workers considering the term of the agreement 1098 1517 - ? چند نکته ضروري در مورد قرارداد کار:

? چند نکته ضروري در مورد قرارداد کار:

? چند نکته ضروري در مورد قرارداد کار:

?در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر آنچه که در قانون کار آمده گنجاند، ولی درج مزایای بیشتر به نفع کارگر مجاز می باشد. زیرا که حقوق و مزایای مندرج در قانون کار حداقلی است و کمتر از آن مانع تامین حداقل معیشت برای کارگر و خانواده او می گردد.

?چنانچه از مشخص نمودن برخی موارد و شرایط در قرارداد کار غفلت شده باشد، مقررات و قواعد عام قانون کار و تامین اجتماعی حاکم خواهد بود. بطور مثال اگر در قراردادی به موضوع بیمه کارگر اشاره نشده باشد ماده 148 قانون کار مبنی بر اجبار به بیمه کارکنان مشمول قانون کار حاکم خواهد بود و یا اگر به میزان حقوق فرد اشاره نشده باشد، پرداخت حداقل حقوق طبق قانون کار الزامی است.

?در قرارداد کار اولویت با قرارداد کتبی است، ولی اگر قرارداد شفاهی نیز باشد، معتبر است به شرطی که از حداقل های قانون کار كمتر نباشد .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *