سپید_حساب_ویرا

ثبت برگشت رسید انبار در برنامه سپیدار

فهرست مطالب

اگر كالایی كه خریداری یا از تولید دریافت می شود به تامین كننده یا تولید كننده آن عودت داده شود ، در سیستم “تامین كنندگان و انبار” توسط سند برگشت رسید انبار ثبت می شود. در برگشت رسید انبار هم اطلاعات تعدادی و هم اطلاعات ریالی كالای برگشت داده شده ثبت می شود. برگشت رسید انبار می تواند هم برمبنای رسید انبار و هم بدون مبنای رسید انبار در سیستم ثبت گردد.  

جهت آشنایی با نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت کلیک نمایید.

   

ثبت عملیات برگشت رسید انبار

1- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “تامین كنندگان و انبار” كلیك كنید (تصویر1). قسمت تامین كنندگان و انبار سپیدار تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت تامین كنندگان و انبار   2- وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه “برگشت رسید انبار جدید” كلیك كنید (تصویر2). برگشت رسید انبار جدید در برنامه سپیدار تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “برگشت رسید انبار جدید” در قسمت عملیات   3- در فرم برگشت رسید انبار “نوع” برگشت رسید را انتخاب نمایید . در برگشت رسید انبار ،چهار نوع برگشت رسید انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خرید داخلی” ، “خرید وارداتی” ، “تولید” و “سایر” . شما می توانید با توجه به نوع برگشت رسید انباری كه انجام داداه اید ، یكی از انواع را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم برگشت رسید ادامه بدهید (تصویر 3). 4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3). 5- “تحویل گیرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3). 6- گزینه “حساب معین” ، حساب معینی است كه مبلغ بدهكاری (پرداختنی) برگشت رسید انبار در آن حساب درج می شود . اگر نوع رسید انبار یكی از گزینه های “خرید داخلی” ، “خرید وارداتی” یا “سایر” تعیین شده باشد ، گزینه “حساب معین” بصورت پیش فرض با حساب معین “حسابهای پرداختنی” درج شده در قسمت تنظیمات در صفحه تامین كنندگان و انبار پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید .اگر نوع رسید انبار گزینه “تولید” تعیین شده باشد ، گزینه “حساب معین” بصورت پیش فرض با حساب معین “حساب كار در جریان ساخت” درج شده در قسمت تنظیمات در صفحه تامین كنندگان و انبار پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر 3). 7- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری برگشت رسید انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت رسید را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری برگشت رسید انبار ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به برگشت رسید انبار ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3). 8- “تاریخ” برگشت رسید انبار را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3). 9- برای اضافه كردن قلم به برگشت رسید انبار ، كلید B1 یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم می توانید از كلید B2 یا Ctrl+Delete استفاده كنید (تصویر 3). 10- گزینه “مبنا” برای برگشت اطلاعات از روی یك رسید انبار مشخص است . در صورتی كه بخواهید برگشت رسید انبار بر مبنای رسید انبار صورت گیرد ، از سلكتور مربوطه رسید انبار مربوطه را انتخاب نمایید . با انتخاب رسید انبار اطلاعات تعدادی و مبلغی از رسید انبار به برگشت رسید انبار منتقل خواهد شد (تصویر 3). 11- در قسمت قلم برگشت رسید انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب كد كالا ، سیستم عنوان و عنوان (2) را نمایش خواهد داد (تصویر 3). 12- در صورتیكه در تعریف كالا برای كالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر 3). ورود اطلاعات برگشت رسید انبار تصویر 3 : ورود اطلاعات برگشت رسید انبار   13- در قسمت قلم برگشت رسید انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” كالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر 4). 14- اطلاعات گزینه “فی” یا “كل” را بر اساس ارز پایه سیستم وارد كنید (تصویر 4). 15- در قسمت قلم برگشت رسید انبار ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را وارد نمایید (تصویر 3). 16- در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، در گزینه “توضیحات(2)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر 4). 17- همه اطلاعات مبلغی مندرج در برگشت رسید انبار ، به ارز پایه سیستم خواهد بود .در صورتی كه برگشت رسید انبار بصورت ارزی انجام شده است ، به جای ورود مبالغ به ارز پایه ، كلید B3 در نوار پایین قسمت اقلام را بزنید و در پنجره ای كه در اختیارتان قرار می گیرد ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید (تصویر 4). 18- در برگشت رسید انبار ، اطلاعات “حمل” فقط برای مواردی ثبت می شود كه بر مبنای یك رسید انبار مشخص كه قبلا هزینه حمل داشته است ، ثبت شوند (تصویر 4). 19- اطلاعات “مالیات” و “عوارض” پرداخت شده برای هر قلم را به ارز پایه در نوار پایین وارد كنید (تصویر 4). 20- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن كالا به واحدهای مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر 4). 21- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام برگشت رسید انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمایش داده می شود (تصویر 4). ورود اطلاعات برگشت رسید انبار و نمایش اطلاعات وارد شده تصویر 4 : ورود اطلاعات برگشت رسید انبار و نمایش اطلاعات وارد شده   22- در بالای فرم “برگشت رسید انبار” ، كلید ذخیره را كلیك كنید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم تامین كنندگان و انبار ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری برگشت رسید انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت برگشت رسید انبار ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد (تصویر 5). 23- در صورتی كه در تنظیمات سیستم تامین كنندگان و انبار ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری برگشت رسید انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره برگشت رسید انبار ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “برگشت رسید انبار” ، كلید “صدور سند حسابداری” B4 را كلیك كنید (تصویر 5). 24- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای برگشت رسید انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت رسید های انبار كلید “نمایش سند حسابداری” B5 را بزنید (تصویر 5). 25- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای برگشت رسید انبار ، در بالای فرم یا لیست برگشت رسید های انبار كلید “حذف سند حسابداری” B6 را بزنید (تصویر 5). ذخیره اطلاعات برگشت رسید انبار و امكانات موجود در آن تصویر 5 : ذخیره اطلاعات برگشت رسید انبار و امكانات موجود در آن   26- در فرم برگشت رسید انبار در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای برگشت رسید انبار را مشاهده كنید (تصویر 6). صفحه اسناد مرتبط تصویر 6 : صفحه اسناد مرتبط   27- برای مشاهده لیست برگشت رسید های انبار ، وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “برگشت رسید انبار” كلیك كنید (تصویر 7). فهرست برگشت رسید انبار تصویر 7 : فهرست برگشت رسید انبار

سوالات متداول

برگشت رسید انبار، عملیاتی است که در صورت عودت یا برگشت کالای خریداری شده یا از تولید دریافت شده به تامین کننده یا تولیدکننده، توسط یک سند ثبت می‌شود. این سند شامل اطلاعات تعدادی و ریالی کالای برگشت داده شده است.

برای ثبت برگشت رسید انبار در سیستم، ابتدا وارد بخش “تامین کنندگان و انبار” شده و در قسمت عملیات، بر روی گزینه “برگشت رسید انبار جدید” کلیک کنید. سپس اطلاعات مورد نیاز شامل نوع برگشت رسید، انبار، تحویل‌گیرنده، حساب معین و سایر اطلاعات مربوطه را وارد کنید و برگشت رسید را ذخیره کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ