سپید_حساب_ویرا

فرآیند وصول مالیات

فهرست مطالب

عدم آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات در بسیاری ار موارد موجبات محرومیت آنان از تسهیلات قانونی و معافیت  های مالیاتی و نیز تعلق جریمه های متععد را فراهم  می کند. براین اساس، ارتقای آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات می تواند کمک شایانی به مودیان برای عمل به تکالیف قانونی آنان نماید. در این شماره مجموعه دانستنی های مالیاتی، فرآیند وصول تشریح و در اختیار مودیان قرار گرفته است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وصول مالیات یا صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات به مودی آغاز شده و در ادامه مودی با مراجعه به واحد مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام می نماید. در این شرایط چنانچه بدهی های مالیاتی مودی تسویه شود،عملیات وصول مالیات پایان می پذیرد. اما در غیر اینصورت مطالبه مالیات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد. هرگاه مودی مالیات قطعی شده را در مهلت مقرر ۱۰روزه از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید،دریافت مالیات به مرحله عملیات اجرایی وارد می شود.

 

نمایندگی سپیدار سیستم

 

این مرحله با صدور برگ اجرایی آغاز شده و این برگه که حاوی اطلاعات نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال عملکرد،مبالغ پرداخت شده قبلی و جرایم متعلق می باشد، به مودی ابلاغ  می گردد. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول واجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهی مالیاتی مودی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می یابد. در غیر اینصورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدید می شود.

 

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه، مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و یا نسبت به ترتیب آن اقدام ننمایند. به اندازه بدهی وی که شامل اصل و جرایم متعلق پس ازکسر پرداخت های قبلی می باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهی ، از اموال نقدی و منقول وی توقیف شده و اگر اموال منقول مودی تکافوی  بدهی او را ننماید و یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیر منقول و مطالبات مودی توقیف شده و با فروش اموال توقیفی از طریق مزایده و انتشار آگهی، بدهی مودی و هزینه های مربوط تسویه می گردد.

 

همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی ۱۰روز از تاریخ توقیف اموال نسبت به پرداخت و یا تقسیط تمام بدهی به اضافه ۱۰درصد آن و هزینه های متعلقه اقدام نماید، از اموال خود رفع توقیف خواهد نمود و اگر سازمان امور مالیاتی قصد فروش اموال توقیفی را داشته باشد و مودی درخواست نماید، در شرایط مساوی ،اولویت خرید اموال توقیفی با مودی می باشد.

 

ضمنا برای ارزش گذاری اموال توقیفی از کارشناسان ذیصلاح استفاده می شود و دراین خصوص،ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اداره امور مالیاتی صورت گرفته و چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراض داشته باشد می توان ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ،کتبا با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه، تقاضای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را نماید مشروط براینکه گزارش کارشناس مربوط ظرف ۱۵روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

 

درحین عملیات اجرایی، توقیف اموال ذیل بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم ممنوع می باشد:

 

  • دو سوم  حقوق، حقوق بگیران
  • سه چهارم حقوق بازشستگی و وظیفه
  • لباس و اشیاء و لوازم در حد حوائج ضروری
  • آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
  • ابزار آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب برای تامین حداقل معاش
  • محل سکونت در حد متعارف

 

توقیف  واحدهای  تولیدی اعم از کشاورزی  و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد. لازم به ذکر است که عملیات اجرایی با همکاری و پشتیبانی دادستانی انتظامی در خصوص ممنوع الخروجی مودی انجام می شود که این ممنوع الخروجی ناشی از عدم پرداخت بدهی ها و جرایم مالیاتی مودیان می باشد. ضمنا در صورتی که مراحل عملیات اجرایی،مودی نسبت به آن اعتراض داشته یاشد. مرجع رسیدگی  به این گونه شکایات که ناشی از اقدامات اجرایی است. هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و این هیات موظف است به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر نماید. رای صادره از طرف هیات مذکور در این خصوص قطعی و لازم  الاجرا می باشد

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question