9 - معرفی کلیدهای سپیدار

معرفی کلیدهای سپیدار

 

نحوه ورود اطلاعات و انجام عمليات در فرم‌ها به چند دسته تقسيم ميشوند :

1-      منوها ، نوار ابزار و كليدهاي عملياتي

2-      كليدهاي ميانبر و تركيبي

3-      اطلاعات متني (Text Box)

4-      انتخابگرهاي اطلاعات ثابت (Combo Box)

5-      انتخابگرهاي اطلاعات قابل تعريف (Selector)

6-      اطلاعات تاريخ

7-      انتخاب يك گزينه از چند گزينه (Radio Button)

8-      گزينه هاي انتخاب يا عدم انتخاب (Check Box)

9-      يادداشت

10-   اطلاعات تكميلي

1-   منوها ، نوار ابزار و كليدهاي عملياتي   (معرفی کلیدها)

در هر فرمي متناسب با عملياتي كه در آن انجام ميشود ، سه منو و نوار ابزار وجود دارد :

1-1-            نوار كليدهاي عملياتي عمومي

1-2-            نوار كليدهاي عمليات خاص

1-3-            منوي عمليات

1-1-          نوار كليدهاي عملياتي عمومي  (معرفی کلیدها)

در قسمت بالاي هر فرم نواري وجود دارد كه در آن نام فرم و كليدهاي عملياتي عمومي نمايش داده ميشود .

جديد : با زدن اين كليد ، يك فرم جديد از همان فرمي كه باز است بصورت خالي براي ورود اطلاعات در دسترس قرار ميگيرد .

ذخيره : با زدن اين كليد ، اطلاعات فرمي كه باز است ذخيره ميشود .

ذخيره و جديد : با زدن اين كليد ، اطلاعات فرمي كه باز است ذخيره ميشود و يك فرم جديد از همان فرم باز ميشود .

ذخيره و بستن : با زدن اين كليد ، اطلاعات فرمي كه باز است ذخيره ميشود و فرم بسته ميشود .

حذف : با زدن اين كليد ، فرمي كه باز است به همراه همه اطلاعات وابسته به آن از سيستم حذف ميشود .

چاپ : با زدن اين كليد ، گزارش هاي مربوط به آن فرم جهت چاپ در دسترس قرار ميگيرند .

ويرايش : با زدن اين كليد ، فرم انتخاب شده با اطلاعاتي كه قبلا در آن وارد شده باز ميشود .

بستن : با زدن اين كليد ، فرم بسته ميشود .

بروز رساني : با زدن اين كليد ، اطلاعاتي كه نمايش داده ميشود بروز ميشود و در صورتيكه در فاصله باز كردن فرم تا كنون تغييراتي در اطلاعات رخ داده باشد ، آخرين اطلاعات نمايش داده ميشود .

maximize : با زدن اين كليد ، ابعاد فرمي كه باز است به اندازه همه صفحه قابل نمايش تغيير ميكند .

restore : با زدن اين كليد ، ابعاد فرمي كه باز است به اندازه كوچكتر از صفحه قابل نمايش تغيير ميكند .

minimize : با زدن اين كليد ، فرمي كه باز است همچنان باز ميماند ولي به پايين صفحه منتقل ميشود .

1-2-     نوار كليدهاي عملياتي خاص(معرفی کلیدها)

در قسمت بالاي هر فرم نواري زير نوار كليدهاي عملياتي عمومي وجود دارد كه در آن كليدهاي عملياتي خاص نمايش داده ميشود . اين كليدها متناسب كاربر در فرمي كه باز ميكنيد نمايش داده ميشوند .

كليدهايي كه در اين قسمت نمايش داده ميشوند عبارتند از :

راس گيري : با زدن اين كليد ، عمليات راس گيري براي فرمي كه انتخاب كرده ايد در دسترستان قرار ميگيرد .

صدور سند حسابداري : با زدن اين كليد ، سند حسابداري فرمي كه باز است صادر ميشود .

حذف سند حسابداري : با زدن اين كليد ، سند حسابداري مرتبط با فرمي كه باز است حذف ميشود .

مشاهده سند حسابداري : با زدن اين كليد ، سند حسابداري مرتبط با فرمي كه باز است نمايش داده ميشود .

ثبت اعلاميه پرداخت : با زدن اين كليد ، فرم اعلاميه پرداخت باز ميشود و ميتوانيد اعلاميه پرداخت مرتبط با فرمي كه باز است ثبت كنيد .

ثبت رسيد دريافت : با زدن اين كليد ، فرم رسيد دريافت باز ميشود و ميتوانيد رسيد دريافت مرتبط با فرمي كه باز است ثبت كنيد .

حذف اعلاميه پرداخت يا رسيد دريافت : با زدن اين كليد ، اعلاميه پرداخت يا رسيد دريافت مرتبط با فرمي كه باز است حذف ميشود .

حذف اعلاميه پرداخت : با زدن اين كليد ، اعلاميه پرداخت مرتبط با فرمي كه باز است حذف ميشود .

صدور خروجي انبار : با زدن اين كليد ، سند خروج انبار فرمي كه باز است صادر ميشود .

حذف خروجي انبار : با زدن اين كليد ، سند خروج انبار مرتبط فرمي كه باز است حذف ميشود .

تكثير فرم : با زدن اين كليد ، يك فرم با اطلاعات مشابه فرمي كه انتخاب كرده‌ايد ايجاد ميشود .

1-3-          منوي عمليات

در قسمت بالاي هر فرم در سمت راست ، با كليك كردن روي علامت  ، كليه گزينه هاي عملياتي عمومي و عملياتي خاص موجود براي آن فرم در دسترس خواهند بود .

نحوه عملكرد هر يك از اين كليدها در اين قسمت ، همانند موارد قبلي است .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *