۱۱۱۵۰ ریال بابت هزینه و ۱۳۱۱۱۵۰ ریال بابت تخواه گردان .

۳۰/۳ خرید آجر جهت ساخت پایه دستگاههای موضوع قرارداد ۸-۸۷ در شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ ۱۰۴۳۶۹۰۰ ریال .

۵/۴ ثبت صورت وضعیت تایید شده شماره یک قرارداد ۸-۷۸ با شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ ۳۵۱۴۷۴۶۰ ریال .

۵/۴ دریافت وجه صورت وضعیت شماره یک تایید شده از شرکت تعمیرات نیروی موضوع قرارداد ۸-۷۸ .

۸/۴ پرداخت بابت یک کامیون آجر جهت پروژه ۸-۷۸ به مبلغ ۴۷۹۷۰۰ ریال .

۱۰/۴ پرداخت بابت هزینه خرید بتون و هرینه حمل حمل تا محل پیمان از محا سانترال بتون به مبلغ ۸۹۴۰۰۰ ریال پرداخت .

۱۶/۴ بابت خرید اتصالات جهت نصب دستگاه تراش و آماده سازی فنداسیون به مبلغ ۱۷۳۳۰۰ ریال .

۱۸/۴ پرداخت بابت خرید مصالح جهت پروژه در حال اجرا و هزینه های عمومی به ترتیب به مبلغ ۵۲۵۸۱۰۰ ریال و ۴۳۵۰۰ ریال .

۲۰/۴ قطعی شدن مالیات پرداخت شده با ادارایه دارایی در سال ۷۸ و تسویه حساب با اداره داراریی به مبلغ ۱۰۱۷۶۷۵۵ ریال .

 

۲۰/۴ منظور نمودن مابقی سود سال ۷۸ به حساب طلب هر یک از شرکاء به نصبت سرمایه ایشان به مبلغ .

 

۲۵/۴ پرداخت هزینه کندن بتون توسط پیمانکاری و خرید میلگرد به مبلغ ۴۴۴۶۰۰۰ ریال .

۲۶/۴ پرداخت بابت خرید سیمان و آجر به مبلغ ۲۰۷۴۳۰۰ ریال جهت پروژه در حال احداث .

۲۰/۵ ثبت صورت وضعیت تایید شده شماره ۲ موضوع قرارداد ۸-۷۸ ن در شرکت تعمیرات نیرو .

۲۳/۵ دریافت وجه صورت وضعیت تایید شده شماره ۲ ق ۸-۷۸ از شکرت تعمیرات نیرو .

 

۱۳/۷ پرداخت بابت خرید سیمان و آجر جهت اجرای پروژه به مبلغ ۶۶۸۰۵۰۰ ریال .

 

۱۷/۷ پرداخت هزینه خرید بتون به مبلغ ۲۴۸۶۵۰۰۰ ریال .

۲۵/۷ پرداخت مایت خرید بتون آماده و هزینه حمل آن جهت اجرای فنداسیون به مبلغ ۲۳۴۰۰۰۰ ریال .

۲۵/۷ پرداخت هزینه خرید بتون به مقدار ۲۳۰ تن جهن ساخت سالن ترانس به مبلغ ۲۶۰۱۷۶۰۰ ریال .

۱۹/۸ پرداخت بابت هزینه ها از حمل تنخواه و تجزیه آن توسط صندق به مبلق ۱۰۰.۱۹۹ ریال که ۵۱۰۱۹۹ ریال بابت هزینه عمومی و ۱۴۸۰۰۰۰ ریال بابت هزینه های جاری

۲۶/۸ پرداخت بابت خرید بتون و پرداخت هزینه حمل آن به مبلغ ۱۴۰۴۰۰۰ ریال .

۳۰/۸ پرداخت هزینه های عمومی و جاری از محل تنخواه و تجزیه آن توسط صندوق به مبلغ ۷۳۰۰۰ ریال .

۱/۹ ثبت صورت وضعیت تایید شده شماره ۳ ارائه شده به شرکت تعمیرات نیرو .

۲/۹ دریافت وجه صورت وضعیت تایید شده شماره ۳ از شرکت تعمیرات نیرو .

۸/۹ پرداخت بابت هزینه بتون و حمل آن از شرکت سانترال بتون به مبلغ ۱۶۵۶۰۰۰ ریال .

۱۲/۹ پرداخت بابت هزینه خرید ۱۸۶ متر مربع بتون آماده از شرکت سانترال بتون به مبلغ ۱۴۹۴۳۹۶۰ .

۱۸/۹ پرداخت هزینه اجرای کمپرسور با جهت کندن بتون و سیم سیاه آر ماتور بندنی به مبلغ ۱۱۶۴۳۹۰۰ ریال .

۲۵/۹ پرداخت هزینه جاری از محل تنخواه وتجزیه آن توسط صندوق که مبلغ ۹۷۵۰۰ ریال بابت هزینه عمومی ، ۱۸۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه جاری و ۱۹۱۷۵۰۰ ریال تنخواه گردان ها .

۲۶/۹ پرداخت مخارج جاری از محل صندوق شرکت به مبلغ ۴۵۳۱۶۹۸ ریال .

۲۶/۹ پرداخت هزینه خرید بتون به پروژه ق ۸-۷۸ نیروگاه به مبلغ ۱۳۹۲۰۰۰ ریال .

۱/۱۰ خرید بتون جهت اجرای پروژه در حال احداث شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ ۲۵۹۰۰۰۰ ریال.

۲۰/۱۰ پرداخت هزینه خریدو حمل بتون از شرکت سانترال بتون ۳۲۳۷۶۰۰ ریال .

۲۴/۱۰ خرید ۸۴ متر مربع بتون آماده جهت فنداسیون شرکت تعمیرات نیرو به مبلغ ۷۳۹۲۰۰۰ ریال .

۲۴/۱۰ پرداخت هزینه خرید بتون آماده جهت پیمان شماره ۸-۷۸ به مبلغ ۱۲۹۵۰۴۰ ریال .

۲۶/۱۰ پرداخت هزینه جاری شرکت از محل صندوق به محل ۴۲۰۰۰۰۰ ریال .

۲۶/۱۰ خرید لوازم مصرفی مورد نیاز پروژه نصب پایه دستگاه تعمیر ترانس به مبلغ ۲۶۰۷۵۰۰ ریال .

۱۷/۱۱ خرید بتون آماده از شرکت ساترال بتون به مبلغ ۳۱۵۴۳۶۰ ریال .

۹/۱۲ پرداخت هزینه خرید و حمل بتون برای پروژه ق ۸-۷۸ به مبلغ ۹۹۶۲۴ ریال .

۱۵/۱۲ پرداخت هزینه خرید آجر و سیمان و کرایه حمل آن جهت دیوارکشی سالن دستگاه تراش بر مبلغ ۳۵۹۴۸۰۰ ریال .

۲۵/۱۲ انتقال مانده حساب تنخواه به حساب صندوق در پایان سال ۷۹ و تسویه حساب تنخواه به مبلغ ۱۹۹۲۷۰۰ ریال .

۲۸/۱۲ ثبت صورت وضعیت تایید شده شماره ۴ قرارداد ۸-۷۸ با شرکت تعمیرات نیرو .

۲۸/۱۲ دریافت وجه صورت وضعیت شماره ۴ تایید شده از شرکت تعمیرات نیرو .

۲۸/۱۲ منظور نودن نمودن بیمه کسر شده از پیمان ۸-۷۸ به حساب هزینه دوره سال ۷۹ و دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۵۲۸۵۹۴۳ ریال .

۲۸/۱۲ پرداخت دستمزد کارگران روزمره و خرید اهن براتی پرووژه ۸-۷۸۹ به مبلغ ۷۱۶۴۷۲۶ ریال توضیحات اضافی :

صورت وضعیت های دریافت شده و تاید شده از شرکت تعمیرات نیرو و به قرار زیر است :

 صورت وضعیت شماره را :

جزء                        بدهکاری                       بستانکار

صندوق                  ۱۸۹۲۲۷۰۴

پیش دریافت           ۹۰۰۰۰۰۰

پیش پرداخت         ۳۷۱۰۰۱۰

مالیات                                                      ۱۷۵۷۳۷۳

بیمه                                                         ۱۹۵۲۶۳۷

حساب دریافتنی       ۳۵۱۴۷۴۶

سپرده حسن انجام کار ( %۱۰ )

بدهکاران                                                 ۳۵۱۴۷۴۶۰

 

 صورت وضعیت شماره ۲ :

جزء               بدهکار                    بستانکار

صندوق           ۲۹۶۱۹۴۷۰

پیش دریافت    ۱۳۵۳۰۰۰۰

پیش پرداخت      ۵۷۳۳۱۴۷

مالیات ۵%                                             ۲۷۱۵۷۰۱

بیمه                                                    ۳۰۱۷۴۴۶

حساب دریافتنی     ۵۴۳۱۴۰۳

سپرده حسن انجام کار ۱۰%                          ۵۴۳۱۴۰۳

بدهکار                                                 ۵۴۳۱۴۰۲۰

 

صورت وضعیت شماره ۳                                                                             جزء                                     بدهکار                              بستانکار

صندوق                                  ۷۴۷۳۸۴۴

پیش دریافت                                                                   ۱۱۹۹۵۵۶۲

پیش پرداخت                          ۳۲۲۱۵۰۶

اداره مالیات ۵%                                                                 ۱۲۶۰۶۰۹

تامین اجتماعی بیمه                                                           ۱۹۶۰۹۷۴

حساب دریافتنی                      ۲۵۲۱۲۲۱۸

سپرده حسن انجام کار              ۲۵۲۱۲۱۸

بدهکاران                                                                        ۲۵۲۱۲۱۸۰

مطلوبست :

الف) افتتاح حسابهای دائمی تاریخ ۶/۱/۷۹

ب) ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه شرکت ایران بتون ساز

ج) انتقال ملنده حساب های دفتر روزنامه به دفتر کل

د) تهیه صورت های مالی : صورت سود وزیان ، ترازنامه و تراز آزمایشی به تاریخ ۲۹/۱۲/۷۹

ه) ثبت بستن حساب موقت و حساب های دائمی شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۷۹

شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز کوج

 

صورت سود و زیان

منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۷۹

 

 

کارگواهی شده ( صورت وضعیت تایید شده ) – در آمدها     ۲۲۲۰۹۳۹۸۰

کسر می شود : بهای تمام شده پیمان :

هزینه مواد و مصالح                      ۱۴۸۱۱۸۶۰۰

هزینه کرایه ماشین آلات                            ۱۷۰۰۰۰۰

هزینه حقوق و دستمزد                            ۶۲۵۰۰۰۰

جمع بهای تمام شده پیمان اجرا شده                              ( ۱۷۱۳۶۸۶۰۰ )

سود ناویژه پیمان                                                      ۵۰۷۲۵۳۸۰

کسر می شود : هزینه های عملیاتی تشکیلاتی                    ( ۲۵۶۷۴۱۴۰ )

سود ویژه سال ۷۹ قبل از کسر مالیات                            ۲۵۰۵۱۲۴۰

 

شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

 

ترازنامه

 

منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۷۹

دارائیها :                                                                بدهی ها :

صندوق                          ۲۸۸۴۵۹۹                        بستانکاران                     ۱۱۱۴۷۴۵۸

بدهکاری                       ۱۱۱۰۴۶۹۹                      استهلاک انباشته            ۳۴۹۹۹۹۹

پیش پرداخت                ۲۲۲۰۹۳۹۹                      سرمایه                          ۱۰۰۰۰۰

حساب دریافتنی ( سپرده حسن انجام کار ) ۳۵۰۰۰۰۰   سود سال جاری          ۲۵۰۵۱۲۴۰

دارایی ثابت ( ماشین آلات )   ۱۰۰۰۰۰۰

جاری شرکاء

جمع دارائیها                 ۴۰۶۹۸۶۹۷                       جمع بدهی ها و سرمایه     ۴۰۶۹۸۶۹۷

 

 

 

نرم افزاری که این در این شرکت مورد استفاده قرار میگیرد همکاران سیستم بوده که ،امکان دریافت، طبقه بندی، جمع بندی و یکپارچه سازی اطلاعات مالی از سایر سیستم ها همچون انبار، فروش، دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، حقوق و بهای تمام شده را به صورت خودکار فراهم کرده و گزارش های مالی یکپارچه ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه می کند.

این سیستم ضمن کمک به مدیران برای کنترل و برنامه ریزی های مدیریتی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در مسیر حرکت به سمت اهداف تعیین شده را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد سیستم حسابداری همکاران سیستم

منافع و مزایا

انسجام بخشیدن به اطلاعات مالی

دیگر نیازی نیست که برای ایجاد یک گزارش مالی جامع در سطح سازمان، اطلاعات مختلفی را از بخش ها و سیستم های مختلف سازمان جمع آوری کرد و در یک کار طاقت فرسا و با ابزارهای معمولی آن ها را تحلیل کرد، حسابداری همکاران سیستم، تمامی این اطلاعات را در قالبی یکسان جمع آوری کرده و با تجزیه و تحلیل لازم در اختیار قرار می دهد.

به هنگام نگهداشتن اطلاعات مالی

اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می توانند به سیستم همکاران سیستم منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به هنگام خود را مرور می کنید، تنها کافی است دیگر سیستم های یکپارچه همکاران سیستم را در کنار سیستم حسابداری پیاده سازی و تنظیم کنید.

تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم گیری مدیران

تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات منسجم و به هنگام مالی، صحیح ترانجام خواهد پذیرفت، و چه بهتر که این اطلاعات به سادگی و سرعت در اختیار مدیران باشد.

گزارش دهی ساده و کم هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان

ذینفعان بیرونی به گزارش هایی از سازمان نیاز دارند که صحت آن ها بسیار مهم است. این گزارش ها را بدون دغدغه از سیستم حسابداری همکاران می توان استخراج کرد ساختارهای قانونی و متداول این گزارش ها از پیش تعریف شده و نیازی به تعریف ندارد .

امکانات و ابزارها

ساختار حساب ها و صدور اسناد حسابداری

طبقه­ بندی حساب­ ها تا شش سطح شامل گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل

امکان طبقه­ بندی حساب­های تفصیلی به صورت درخت واره

تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رؤیت توسط سیستم های مختلف

ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم

شناسایی اسنادی که از دیگر سیستم­ها به طور خودکار ارسال شده اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر

ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ­ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره­ گذاری اسناد به صورت خودکار

جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند

صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب ها، بستن حساب­ ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب­ ها در سال بعد

تهیه سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

مرور حساب­ ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب ­ها، اسناد حسابداری

تهیه انواع نمودارهای مقایسه ­ای

ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچمون Excel به منظور تجزیه و تحلیل مورد نظر کاربر

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

گزارش­ های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش­ های جامع حسابداری

گزارشگری و تحلیل

تهیه سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

و… به منظور تجزیه و تحلیل­های مالی مورد نظر کاربرExcelارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون

مرور حساب ­ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب­ ها، اسناد حسابداری

تهیه انواع نمودارهای مقایسه ­ای

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب­ ها به صورت ساده و تحلیلی

گزارش­ های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش­ های جامع حسابداری

واتصال آن ها به سیستم برای تهیه گزارشExcel وWordامکان طراحی گزارش های خاص در محیط

امکانات اصلی

معرفی حسابها

 1. طبقه بندی حسابها در سطوح مختلف جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع تمامی شرکت ها
 2. تعریف حسابهای تفضیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفضیلی با حسابهای معین مختلف
 3. تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین براساس ریالی، ارزی، وتعدادی
 4. امکان طبقه بندی حسابهای تفضیلی به صورت درختواره
 5. تعیین حقوق دسترسی به ازاری هر حساب جهت رویت توسط سیستم های مختلف

اسناد حسابداری

 1. ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده، دائم
 2. ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت هم زمان و شماره گذاری اسناد به صورت خودکار
 3. جستجوی اسناد براساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 4. شناسایی اسنادی که از سایر سیستم ها به طور خودکار ارسال شده اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 5. ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچمون Excel و… به منظور تجزیه و تحلیل های مالی مورد نظر کاربر

عملیات پایان سال و امکانات خاص

 1. صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب ها، بستن حساب ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب ها در سال بعد
 2. تهیه سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
 3. تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 4. تطبیق گردش حسابها جهت آنالیز حساب ها
 5. صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار برای طرف حسابهای شرک

گزارش های اصلی

مرور حساب ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب ها ، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

اقلام تطبیق یافته در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

دفتر روزنامه و کل براساس ریز اسناد و اسناد کل

گزارش های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گارش های جامع حسابداری

 

 

 

 

 

 

سیستم صورت های مالی

اطلاعات مالی منسجم، طبقه بندی شده و به روز برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های عملیاتی هر شرکت ضروری است سیستم صورت های مالی همکاران سیستم بر مبنای اطلاعات مالی موجود در سیستم حسابداری بر اساس سر فصل بوده و از انعطاف کافی برای متناسب سازی با نیاز شرکت برخوردار است.

امکانات اصلی :

تهیه و تنظیم ساختار صورت های مالی با استفاده از مفهوم سرفصل

برقراری ارتباط با کدینگ حسابداری و مجموعه سرفصل های تعریف شده تا شش سطح

امکان تعریف دوره های زمانی مختلف برای تهیه صورت های مالی در طول یک سال مالی

تهیه گطزارشات اصلی شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع و گردش وجوه نقد همراه با یادداشت های پیوست

تفکیک اقلام حائز اهمیت از اقلام با اهمیت کمتر (تحت عنوان سایر) در گزارش تفضیلی

امکان ردیابی مبلغ هر سر فصل در سطح حساب کل، معین و سطوح تفضیلی

تهیه یاداشت دارایی ثابت مشهود از طریق سیستم دارایی ثابت

تهیه صورت های مالی مقایسه ای – امکان مقایسه اقلام صورت مالی دوره جاری با هریک از دوره های تعریف شده گذشته

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ