سپید_حساب_ویرا

معرفی کلیدهای سپیدار

کلیدهای سپیدار

فهرست مطالب

کلیدهای برنامه حسابداری سپیدار

نحوه ورود اطلاعات و انجام عملیات در فرم های برنامه حسابداری سپیدار به چند دسته تقسیم میشوند :

1-      منوها ، نوار ابزار و كلیدهای عملیاتی

2-      كلیدهای میانبر و تركیبی

3-      اطلاعات متنی (Text Box)

4-      انتخابگرهای اطلاعات ثابت (Combo Box)

5-      انتخابگرهای اطلاعات قابل تعریف (Selector)

6-      اطلاعات تاریخ

7-      انتخاب یك گزینه از چند گزینه (Radio Button)

8-      گزینه های انتخاب یا عدم انتخاب (Check Box)

9-      یادداشت

10-   اطلاعات تكمیلی

1-   منوها ، نوار ابزار و كلیدهای عملیاتی   (معرفی کلیدها)

در هر فرمی متناسب با عملیاتی كه در آن انجام میشود ، سه منو و نوار ابزار وجود دارد :

1-1-            نوار كلیدهای عملیاتی عمومی

1-2-            نوار كلیدهای عملیات خاص

1-3-            منوی عملیات

1-1-          نوار كلیدهای عملیاتی عمومی  (معرفی کلیدها)

در قسمت بالای هر فرم نواری وجود دارد كه در آن نام فرم و كلیدهای عملیاتی عمومی نمایش داده میشود .

جدید : با زدن این كلید ، یك فرم جدید از همان فرمی كه باز است بصورت خالی برای ورود اطلاعات در دسترس قرار میگیرد .

ذخیره : با زدن این كلید ، اطلاعات فرمی كه باز است ذخیره میشود .

ذخیره و جدید : با زدن این كلید ، اطلاعات فرمی كه باز است ذخیره میشود و یك فرم جدید از همان فرم باز میشود .

ذخیره و بستن : با زدن این كلید ، اطلاعات فرمی كه باز است ذخیره میشود و فرم بسته میشود .

حذف : با زدن این كلید ، فرمی كه باز است به همراه همه اطلاعات وابسته به آن از سیستم حذف میشود .

چاپ : با زدن این كلید ، گزارش های مربوط به آن فرم جهت چاپ در دسترس قرار میگیرند .

ویرایش : با زدن این كلید ، فرم انتخاب شده با اطلاعاتی كه قبلا در آن وارد شده باز میشود .

بستن : با زدن این كلید ، فرم بسته میشود .

بروز رسانی : با زدن این كلید ، اطلاعاتی كه نمایش داده میشود بروز میشود و در صورتیكه در فاصله باز كردن فرم تا كنون تغییراتی در اطلاعات رخ داده باشد ، آخرین اطلاعات نمایش داده میشود .

maximize : با زدن این كلید ، ابعاد فرمی كه باز است به اندازه همه صفحه قابل نمایش تغییر میكند .

restore : با زدن این كلید ، ابعاد فرمی كه باز است به اندازه كوچكتر از صفحه قابل نمایش تغییر میكند .

minimize : با زدن این كلید ، فرمی كه باز است همچنان باز میماند ولی به پایین صفحه منتقل میشود .

1-2-     نوار كلیدهای عملیاتی خاص(معرفی کلیدها)

در قسمت بالای هر فرم نواری زیر نوار كلیدهای عملیاتی عمومی وجود دارد كه در آن كلیدهای عملیاتی خاص نمایش داده میشود . این كلیدها متناسب كاربر در فرمی كه باز میكنید نمایش داده میشوند .

كلیدهایی كه در این قسمت نمایش داده میشوند عبارتند از :

راس گیری : با زدن این كلید ، عملیات راس گیری برای فرمی كه انتخاب كرده اید در دسترستان قرار میگیرد .

صدور سند حسابداری : با زدن این كلید ، سند حسابداری فرمی كه باز است صادر میشود .

حذف سند حسابداری : با زدن این كلید ، سند حسابداری مرتبط با فرمی كه باز است حذف میشود .

مشاهده سند حسابداری : با زدن این كلید ، سند حسابداری مرتبط با فرمی كه باز است نمایش داده میشود .

ثبت اعلامیه پرداخت : با زدن این كلید ، فرم اعلامیه پرداخت باز میشود و میتوانید اعلامیه پرداخت مرتبط با فرمی كه باز است ثبت كنید .

ثبت رسید دریافت : با زدن این كلید ، فرم رسید دریافت باز میشود و میتوانید رسید دریافت مرتبط با فرمی كه باز است ثبت كنید .

حذف اعلامیه پرداخت یا رسید دریافت : با زدن این كلید ، اعلامیه پرداخت یا رسید دریافت مرتبط با فرمی كه باز است حذف میشود .

حذف اعلامیه پرداخت : با زدن این كلید ، اعلامیه پرداخت مرتبط با فرمی كه باز است حذف میشود .

صدور خروجی انبار : با زدن این كلید ، سند خروج انبار فرمی كه باز است صادر میشود .

حذف خروجی انبار : با زدن این كلید ، سند خروج انبار مرتبط فرمی كه باز است حذف میشود .

تكثیر فرم : با زدن این كلید ، یك فرم با اطلاعات مشابه فرمی كه انتخاب كرده اید ایجاد میشود .

1-3-          منوی عملیات

در قسمت بالای هر فرم در سمت راست ، با كلیك كردن روی علامت  ، كلیه گزینه های عملیاتی عمومی و عملیاتی خاص موجود برای آن فرم در دسترس خواهند بود .

نحوه عملكرد هر یك از این كلیدها در این قسمت ، همانند موارد قبلی است .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question