سپید_حساب_ویرا

اقلام استثنائی

اقلام استثنائی

فهرست مطالب

اقلام استثنایی

باید در محاسبه سود یا زیان فعالیت های عادی منظور شود. مبلغ هر قلم استثنایی (منفرداً  یا در صورت تشابه نوع ، در مجموع ) باید به طور جداگانه و ترجیحاً در متن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منعکس گردد.

اعم از اینکه انعکاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشت های توضیحی صورت گیرد، این اقلام باید به عنوان اقلام استثنایی قابل تشخیص باشد و این گونه تصریح گردد. شرح مناسبی در مورد هر یک از اقلام استثنایی جهت درک ماهیت این اقلام ضروری است .

نمونه اقلامی که ممکن است درصورت با اهمیت بودن ، استثنایی تلقی شود عبارت است از:

الف ) زیانهای ناشی از بلایای طبیعی در مناطقی که وقوع آنها به طور متناوب انتظار می رود،

ب) هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری ،

ج ) هزینه های تجدید سازمان ،

د ) به هزینه بردن داراییهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک ،

ﻫ) زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاری ،

و) کمکهای بلاعوض غیرسرمایه ای دریافتی و کمکهای بلاعوض پرداختی ،

ز) سود یا زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایه گذاریهای بلندمدت ،

ح) سود یا زیان فروش یا توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری ،

ط) هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجودی مواد و کالا،

ی) ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت ،

ک) وجوه مازاد ناشی از حل و فصل ادعای خسارت از شرکتهای بیمه ،

ل) هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت معمول (عملی ) مورد انتظار و ضایعات غیرعادی ،

م) سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی برله یا علیه شرکت

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ