24 - كاردكس كالا

كاردكس كالا

گزارش كاردكس كالا
كاردكس كالا ، گزارشي است كه گردش ريز كالا را در يك انبار مشخص نمايش مي دهد . در اين گزارش مقدار وارده ، مقدار صادره و مقدار مانده يك كالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمايش داده مي شود . همچنين في وارده و في صادره نيز نمايش داده مي شود تا كاربران بتوانند به راحتي گردش يك كالا را در انبار هم از لحظ مقداري و هم از لحاظ مبلغي مشاهده نمايند . گزارش كاردكس كالا شبيه گزارش مرور انبار مي باشد تنها با اين تفاوت كه جهت مشاهده كاردكس كالا بايستي ابتدا انبار را فيلتر نموده و سپس در صفحه كالا ، كالاي مربوطه را انتخاب و فيلتر و در نهايت در صفحه كاردكس كالا ، اقدام به مشاهده كاردكس نمود . و يا اينكه ابتدا كالاي مورد نظر را در صفحه كالا فيلتر نموده و سپس در در صفحه انبار ، انبار مربوطه را فيلتر و در پايان در صفحه كاردكس كالا ، اقدام به مشاهده كاردكس نمود .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1). r1 - كاردكس كالا
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان وانبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “كاردكس كالا” كليك كنيد (تصوير2).r2 - كاردكس كالا
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “كاردكس كالا” در قسمت عمليات
3- وقتي فرم كاردكس كالا را باز مي كنيد ، سيستم به صورت پيش فرض گزارش را در محدوده سال مالي كه در آن سال قرار گرفته ايد ، نمايش مي دهد . شما مي توانيد با توجه به نياز خودتان “محدوده تاريخي” را تغيير داده و گزارش را تهيه نماييد (تصوير 3).
4- گزارش مرور كاردكس كالا از سه صفحه “انبار ، كالا و كاردكس كالا” تشكيل يافته است (تصوير 3).
5- بعد از قرار گرفتن روي صفحه انبار ، اگر بخواهيد كالاهاي مربوط به انبار را مشاهده نماييد ، روي انبار مربوطه قرار گرفته و كليد “افزودن شرط” بالاي فرم را بزنيد . بدين ترتيب انبار مربوط را كه انتخاب نموده ايد ، فيلتر دار شده و شما مي توانيد در صفحه كالا ، كالاهاي مربوط به همان انبار را مشاهده نماييد . در صورت مشاهده كاردكس كالا ، در صفحه كالا ، روي كالاي مورد نظر قرار گرفته و كليد افزودن شرط را بزنيد . بدين ترتيب كالاي مربوط را كه انتخاب نموده ايد ، فيلتر دار شده و شما مي توانيد در صفحه كاردكس كالا ، كاردكس مربوط به همان كالا را مشاهده نماييد .(تصوير 3).
6- بعد از قرار گرفتن روي هر صفحه و اعمال شرط ، اگر بخواهيد شرط مربوطه را حذف نماييد، روي صفحه مربوطه قرار گرفته و كليد “حذف شرط” t1 2 - كاردكس كالا بالاي فرم را بزنيد . با اين كار شرط مربوط به همان صفحه حذف خواهد شد (تصوير 3).
7- در صورت حذف همه شرايط ، كليد “حذف همه شرايط ” t2 2 - كاردكس كالا بالاي فرم را بزنيد (تصوير 3).
8- شما مي توانيد در حين افزودن شرط در هر صفحه اي ، اطلاعات را بروز نماييد . براي اين منظور كافيست در هر سطحي از مرور كه قرار داريد ، كليد “بروز كردن ” t3 2 - كاردكس كالا پايين فرم را بزنيد (تصوير 3).
9- شما مي توانيد اطلاعات تمام صفخات گزارش كاردكس كالا را باز خواني نماييد . براي اين منظور كافيست كليد “بازخواني همه صفحات” بالاي فرم رابزنيد . بعد از زدن كليد “باز خواني همه صفحات” ، تمامي شرط هاي انتخابي پاك خواهد شد (تصوير 3).
10- با زدن كليد “چاپ” t4 2 - كاردكس كالا پايين فرم مي توانيد گزارش را مشاهده و چاپ نماييد (تصوير 3).r3 - كاردكس كالا
تصوير 3 : فرم گزارش كاردكس كالا و اعمال فيلتر

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *