سپید_حساب_ویرا

گزارشگیری میاندوره ای

مبانی حسابداری

فهرست مطالب

استفاده ‏کنندگان این اطلاعات برای انتخاب از میان‏ راهکارهای مختلف به کار می‏برند.استفاده‏ کنندگان با تصمیمات متفاوتی مواجهند و بنابراین به مدلها و اطلاعات مختلفی نیاز دارند.سرمایه‏ گذاران و بستانکاران دو گروه اصلی کاربران اطلاعات مالی به‏ شمار می‏روند و فراهم آوردن اطلاعات‏\”مربوط\”برای‏ این دو گروه،یکی از دلمشغولیهای اصلی مدیریت و سیستمهای اطلاعات حسابداری به شمار می‏رود،لذا توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز ایشان ضرورت خاص‏ دارد.

 

نمایندگی سپیدار سیستم

 

سیستم اطلاعات حسابداری،اطلاعاتی در مورد گذشته بنگاه اقتصادی در اختیار استفاده‏کنندگان‏ می‏گذارد که می‏تواند در شکل‏گیری انتظارات ایشان از آینده موثر باشد.اگرچه فراهم آوردن اطلاعات گذشته‏ به عنوان وسیله‏ای برای ارزیابی آینده،به این معنا نیست که آینده را می‏توان از طریق تعمیم روابط گذشته به آینده بدقت پیشبینی کرد،اما هنگامی که‏ استفاده‏کنندگان اطلاعات با در نظر گرفتن عوامل‏ تغییرات احتمالی،انتظارات خود را از آینده و گذشته‏ برقرار کنند و ارتباط انتظارات آینده و اطلاعات مربوط به گذشته را دریابند.

صورتهای مالی میاندوره‏ای

صورتهای مالی میاندوره‏ای دسته‏ای از صورتهای مالی است که تاریخ انتشار آنها دوره‏ های مالی غیر از دوره‏ های مالی سالانه عادی و دوره‏های مالی آنها کوتاهتر از یک سال مالی است. این اطلاعات را می‏توان در دوره‏ های ماهانه،سه ماهه، چهار ماهه،شش ماهه و…منتشر کرد.

از آنجایی که اطلاعات مالی در دوره‏های‏ میاندوره‏ای معمولا تحت تاثیر تغییرات فصلی یا مقررات خاص قرار می‏گیرد،اطلاعات صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای تغییرات فصلی یا مقررات مربوط را همراه‏ با توضیحات لازم ارائه می‏کند و افشای کامل‏ اطلاعات،در یک روش مناسب موجب شناسایی و اندازه‏گیری اطلاعات در دوره‏های میاندوره‏ای می‏شود.

ارائه اطلاعات

صورتهای مالی میاندوره‏ای باید شامل حداقل‏ اطلاعاتی باشد که برای دوره میاندوره‏ای جاری‏ ضروری و با اطلاعات دوره مالی مشابه مقایسه‏پذیر باشد.معمولا در یک گزارش مالی میاندوره‏ای از همان روشهایی که در گزارش مالی سالانه مربوط مورد عمل قرار گرفته،استفاده می‏شود.صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای باید اطلاعات را نحو مناسب افشا کند و در مواقع ضروری تعاریف لازم را ارائه نماید تا استفاده‏کنندگان گزارشها بتوانند اطلاعاتی را که برای‏ یک دوره نسبتا کوتاه‏مدت ارائه شده است درک کنند.

زمان و نحوه انتشار

بموقع بودن عامل مهّمی برای گزارشگری‏ صورتهای مالی و یا صورتهای مالی میاندوره‏ای‏ است.اطلاعات مالی میاندوره‏ای عموما از طرف‏ سرمایه‏گذاران و افرادی که به اطلاعات بیشتری علاوه‏ بر اطلاعات مالی سالانه نیاز دارند به کار می‏رود. انتشار صورتهای مالی میاندوره‏ای در کشورهای‏ مختلف با توجه به قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار،مصوبات انجمنهای حرفه‏ای حسابداری‏ و یا سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‏گیرد. مقررات گزارشگری صورتهای مالی میاندوره‏ای‏ نزدیک به دو سوم کشورهای جهان،شرکتها را ملزم به‏ ارائه صورتهای مالی میاندوره‏ای شش ماهه‏ کرده است.

شکل گزارشگری

سه شکل اساسی برای گزارشگری صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای وجود دارد:

1)یک مجموعه کامل صورتهای مالی‏ مشابه آنچه در پایان دوره مالی ارائه‏ می‏شود.

در این شکل گزارشگری،صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای به صورت مجموعه‏ای از صورتهای مالی کامل شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان،صورت گردش وجوه‏ نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی مشابه‏ صورتهای مالی سالانه ارائه می‏شود.

2)صورتهای مالی خلاصه شده

در این شکل گزارشگری،صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای شامل ترازنامه خلاصه شده، صورتحساب سود و زیان خلاصه شده به همراه‏ یادداشتهای خلاصه شده است،به علاوه برای‏ اقلام معینی افشای تغییرات خاص از یک دوره‏ مالی به دوره مالی بعد ضروری است.

3)صورتهای مالی حاوی اطلاعات مالی‏ انتخاب شده

در این شکل گزارشگری،صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای در بر گیرنده اطلاعات مالی‏ انتخاب شده است.لازم به توضیح است که‏ تاکنون تعریفی ارائه نشده که براساس آن بتوان‏ دریافت که آیا باید یک یا چند صورت مالی را از مجموعه صورتهای مالی حذف کرد؟یا مجموعه‏ باید شامل همه صورتهای مالی باشد؟و آیا صرفا تعدادی از یادداشتهای همراه‏ حذف می‏شود؟یا باید همه صورتهای مالی‏ اساسی را برای یک مجموعه صورتهای مالی با جزئیات کمتری ارائه کرد و بعضی از اقلام و بعضی یا تمام یادداشتهای همراه صورتهای‏ مالی را حذف کرد؟

اصول حسابداری

دو روش اساسی برای اصول حسابداری گزارشگری‏ صورتهای مالی میاندوره‏ای وجود دارد.

الف)روش پیوسته

طبق این روش،دوره‏های میاندوره‏ای مشابه یک‏ دوره پیوسته از سال مالی گزارشگری است و اندازه‏گیری درآمدها،هزینه‏ها و انجام برآوردهای‏ صورتهای مالی میاندوره‏ای بر همان اساس‏ صورتهای مالی سالانه صورت می‏گیرد.این‏ نگرش به گزارشگری صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای در پیشبینی و شناخت اطلاعات مالی‏ یک بنگاه اقتصادی در تمام طول مدت دوره‏ مالی کمک می‏کند.

ب)روش گسسته‏

طبق این روش،هریک از صورتهای مالی‏ میاندوره‏ای مربوط به یک دوره مالی جداگانه است‏ و به گزارشگری اطلاعات دوره مستقلی‏ می‏پردازد.طبق این نگرش اطلاعات‏ صورتهای مالی میاندوره‏ای در نخستین وهله به‏ پیدایش دید بهتری در مورد عایدات،گردش وجوه‏ نقد و نقدینگی به طور کلی کمک می‏کند نه اینکه‏ فقط اطلاعات دوره 12 ماهه جاری به دست داده‏ شود.

دو روش فوق با هم مانعة الجمع نیستند و اگر اطلاعات صورتهای مالی میاندوره‏ای می‏تواند در پیشبینی عایدات،جریانات نقدی و نقدینگی یک‏ بنگاه اقتصادی در مجموع(در روش گسسته)مفید باشد برای پیشبینی عایدات در تمام دوره مالی،گردش‏ وجوه نقد و نقدینگی(در روش پیوسته)نیز می‏تواند سودمند واقع شود.به همین علت در بسیاری از کشورها ترکیبی از دو روش به کار می‏رود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question