623 - مغايرت بانكي

مغايرت بانكي

عمليات مغايرت بانكي
مغايرت بانكي به دلايلي از جمله پيدا كردن اقلام ثبت نشده در دفاتر موسسه و اقلام ثبت نشده در دفاتر بانك و پيدا كردن اشتباهات عملياتي و رسيدن به مانده واقعي موجودي بانك مي باشد . به اقلامي كه در مقايسه ، موارد مشابهي در دفاتر موسسه يا در دفاتر بانك وجود ندارند ، اقلام باز گفته مي شود .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).
M1 - مغايرت بانكي
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “مغايرت بانكي جديد” كليك كنيد (تصوير2).
M2 - مغايرت بانكي
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “مغايرت بانكي جديد” در قسمت عمليات
3. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري مغايرات بانكي ، “شماره” فعال بوده و شماره را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري مغايرات بانكي ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به مغايرت بانكي ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
4. “حساب بانكي” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. قبل از انجام عمليات مغايرت گيري كه اغلب موسسات آن را پايان ماه انجام مي دهند ، ابتدا بايستي مغايرت بانكي استقرار را تهيه نمود . به همين منظور با زدن تيك “استقرار” ، فرم مغايرت بانكي ، در وضعيت استقرار قرار مي گيرد (تصوير 3).
6. در وضعيت استقرار ، گزينه “صورت حساب” غير فعال بوده و اين گزينه هنگام مغايرت گيري طي دوره و بعد از مغايرت گيري استقرار فعال مي شود . هنگام مغايرت گيري طي دوره ، بعد از ثبت اطلاعات صورت حساب بانكي ، براي عمليات مغايرت گيري ، صورت حساب بانكي را انتخاب نماييد . براي اين كار سلكتور صورت حساب را باز نموده و از ليست صورت حساب ثبت شده ، صورت حساب مربوطه را انتخاب نماييد . در اين ليست ، صورت حساب هايي نمايش داده مي شوند كه در مغايرت بانكي شركت ننموده اند (تصوير 3).
7. در وضعيت استقرار ، گزينه “تاريخ” فعال خواهد شد . شما مي توانيد در اين گزينه ، تاريخ استقرار مغايرت بانكي را وارد نماييد . هنگام مغايرت گيري طي دوره ، گزينه تاريخ غير فعال بوده و با انتخاب صورت حساب ، گزينه تاريخ ، تاريخ صورت حساب انتخابي را نمايش مي دهد (تصوير 3).
8. در وضعيت استقرار ، براي افزودن سطر به اقلام دفتر و بانك كليد j1 - مغايرت بانكي در پايين فرم را زده و اقدام به ورود اقلام باز دفتر يا بانك نماييد . ولي هنگام مغايرت گيري طي دوره ، امكان وارد نمودن اقلام وجود ندارد . دراين حالت ، سيستم اقلام دفاتر را از عمليات طي دوره كه در سيستم ثبت نموده ايد و همچنين اقلام بانك را از صورت حساب ثبت شده نمايش خواهد داد (تصوير 3).
M3 - مغايرت بانكي
تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر مغايرت بانكي
9. گزينه “مانده دفاتر” پايين قسمت “اقلام دفاتر” ، هم در زمان استقرار و هم در زمان مغايرت گيري طي دوره ، غير فعال بوده و اين گزينه ، مانده حساب بانكي طبق عمليات ثبت شده در دفتر را بر مبناي تاريخ درج شده در بالاي فرم مغايرت بانكي نمايش مي دهد (تصوير 4).
10. گزينه “مانده صورت حساب” پايين قسمت “اقلام بانك” ، در زمان استقرار فعال بوده و شما مي توانيد در اين گزينه ، مانده حساب بانكي طبق صورت حساب بانك را وارد نماييد . ولي هنگام مغايرت گيري طي دوره ، اين گزينه غير فعال بوده و مانده صورت حساب بانكي ثبت شده را نمايش مي دهد (تصوير 4).
11. در وضعيت استقرار ، بعد از ثبت اقلام باز دفاتر و بانك ، در بالاي فرم “مغايرت بانكي” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 4).
12. در وضعيت استقرار امكان پاس كردن اقلام چه به صورت اتوماتيك و چه به صورت دستي وجود ندارد . به همين منظور ، كليد هاي بالاي فرم مغايرت بانكي به صورت غير فعال مي باشند . هنگام مغايرت گيري طي دوره ، كليد هاي مغايرت گيري بالاي فرم فعال بوده و شما مي توانيد عمليات مغايرت بانكي را با استفاده از كليد هاي فوق انجام دهيد (تصوير 4).
13. در پايين پنجره “اقلام دفاتر” و “اقلام بانك” كليد “فيلتر” تعبيه شده است كه شما با استفاده ازاين ابزار مي توانيد اقلام نمايش داده شده در قسمت دفاتر و بانك را بر اساس مبالغ ( بدهكار ، بستانكار و همه ) فيلتر نماييد (تصوير 4).
14. در مغايرت گيري دستي ، شما مي توانيد “اقلام بدهكار و بستانكار دفاتر يا بانك را با يكديگر” ، “اقلام بدهكار دفاتر را با اقلام بستانكار بانك” و “اقلام بستانكار دفاتر را با اقلام بدهكار بانك” ، پاس كنيد . براي اين كار ، اقلام مورد نظر را انتخاب نموده و كليد بالاي فرم را بزنيد (تصوير 4).
15. در مغايرت گيري دستي ، در صورتي كه بخواهيد اقلامي را كه پاس نموده ايد ، برگشت بدهيد ، مي توانيد بعد از انتخاب اقلام مورد نظر ، كليد بالاي فرم را بزنيد (تصوير 4).
16. در بالاي فرم مغايرت بانكي كليد “نمايش” سلكتوري دارد كه به شما اين امكان را مي دهد ، نمايش اقلام را در اين فرم بر اساس “اقلام پاس شده” ، “اقلام پاس نشده” و “همه” انجام دهيد (تصوير 4).
17. بعد از عمليات مغايرت گيري ، مي توانيد مغايرت بانكي تهيه شده را به شكل مدل تراز نامه اي از طريق كليد بالاي فرم چاپ بگيريد (تصوير 4).
18. براي مغايرت گيري اتوماتيك ، بر روي كليد كليك كنيد . با اين كار ، كليه اقلام تاثير گذار روي مانده بانك كه در مغايرت گيري هاي قبلي پاس نشده اند و كليه اقلام صورت حساب جديد و اقلام باز صورت حساب هاي قبلي به عنوان اقلام باز شناسايي مي شوند (تصوير 4).
M4 - مغايرت بانكي
تصوير 4 : ورود اطلاعات اقلام مغايرت بانكي و ذخيره اطلاعات
19. بعد از زدن كليد “مغايرت بانكي اتوماتيك” فرمي باز مي شود تا از شما روش پاس شدن اتوماتيك را درخواست كند . در پاسخ به اين درخواست مي توانيد يكي از دو روش 1- شماره و مبلغ 2- فقط مبلغ را انتخاب كنيد (تصوير 5).
M5 - مغايرت بانكي
تصوير 5 : فرم مغايرت بانكي اتوماتيك
20. براي مشاهده ليست مغايرت هاي بانكي ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “مغايرت بانكي” كليك كنيد (تصوير 6).
M6 - مغايرت بانكي
تصوير 6 : فهرست مغايرت بانكي

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *