سپید_حساب_ویرا

گزارشات سیستم دشت

فهرست مطالب

گزارش های سیستم فروشگاهی دشت می تواند چه اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار دهد؟

 

گزارشات سیستم دشت

 

1. گزارش ترکیبی جامع فروش

 

با استفاده از این گزارش، شما می توانید اطلاعات زیر را مشاهده كنید.

 

1.1. گزارش اسناد فروش به تفکیک روز: این گزارش حاوی اطلاعات تعداد، مبلغ، تخفیف ارایه شده، خالص فروش، مالیات، عوارض و … در مورد فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده در یک روز است.

1.2. گزارش مشتریان: این گزارش حاوی اطلاعات عنوان، تعداد فاکتورهای صادرشده، مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیف ارایه شده و … به مشتری یا مشتریان موردنظر است.

1.3. گزارش صندوقدار: این گزارش حاوی اطلاعات مبلغ فاکتورهای فروش و برگشتی صادرشده، تخفیفات ارایه شده، خالص فروش انجام شده و … است که توسط صندوقدار یا صندوقداران انجام شده است.

1.4. گزارش کالاها: این گزارش شامل اطلاعات واحد اصلی، قیمت متوسط فروش، مقدار فاکتور شده، مبلغ فاکتور شده و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر شما است.

1.5. گزارش اسناد فروش: این گزارش شامل اطلاعات نوع، نام مشتری، مبلغ، وضعیت، سرجمع و … در مورد اسناد فروش صادرشده است.

1.6. گزارش اقلام فاکتور فروش: به وسیله این گزارش می توان اطلاعات جزئیات اقلام مندرج در فاکتورهای فروش را مشاهده كرد.

1.7. نمودار فروش ساعتی – ریالی: این نمودار نشان دهنده مبلغ فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

1.8. نمودار فروش ساعتی – تعدادی: این نمودار نشان دهنده مقدار (تعداد) فروش انجام شده در هر ساعت از روز است.

 

 

دمو و قیمت نرم افزار فروشگاهی دشت

 

2. گزارش خرید و فروش

 

با استفاده از این گزارش شما می توانید اطلاعات زیر را مشاهده كنید.

 

2.1. گزارش مربوط به کالا: این گزارش شامل اطلاعات عنوان، واحد اصلی، قیمت متوسط فروش و برگشتی، مقدار فاکتورشده و برگشتی، مبلغ فاکتورشده و برگشتی و … در مورد کالا یا کالاهای موردنظر است.

2.2. گزارش مربوط به فاکتور خرید و فروش: این گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، وضعیت، نام طرف مقابل مبلغ و … در مورد خرید یا فروش های ثبت شده در سیستم است.

2.3. گزارش مربوط به اقلام فاکتور یا فاکتورهای خرید و فروش: این گزارش شامل اطلاعات شماره فاکتور، نوع فاکتور، عنوان کالا، تعداد، قیمت، سرجمع و … است.

2.4. گزارش فاکتورهای ابطالی و تعلیقی: این گزارش شامل اطلاعات نوع، تاریخ، نام طرف مقابل، مبلغ، وضعیت و … فاکتورهای ابطالی و تعلیقی است.

 

3. گزارش سود فروش

 

با استفاده از این گزارش شما می توانید اطلاعات زیر را مشاهده كنید.

 

3.1. گزارش سود کالا: این گزارش شامل اطلاعات تعداد/ مقدار فروش، جمع مبلغ فروش، متوسط قیمت فروش، متوسط قیمت خرید، سود (زیان) هر واحد فروش، سود (زیان) کل و … برای کالا یا کالاهای موردنظر است.

3.2. گزارش سود کالا به تفکیک تاریخ: به وسیله این گزارش می توانید براساس تاریخ، گزارش های موردنیاز در مورد کالا یا کالاهای موردنظر را براساس گروه آنها تهیه كنید.

3.3. نمودار سود کالا: این نمودار نشان دهنده سود یا زیان هر واحد فروش و سود یا زیان کل یک کالا در زمان های مختلف است.

 

4. گزارش موجودی

 

با استفاده از این گزارش شما می توانید برای کالای موردنظرتان ریزاطلاعات خرید و فروش آن را مشاهده كنید.

 

5. گزارش صورت حساب مشتری/ تامین کننده

 

در این گزارش شما می توانید با انتخاب طرف حساب (مشتری/ تامین کننده) و تعیین محدوده تاریخی موردنظرتان، صورت حساب فرد موردنظر را تهیه كنید.

 

6. گزارش بستن حساب صندوقدار

 

در این گزارش، در دوره زمانی ای که تعیین می نمایید می توانید براساس نام صندوقدار، گزارش بستن حساب صندوقدار را مشاهده نمایید.

 

7. گزارش فعالیت های روز

 

در این گزارش می توانید لیست کالاهایی را که به حداقل موجودی رسیده اند و کسری موجودی دارند و از طرف دیگر نیازمند سفارش می باشند را مشاهده نمایید.

 

8. گزارشات پویا

در این بخش شما می توانید در فرم باز شده از گزارشاتی که در هر کدام از بخش های اطلاعات پایه، خرید و فروش و یا دریافت و پرداخت وجود دارد، استفاده نمایید. برای استفاده از گزارشات این بخش ابتدا، با زدن کلید + می توانید لیست گزارشاتی که در هر گروه از گزارشات قرار دارد را مشاهده نمایید، پس از انتخاب گزارشی که می خواهید مشاهده نمایید. با دوبار کلیک گزارش مورد نظر را اجرا نمایید. سپس در فرم باز شده با زدن کلید نمایش گزارش به صورت پویا می توانید گزارش را مشاهده نمایید.

توجه: تمام گزارش های فوق می توانند در محدوده زمانی دلخواه شما با مشخص کردن ابتدا و انتهای دوره گزارش گیری توسط شما تهیه شوند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ