آموزش نرم افزار سپیدار

سیستم تردد سپیدار

سیستم تردد سپیدار

/
کنترل تردد کارکنان متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین…
حسابداری 495x400 - تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار

نیازهای حسابداری

/
مانند هر کسب‌وکار دیگری، نیازهای حسابداری شما هم دچار بالا و …
نحوه قیمت گذاری سپیدار

نحوه قیمت گذاری سپیدار

/
همان‌طور که در مقاله قیمت گذاری چیست؟ خواندید، قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه…
photo ۲۰۱۹ 55۲۴ ۱۴ ۲۰ ۵۱ 495x400 - تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار

بسته جدید پیمانکاری سپیدار

/
تخفیف 20 درصدی بسته جدید پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم 3 تا…
پشتیبانی سپیدارپشتیبانی سپیدار

پشتیبانی سپیدار

/
خدمات پس از فروش سپیدار سیستم به صورت رایگان شامل چه موارد…
تعرفه سپیدار سال 98تعرفه سپیدار سال 98

تعرفه سپیدار سال 98

/
آخرین فرصت ها برای خرید نرم افزار مالی سپیدار با تعرفه سال 9…
495x400 - تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار

فرصت آخرین روز دوره تخفیف سپیدار

/
آخرین فرصت استفاده از دوره تخفیف نوروزی نرم افزار سپیدار تا ٢٥ درصد ت…
سند اختتامیه سپیدارسند اختتامیه سپیدار

سند اختتامیه سپیدار

/
نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم مناسب شرکت های فعال در حوزه …
تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار

تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار

/
تا ٢٥ درصد تخفیف نوروزی نرم‌افزار سپیدار همکاران سیستم از ت…