سپید_حساب_ویرا

آموزش گام به گام گزارش ترازها در نرم افزار سپیدار (10 گام اساسی)

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه - تعریف حسابهای تفصیلی(تعریف مركز هزینه) - تعریف سال مالی در سپیدار

فهرست مطالب

گزارش ترازها در سپیدار

گزارشات مالی، خروجی اصلی امور حسابداری است و از اهمیت بالایی برای كاربران سیستم و مدیران بنگاه های اقتصادی و شركت ها برخوردار است. تمامی سازمان ها با استفاده از گزارشات مالی می توانند نیاز های خود و استفاده كنندگان را تامین نمایند. کلیه گزارشهای مالی بر اساس سندهای حسابداری ثبت شده تهیه میگردد. کاربران میتوانند با استفاده از یک سری پارامترها محدوده گزارش را انتخاب و تعیین نمایند. در گزارش ترازها می توان تراز یک حساب را در هریک از سطوح حسابداری (کل ، معین و تفصیلی) به صورت ساده و هم چنین بر اساس ارتباطی که بین سطوح و نیز تفضیل با سطوح دارد( كل/معین ، معین/تفصیلی ، تفصیلی/معین و كل/معین/تفصیلی) به صورت تحلیلی مشاهده نمود. در برنامه سپیدار سیستم امکان دریافت گزارش ترازها به سادگی فراهم شده است که در ادامه مطلب بیان می گردد.

تعاریف مهم گزارش ترازنامه

 گزارشات ساده

گزارشات ساده گزارشاتی هستند كه فقط اطلاعات مربوط به یك سطح از حساب را نمایش می دهد مانند:

 • تراز كل
 • تراز معین
 • تراز تفصیلی

 

 

گزارشات تحلیلی

گزارشات تحلیلی، گزارشاتی هستند كه علاوه بر اطلاعات مربوط به سطح مورد نظر ما، بابت ارتباطی كه با سطوح دیگر دارد (سطوح بالا یا پایین) ، اطلاعات حاصل (از مجموع یا ریز) با سطوح دیگر را نیز نشان می دهد ) مانند :

 • تراز كل/معین
 • تراز معین/تفصیلی
 • تراز تفصیلی/معین
 • تراز كل/معین/تفصیلی

گزارش تراز دو ستونی

گزارش دو ستونی گزارشی، شامل دو ستون مانده بدهكار و بستانكار حساب است .

گزارش تراز چهار ستونی

گزارش چهارستونی گزارشی،شامل دو ستون بدهكار و بستانكار برای گردش دوره گزارشی و دو ستون برای مانده بدهكار و بستانكار حساب است.

گزارش تراز شش ستونی

گزارش شش ستونی گزارشی شامل دو ستون بدهكار و بستانكار برای گردش اول دوره گزارشی و دو ستون بدهكار و بستانكار برای دوره گزارشی و دو ستون بدهكار و بستانكار برای مانده حساب است.

گزارش تراز هشت ستونی

گزارش هشت ستونی گزارشی شامل دو ستون بدهكار و بستانكار برای گردش اول دوره گزارشی و دو ستون بدهكار و بستانكار برای دوره گزارشی و دو ستون بدهكار و بستانكار برای گردش تاكنون (جمع اول دوره با طی دوره ) و دو ستون بدهكار و بستانكار برای مانده حساب است.

تهیه گزارش ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه “گزارش ترازها” كلیك كنید.

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

فرمی كه در اختیار شما قرار می گیرد، می توانید اعمال فیلتر نموده و گزارش مورد نظر را تهیه نمایید.

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

جهت تهیه گزارش ترازها، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید:

1-در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی گزارش ترازها تعریف شده باشد ، كاربرمی تواند اقدام به تهیه گزارش نماید.

2- وقتی فرم گزارش ترازها را باز می كنید ، سیستم به صورت پیش فرض گزارش را در محدوده سال مالی كه در آن سال قرار گرفته اید و با درنظر گرفتن سند افتتاحیه ، تراز دو ستونی حساب كل را با نوع مانده همه نمایش می دهد . شما می توانید با توجه به نیاز خودتان فیلتر های لازم را انجام داده و گزارش را تهیه نمایید.

3- گزارشگیری “گزارش ترازها” تنها برای یك سال مالی امكان پذیر است و محدوده گزارشگیری این گزارش نمی تواند بیش از یك سال مالی باشد.

4- در گزارش ترازها امكان گزارشگیری بر اساس محدوده تاریخی، شماره سند و با در نظر گرفتن اسناد افتتاحیه ، اختتامیه و بستن حسابها وجود دارد و كاربر به راحتی می تواند محدوده گزارشگیری خود را براساس نیاز خود تعیین نموده و گزارش را تهیه نماید .

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

5-گزینه “از تاریخ”t4تاریخ شروع سال مالی و گزینه “تا تاریخ” t5 تاریخ خاتمه سال مالی را كه در آن سال اقدام به تهیه گزارش نموده اید را نمایش می دهد . شما می توانید محدوده تاریخ را تغییر دهید و با زدن كلید t6 تاریخ را خالی نموده و تاریخ را به صورت دستی وارد نمایید و یا با زدن كلیدt7 با تاریخ روز پر خواهد شد.

6-به طور پیش فرض گزارش ترازها، گزارش تراز كل را نمایش می دهد . چنانچه بخواهید تراز سطوح دیگر ( معین ، تفصیلی ، كل/معین ، معین/تفصیلی ، تفصیلی/معین و كل/معین/تفصیلی ) را مشاهده نمایید ، كافیست برروی سطح مورد نظر كلیك نموده تا بتوانید تراز مربوط به آن سطح انتخابی را تهیه كنید.

7-با توجه به تعریف انواع تراز ، شما می توانید به چهار شكل (دو ستونی ، چهار ستونی ، شش ستونی و هشت ستونی) تراز تهیه نمایید.

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

8- در گزارش تراز ها امكان گرفتن گزارش با توجه به نوع مانده وجود دارد . در این فرم شما می توانید با نوع مانده بدهكار ، بستانكار ، صفر ، بدهكار/بستانكار و همه گزارش تراز تهیه نمایید.

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

9- در صورتیكه از امكانات ارزی در سیستم استفاده میكنید ، در گزارش تراز ها سه ستون ارز ، مانده بدهكار ارزی و مانده بستانكار ارزی فعال می¬شود تا بتوان مانده ارزی هر حساب را نیز مشاهده نمود .

آموزش گزارشگیری ترازها در نرم افزار حسابداری سپیدار

10-شما می توانید با توجه به نیاز خودتان فیلتر های لازم را انجام داده و گزارش را تهیه نمایید . برای این منظور كافیست بعد از اعمال فیلتر های لازم ، كلید “بروز كردن” t11 پایین فرم را بزنید تا اطلاعات بروز شوند . همچنین شما می توانید اطلاعات تمام صفحات گزارش ترازها را باز خوانی نمایید . برای این منظور كافیست كلید “بازخوانی همه صفحات” t12 بالای فرم رابزنید .

سوالات متداول

مطالب مرتبط

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question