2017 08 28 09 00 05 - گزارشات سیستم دشت

گزارشات سیستم دشت

گزارش‌هاي سیستم فروشگاهی سپیدار مي‌تواند چه اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار دهد؟

2017 08 28 09 00 05 300x34 - گزارشات سیستم دشت

1. گزارش ترکیبی جامع فروش: با استفاده از این گزارش، شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

1.1. گزارش اسناد فروش به تفکیک روز: اين گزارش حاوی اطلاعات تعداد، مبلغ، تخفیف ارايه‌شده، خالص فروش، مالیات، عوارض و … در مورد فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده در یک روز است.

1.2. گزارش مشتریان: اين گزارش حاوی اطلاعات عنوان، تعداد فاکتورهای صادرشده، مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیف ارايه‌شده و … به مشتری یا مشتریان موردنظر است.

1.3. گزارش صندوقدار: اين گزارش حاوی اطلاعات مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیفات ارايه‌شده، خالص فروش انجام‌‌شده و … است که توسط صندوقدار یا صندوقداران انجام شده است.

1.4. گزارش کالاها: اين گزارش شامل اطلاعات واحد اصلی، قيمت متوسط فروش، مقدار فاکتور شده، مبلغ فاکتور شده و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر شما است.

1.5. گزارش اسناد فروش: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، نام مشتری، مبلغ، وضعیت، سرجمع و … در مورد اسناد فروش صادرشده است.

1.6. گزارش اقلام فاکتور فروش: به وسیله اين گزارش مي‌توان اطلاعات جزئیات اقلام مندرج در فاکتورهای فروش را مشاهده كرد.

1.7. نمودار فروش ساعتی – ریالی: اين نمودار نشان‌دهنده مبلغ فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

1.8. نمودار فروش ساعتی – تعدادی: اين نمودار نشان‌دهنده مقدار (تعداد) فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

2. گزارش خرید و فروش: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

2.1. گزارش مربوط به کالا: اين گزارش شامل اطلاعات عنوان، واحد اصلی، قيمت متوسط فروش و برگشتی، مقدار فاکتورشده و برگشتی، مبلغ فاکتورشده و برگشتی و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر است.

2.2. گزارش مربوط به فاکتور خرید و فروش: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، وضعیت، نام طرف مقابل مبلغ و … در مورد خرید یا فروش‌های ثبت‌شده در سیستم است.

2.3. گزارش مربوط به اقلام فاکتور یا فاکتورهای خرید و فروش: اين گزارش شامل اطلاعات شماره فاکتور، نوع فاکتور، عنوان کالا، تعداد، قيمت، سرجمع و … است.

2.4. گزارش فاکتورهای ابطالی و تعلیقی: اين گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، نام طرف مقابل، مبلغ، وضعیت و … فاکتورهای ابطالی و تعلیقی است.

3. گزارش سود فروش: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید اطلاعات زير را مشاهده كنيد:

3.1. گزارش سود کالا: اين گزارش شامل اطلاعات تعداد/ مقدار فروش، جمع مبلغ فروش، متوسط قیمت فروش، متوسط قیمت خرید، سود (زیان) هر واحد فروش، سود (زیان) کل و … برای کالا یا کالاهای موردنظر است.

3.2. گزارش سود کالا به تفکیک تاریخ: به وسیله این گزارش مي‌توانید براساس تاریخ، گزارش‌های موردنیاز در مورد کالا یا کالاهای موردنظر را براساس گروه آنها تهیه كنيد.

3.3. نمودار سود کالا: اين نمودار نشان‌دهنده سود يا زیان هر واحد فروش و سود يا زیان کل یک کالا در زمان‌های مختلف است.

4. گزارش موجودی: با استفاده از این گزارش شما مي‌توانید برای کالای موردنظرتان ریزاطلاعات خرید و فروش آن را مشاهده كنيد.

5. گزارش صورت‌حساب مشتری/ تامین‌کننده: در این گزارش شما مي‌توانید با انتخاب طرف حساب (مشتری/ تامین‌کننده) و تعیین محدوده تاریخی موردنظرتان، صورت‌حساب فرد موردنظر را تهیه كنيد.

6. گزارش بستن حساب صندوقدار: در این گزارش، در دوره زمانی ای که تعیین می نمایید می توانید براساس نام صندوقدار، گزارش بستن حساب صندوقدار را مشاهده نمایید.

7. گزارش فعالیت های روز: در این گزارش می توانید لیست کالاهایی را که به حداقل موجودی رسیده اند و کسری موجودی دارند و از طرف دیگر نیازمند سفارش می باشند را مشاهده نمایید.

8. گزارشات پویا: در این بخش شما می توانید در فرم باز شده از گزارشاتی که در هر کدام از بخش های اطلاعات پایه، خرید و فروش و یا دریافت و پرداخت وجود دارد، استفاده نمایید. برای استفاده از گزارشات این بخش ابتدا، با زدن کلید + می توانید لیست گزارشاتی که در هر گروه از گزارشات قرار دارد را مشاهده نمایید، پس از انتخاب گزارشی که می خواهید مشاهده نمایید. با دوبار کلیک گزارش مورد نظر را اجرا نمایید. سپس در فرم باز شده با زدن کلید نمایش گزارش به صورت پویا می توانید گزارش را مشاهده نمایید.

توجه: تمام گزارش‌های فوق مي‌توانند در محدوده زمانی دلخواه شما با مشخص کردن ابتدا و انتهای دوره گزارش‌گیری توسط شما تهیه شوند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *