سپید_حساب_ویرا

بدهی مندرج در ترازنامه

نحوه محاسبه سنوات

فهرست مطالب

بدهی مندرج در ترازنامه

تعهداتی که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهای گذشته ناشی شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند،« بدهی» نامیده می شود. بدهی ها معمولاً از خرید نسیه دارایی ها، اخذ وام ها، برقراری مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. بدهی ها را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد.

 

نمایندگی سپیدار سیستم

 

بدهی جاری یا بدهی کوتاه مدت

بدهی هایی هستند که مدت پرداخت آنها کمتر از یک دوره مالی می باشد. مانند اسناد پرداختنی، بستانکاران، حساب های پرداختنی، پیش دریافتها.

 

بدهی ثابت یا بدهی بلند مدت

بدهی هایی هستند که سررسید پرداخت آنها بیشترازیک سال باشد. مانند اوراق قرضه، دیون رهنی، وام بلندمدت بانکی.

 

از جمله اجزای اصلی بدهی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

حساب های پرداختنی

بدهی های مؤسسه به دیگران را که بابت آن چک، سفته یا برات تحویل نشده است، حساب های پرداختنی می گویند.

 

اسناد پرداختنی

بدهی هایی را که مؤسسه بابت آن چک، سفته یا برات تحویل طلبکاران داده است، اسناد پرداختنی می گویند. چنانچه سررسید اسناد پرداختنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آن ها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود.

 

وام پرداختنی

مبالغی را که مؤسسه از بانک ها و مؤسسات اعتباری دریافت کرده است و باید آن را ظرف مهلت مشخصی به صورت اقساط یا یک جا بازپرداخت کند، وام پرداختنی می گویند. چنانچه مدت پرداخت این وام ها بیشتر از یک دوره مالی باشد به عنوان وام بلند مدت ثبت می شوند.

 

پیش دریافت

هرگاه مؤسسه قبل از تحویل دادن کالا یا ارائه خدمات به دیگران وجهی از آن ها دریافت کند، به آن پیش دریافت می گویند.

 

بستانکاران

مانده حساب بستانکاران یعنی میزان طلب اشخاص حاکی از تعهداتی است که ناشی از خریدهای نسیه می باشد.

 

اوراق قرضه

اگر شرکت تعهد کاری را داده باشد اما سرمایه شرکت کفاف انجام کارها را نکند ناگزیرمی بایست از سرمایه افراد دیگر کمک گیرد، بین افراد برگه هایی را توزیع می کند و در قبال صدور هر برگه سودی به آنها می دهد که این برگه ها به نام اوراق قرضه در بین حسابها آورده می شود.

 

دیون رهنی

طلبی را که مؤسسه در قبال داشتن محل کار می بایست به صاحب آن محل پرداخت کند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question