سپید_حساب_ویرا

خلاصه مواد مالیاتی مهم

فهرست مطالب

1.اشخاص مشمول مالیات را نام ببرید ؟

 

 

ماده ۱

۱- اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی اموال و املاک در ایران مشمول مالیات است

 

۲- اشخاص حقیقی مقیم ایران در تمامی درآمد های ناشی از ایران و خارج از ایران مشمول است .

 

۳- اشخاص حقیقی غیر مقیم در ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند .

 

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران و خارج از ایران تحصیل می کند .

 

۵- هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نماید .

 

نمایندگی سپیدار سیستم

 

 

2.اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نمی شوند را نام ببرید؟

 

 

ماده ۲

۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

 

۲- موسساتی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود .

 

۳- شهرداریها

 

۴- نیروهای مسلح ، جانبازان ، آزادگان ، آستان ها

 

۵ – بنیاد های زیر نظر مقام معظم رهبری با دستور معظم له

 

 

۳.درآمد مشمول مالیات املاک اجاری را شرح دهید ؟

 

 

ماده ۵۳

عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غبر نقدی پس از کسر ۲۵٪ بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ( نرخ جدول ماده ۱۳۱ )

 

۴.اگر موجر مالک نباشد مالیات او چگونه محاسبه می شود ؟

 

 

آخر ماده ۵۳

درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از ما به التفاوت اجاره دریافتنی و پرداختنی بابت مورد اجاره

 

۵.اشخاص حقوقی نسبت به پرداخت مالیات املاک اجاری چه وظیفه ای دارند ؟

 

 

تبصره ۹ ماده ۵۳

مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

 

۶.مال الاجاره چگونه تعیین می شود ؟

 

 

ماده ۵۴

از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد میزان اجاره بهاء بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .

 

۷.معافیت کسانی که غیر درآمد اجاره درآمدی ندارندچه مبلغی است ؟

 

 

ماده ۵۷

تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است .

 

۸.نقل و انتقال املاک و سر قفلی چگونه محاسبه می شود ؟

 

 

ماده ۵۹

نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ ٪ و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک ( سرقفلی ) ۲ ٪

 

۹.اگر معامله ای بعد از پرداخت مالیات انجام نشود ، چه حکمی دارد ؟

 

 

ماده ۷۲

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید اسناد رسمی مربوط ، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده را مسترد دارد .

 

۱۰.املاک نوساز مالیاتشان چگونه محاسبه می شود ؟

 

 

ماده ۷۷

اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز که بیش از ۲ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰٪ به ماخذ معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود .

 

۱۱.درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف کنید ؟

 

 

ماده ۸۳

عبارت است از حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون

 

۱۲.خانه با اثاثیه و بدون اثاثیه ، اتومبیل با راتتده و بدون راننده در مزایای غیر نقدی چگونه محاسبه می شود ؟

 

 

تبصره ماده ۸۳

مسکن با اثاثیه ۲۵٪ و بون اثاثیه ۲۰٪ حقوق و مزایای مستمر نقدی و اتومبیل اختصاصی با راننده ۱۰٪ و بدون راننده ۵٪ حقوق و مزایا ی مستمر نقدی پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .

 

۱۳.پرداخت کنندگان حقوق چه تکلیفی در قانون دارند ؟

 

 

ماده ۸۶

مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

 

 

 

۱۴.درآمد مشمول مالیات مشاغل را تعریف کنید ؟

 

 

ماده ۹۴

عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط

 

۱۵.مشاغل به چند دسته تقسیم می شوند به اختصار شرح دهید ؟

 

 

ماده ۹۵

به ۳ گروه تقسیم می شوند:

 

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل ، موضوع قانون تجارت هستند مانند دارنگان کارت بازرگانی ، وارد کنندگان ، صادرکنندگان ، موسسات حسابرسی ، حسابداری ، صاحبان کارخانه و …

 

ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند صاحبان کارگاههای صنعتی ، صاحبان مشاغل ساختمانی ، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای

 

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات الف و ب فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند .

 

۱۶.موارد تشخیص علی الراس را در قانون مالیات به اختصار توضیح دهید.

 

 

ماده ۹۷

۱ – در صورتی که موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا دفاتر درآمد و هزینه را تسلیم نکرده باشد

 

۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید .

 

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود .

 

۱۷.میزان معافیت مشاغل چقدر است ؟

 

 

ماده ۱۰۱

تا میزان معافیت ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

 

۱۸.بطور مختصر ماده ۱۰۴ را توضیح دهید ؟

 

 

کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع ماده ۹۵ مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه بیمارستانی ، ( امور خدماتی ) …. پرداخت می کنند ۵ ٪ آن را بعنوان علی الحساب مالیات مودی و ظرف ۳۰ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند .

 

۱۹.درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را شرح دهید ؟

 

 

ماده ۱۰۶

طبق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بتد الف ماده ۹۵ این قانون و طبق ماده ۹۷ تشخیص می گردد .

 

۲۰.اشخاص حقوقی خارجی از حیث مالیاتی چگونه محاسبه می شوند ؟

 

 

ماده ۱۰۷

الف – در مورد پیمانکاری در ایران ۱۲٪ کل دریافتی سالانه

 

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود در ایران ۲۰٪ تا۴۰٪ مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات بنا به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود .

 

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی انجام می دهند طبق مقررات ماده ۱۰۶

 

 

۲۱.بطور کامل طرز تسلیم اظهار نامه را توضیح دهید ؟

 

 

ماده ۱۱۰

اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .

 

۲۲.اگر موسسه ای دارای فعالیت های آموزشی و غیر انتفاعی باشد حکم قانونی آن چیست ؟

 

 

ماده ۱۳۴

از پرداخت مالیات معاف است

 

۲۳.

۵ نمونه از هزینه های قابل قبول را نام ببرید ؟

 

 

ماده ۱۴۸

۱) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

 

۲) هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان

 

۳ ) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد

 

۴) اجاره بهای ماشین آلات و ادوات

 

۵ ) مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ،آب ، مخابرات

 

۲۴.قراین مالیاتی چیست؟

 

 

ماده ۱۵۲

عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس بکار می رود (خرید سالانه ، فروش سالانه ، درآمد ناویژه ، میزان تولید در کارخانه جات ، ارزش حق واگذاری محل کسب و….)

 

 

۲۵.ضرایب مالیاتی چیست ؟

 

 

ماده ۱۵۳

عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس. درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد .

 

۲۶.منظور از ماده ۱۶۵ قانون مالیات چیست ؟

 

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خسارتی وارد گردد و جبران نگردد وزارت امور اقتصاد و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی درآن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته که بیش از ۵۰٪ از اموال آنان در اثر حوادث از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی مالیاتی نمی باشد . بدهی مالیاتی را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید .

 

۲۷.ماده ۱۹۱ را توضیح دهید ؟

 

تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشوده شدن است .

 

۲۸.عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و الف و ب مشاغل چگونه است ؟

 

 

ماده ۱۹۴

علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهید بود تا ۳ سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد .

 

۲۹.بدهکاران مالیاتی در وزارت دارایی یا سازمان امور مالیاتی از حیث مبلغ بدهی چه نقشی دارند ؟

 

 

ماده ۲۰۲

وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یک میلیون تومان بیشتر است از کشور جلوگیری نماید .

 

 

۳۰.اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست ؟

 

 

ماده ۲۱۰

اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به مودی ابلاغ می کند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ