1314 - تعریف حسابها و کدینگ

تعریف حسابها و کدینگ

ايجاد درختواره حسابها
1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “حسابداري” كليك كنيد (تصوير1).
001 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت “حسابداري”
2. وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عمليات روي گزينه “درختواره حسابها” كليك كنيد (تصوير2).
002 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “درختواره حسابها” در قسمت عمليات
3. در پنجره “درختواره حسابها” ، بر روي علامت سپيدار بالاي فرم كليك نموده و از گزينه “درج حسابهاي پيش فرض” يكي از سه كدينگ پيشنهادي سيستم را كه شامل كدينگ بازرگاني ، كدينگ خدماتي و كدينگ توليدي مي باشد را انتخاب نماييد . با اين عمل ، كدينگ استاندارد انتخابي در در ختواره حسابها ايجاد مي گردد (تصوير 3).
003 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 3 : كدينگ پيشنهادي سيستم
4. براي ايجاد حساب جديد (گروه ، كل و معين) بر روي شاخه مربوطه قرار گرفته و علامت جديد بالاي فرم را كليك يا بر روي شاخه مربوطه راست كليك نموده و گزينه جديد را انتخاب نماييد ( تصوير 4 ) .
004 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 4 : ايجاد حساب جديد
5. بعد از زدن علامت جديد بالاي فرم ، پنجره “تعريف حساب” در اختيار شما قرار مي گيرد تا بتوانيد اطلاعات مربوط به حساب جديد را تكميل نموده و آن را ذخيره نماييد . توجه داشته باشيد كه اگر بر روي شاخه اصلي قرار گرفته و كليد جديد را بزنيم ، سيستم به صورت پيش فرض فرم تعريف حساب “گروه” را نمايش مي دهد . همچنين اگر بر روي يك شاخه حساب گروه قرار گرفته و كليد جديد را بزنيم ، سيستم به صورت پيش فرض فرم تعريف حساب “كل” را نمايش مي دهد و همين طور اگر بر روي يك شاخه حساب كل قرار گرفته و كليد جديد را بزنيم ، سيستم به صورت پيش فرض فرم تعريف حساب “معين” را نمايش مي دهد ( تصوير 5 ) .
005 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 5 : فرم تعريف حساب جديد
6. براي تعريف حساب از نوع گروه ، در پنجره تعريف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب گروه انتخاب نماييد ( تصوير 6 ) .
7. هنگام تعريف حساب از نوع گروه ، گزينه “حساب سرشاخه” غير فعال خواهد بود و اين گزينه هنگام تعريف حساب كل و معين فعال خواهد شد ( تصوير 6 ) .
8. “كد” حساب گروه را وارد نماييد ( تصوير 6 ) .
9. “عنوان حساب” گروه را وارد نماييد ( تصوير 6 ) .
10. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، عنوان حساب(2) گروه را وارد نماييد (تصوير 6).
11. هنگام تعريف حساب گروه گزينه “وضعيت” غير فعال بوده و اين گزينه تنها هنگام تعريف حساب معين فعال خواهد بود (تصوير 6).
12. ماهيت حساب گروه را كه يكي از ماهيت هاي (ترازنامه اي ، سود وزياني و انتظامي) است را مشخص نماييد (تصوير 6).
13. در بالاي پنجره “تعريف حساب” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 6).
006 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 6 : تعريف حساب گروه جديد و ذخيره اطلاعات وارد شده
14. براي تعريف حساب از نوع كل ، در پنجره تعريف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب كل انتخاب نماييد ( تصوير 7 ) .
15. از سلكتور “حساب سرشاخه” ، كه حساب هاي گروه تعريف شده را نمايش مي دهد ، گروه مورد نظر را انتخاب نماييد . با اين كار حساب كل تعريف شده زير شاخه همان سرشاخه اي قرار خواهد گرفت كه در گزينه “حساب سرشاخه” انتخاب نموده ايد . ( تصوير 7 ) .
16. “كد” حساب كل را وارد نماييد ( تصوير 7 ) .
17. “عنوان حساب” كل را وارد نماييد ( تصوير 7 ) .
18. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، عنوان حساب(2) كل را وارد نماييد (تصوير 7).
19. هنگام تعريف حساب كل گزينه “وضعيت” غير فعال بوده و اين گزينه تنها هنگام تعريف حساب معين فعال خواهد بود (تصوير 7).
20. ماهيت حساب كل را كه يكي از ماهيت هاي (بدهكار ، بستانكار و مهم نيست) است را مشخص نماييد (تصوير 6).
21. در بالاي پنجره “تعريف حساب” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 7).
007 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 7 : تعريف حساب كل جديد و ذخيره اطلاعات وارد شده
22. براي تعريف حساب از نوع معين ، در پنجره تعريف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب معين انتخاب نماييد ( تصوير 8 ) .
23. از سلكتور “حساب سرشاخه” ، كه حساب هاي كل تعريف شده را نمايش مي دهد ، حساب كل مورد نظر را انتخاب نماييد . با اين كار حساب معين تعريف شده زير شاخه همان سرشاخه اي قرار خواهد گرفت كه در گزينه “حساب سرشاخه” انتخاب نموده ايد . ( تصوير 8 ) .
24. “كد” حساب معين را وارد نماييد ( تصوير 8 ) .
25. “عنوان حساب” معين را وارد نماييد ( تصوير 8 ) .
26. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، عنوان حساب(2) معين را وارد نماييد (تصوير 8).
27. در صورتي كه گزينه “فعال”براي حساب معين غير فعال شود ، آن حساب معين ديگر در سيستم قابل انتخاب نخواهد بود ولي سوابقش وجود داشته و در گزارش ها نمايش داده خواهد شد (تصوير 8).
28. ماهيت حساب معين را كه يكي از ماهيت هاي (بدهكار ، بستانكار و مهم نيست) است را مشخص نماييد (تصوير 8).
29. هر حساب معين ميتواند داراي يكسري ويژگي باشد . اين ويژگيها شامل : كنترل ماهيت طي دوره ، تفصيلي پذير ، ارزي ، تسعير پذير و پيگيري مي باشند . ويژگي مربوط به حساب معين را مشخص نماييد (تصوير 8).
30. در بالاي پنجره “تعريف حساب” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 8).
008 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 8 : تعريف حساب معين جديد و ذخيره اطلاعات وارد شده
31. امكان مرتب سازي درختواره حسابها بر اساس كد و عنوان وجود دارد (تصوير 9) .
32. نحوه نمايش درختواره حسابها به صورت “كد ، عنوان ، كد- عنوان و عنوان – كد” امكانپذير است (تصوير 9) .
009 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 9 : امكان مرتب سازي و نحوه نمايش درختواره حسابها
33. براي مشاهده ليست حسابها ، وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “حسابها” كليك كنيد (تصوير 10).
101 - تعریف حسابها و کدینگ
تصوير 10 : فهرست حسابها

0 پاسخ
  1. nmzk
    nmzk می گوید:

    منظور از مهم نیست در تعریف ماهبیت حساب چیه ؟میشه لیست حسابهای که میتوان
    ماهیت انها را تغیر داد رو بگیریم ؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *