earnings laptop accounting stock monitoring 1232 3780 2 - موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی

⬅️در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

⬅️عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

⬅️ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

⬅️ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

⬅️تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

⬅️جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.

⬅️بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

⬅️تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل …

⬅️عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 آیین نامه تحریر دفاتر.

⬅️اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر اقدام نشده باشد.

⬅️در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
⬅️عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

⬅️عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

⬅️استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه).

⬅️عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورد اشخاصی که ازسیستمهای مذکور استفاده می نمایند.

⬅️ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *