سپید_حساب_ویرا

لیست حسابهای موقت و دائم

حسابهای دائم و موقت

فهرست مطالب

تماس با کارشناسان فروش سپد حساب ویرا : ۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰

انواع حساب‌ها در حسابداری چیست؟

برای معرفی انواع حساب لازم است ابتدا شرح مختصری از حساب را بیان نماییم. حساب یک وسیله برای ثبت و ردیابی تغییرات مالی یک مجموعه است. هر حساب شامل دو طرف است که یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستانکار نام دارد. دارایی‌ها، برداشت صاحبان سهام و هزینه‌ها همگی جزو حساب‌های بدهکار هستند که با افزایش هر یک از این حساب‌ها، ثبت در قسمت ستون بدهکار صورت می‌گیرد.

سرمایه، بدهی و درآمدها جزو حساب‌های بستانکار هستند که با افزایش هر یک از این حساب‌ها، ثبت در قسمت ستون بستانکار صورت می‌گیرد. گاهی حساب‌ها باید به لحاظ مانده انتقال داده شوند؛ ازاین‌رو به دودسته حساب تقسیم می‌شوند:

حساب‌های دائمی (Permanent Account)
حساب‌های موقت (Temporary Account)

در ادامه به معرفی هر حساب به‌صورت مجزا می‌پردازیم.

اهمیت حساب‌های دائمی و موقت

با آغاز یک دوره مالی جدید حسابدار موظف است که بابت افتتاحیه و اختتامیه حساب‌ها اقدامات لازم را انجام دهد تا برخی از حساب‌ها به دوره مالی جدید انتقال پیدا کنند و در عوض برخی دیگر با اختتام حساب در دوره مالی موردنظر در زمره انتقال حساب‌ها قرار گیرند. حال ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که چرا حساب‌ها را به دو نوع حساب‌های دائمی و حساب‌های موقت تفکیک می‌کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که با تفکیک حساب‌ها دوره مالی جدید سازمان برای تمامی حساب‌های موقت با یک تراز صفر آغاز می‌گردد. عملکرد مالی شرکت با انتقال مانده‌حساب‌های دائمی تضمین می‌گردد در نتیجه حساب‌های دائمی و حساب‌های موقت از اهمیت ویژه‌ای در حسابداری برخوردارند.

حساب دائمی چیست؟

حساب‌های دائمی به حساب‌هایی گفته می‌شود که مانده آن‌ها از یک دوره مالی به دوره مالی بعد منتقل می‌گردد. ازجمله حساب‌هایی دائمی می‌توان به دارایی، بدهی و سرمایه صاحبان سهام اشاره کرد. ازاین‌رو تمامی حساب‌هایی که در ترازنامه ثبت می‌گردد جزو حساب‌های دائمی هستند.

انواع حساب دائمی کدام است ؟

حساب‌های دائمی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱-حسابهای دارایی (Asset)

۲-حسابهای بدهی (Liabilities)

۳-حسابهای سرمایه  (Owner’s Capital)

حساب‌های دارایی به دودسته دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیرجاری تقسیم می‌شوند. ماهیت حساب‌های دارایی بدهکار است.

منظور از دارایی‌های جاری حساب‌هایی است که انتظار می‌رود در یک سال مالی به وجه نقد تبدیل گردد. بانک، صندوق، سپرده و تنخواه‌گردان از نمونه‌های بارز حساب دارایی‌های جاری است.

منظور از دارایی‌های غیرجاری حساب‌هایی است که انتظار می‌رود بیش از یک سال مالی به وجه نقد تبدیل گردد. کامپیوتر، ساختمان، میز و به عبارتی املاک و تجهیزات از نمونه‌های بارز حساب دارایی‌های غیرجاری است.

حساب‌های بدهی به دودسته بدهی‌های جاری و بدهی‌های غیرجاری تقسیم می‌شوند. ماهیت حساب‌های بدهی بستانکار است.

منظور از بدهی‌های جاری بدهی‌هایی است که انتظار می‌رود کمتر از یک سال مالی قابل‌پرداخت باشد. اسناد پرداختنی تجاری، حقوق و دستمزد، حق مشاوره، بیمه کارکنان و… از نمونه‌های بارز حساب بدهی‌های جاری است.

منظور از بدهی‌های غیرجاری بدهی‌هایی است که انتظار می‌رود بیش از یک سال مالی زمان پرداخت داشته باشند. تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، اسناد پرداختنی بلندمدت، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از نمونه‌های بارز حساب بدهی‌های غیرجاری است.

حساب‌های سرمایه مجموع دارایی‌های شخص یا شرکت در یک‌زمان خاص است. حساب سرمایه نشان می‌دهد شرکت چه میزان سرمایه از طریق انتشار سهم عادی جذب کرده است.

حساب موقت چیست؟

حساب موقت حسابی است که در همان دوره مالی بسته شده و مانده آن صفر می‌گردد؛ ازاین‌رو حساب موقت جزو حساب‌های سود و زیانی محسوب می‌گردد. این نوع حساب‌ها از دوره قبل هیچ مانده‌ای نمی‌پذیرند و مانده‌شان به دوره مالی بعدی نیز منتقل نمی‌شود.

 

انواع حساب موقت کدام است؟

درآمدها و هزینه‌ها جزو حساب‌های موقت در حسابداری هستند.

فروش کالاها، ارائه خدمات و اجاره درآمدی جزو درآمدها به‌حساب می‌آید.

هزینه‌های مواد و کالا، هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و حقوق دستمزد جزو هزینه‌ها به‌حساب می‌آید.

حساب مختلط و تفاوت آن با حساب دائمی و موقت

حساب مختلط ترکیبی از حساب‌های دائمی و موقت است که در پایان سال مالی این نوع از حساب‌ها یا به‌حساب موقت و یا به‌حساب دائم تبدیل می‌شود. به این صورت که مانده بخش موقت حساب مختلط با انجام اصلاحات پایان سال از آن جدا شده و به‌حساب خلاصه سود و زیان منتقل می‌شود. مانده باقیمانده‌ای که به حساب‌های دائمی مربوط است در ترازنامه انعکاس پیدا می‌کند. حساب‌های پیش‌دریافت درآمد، پیش‌پرداخت هزینه و موجودی ملزومات از نمونه‌های بارز حساب‌های مختلط است.

صورت سود و زیان چیست؟

یکی از اساسی‌ترین صورت‌های مالی صورت سود و زیان است. به عبارتی صورت سود و زیان با مقایسه درآمدها و هزینه‌ها در طول یک دوره مالی میزان سوددهی و زیان دهی یک شرکت را نمایش می‌دهد. از جمله اقلامی که در صورت سود و زیان دارای اهمیت هستند درآمدها و هزینه است. در واقع با محاسبه درآمدهای یک شرکت و کسر هزینه‌ها از آن می‌توان به سود و زیان رسید. اگر درآمد از هزینه بیشتر باشد شرکت به سوددهی رسیده است و اگر هزینه به نسبت درآمد افزون شده باشد شرکت به زیان دهی رسیده است.

⭕️ برخی از حسابهای این گروه که مربوط به درآمد و هزینه ها میباشد شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و … است که در پایان دوره مالی مانده آنها بسته میشود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمیشود. به این حسابها حسابهای سود و زیانی هم گفته می‎شود.

نمونه حسابهای مخلوط

⭕️از جمله این نوع حسابها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد میباشد که شامل دو بخش موقت و دائمی میباشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعدی منتقل می شود.

سامانه مودیان سپیدار

نمونه حسابهای دائمی

⭕️برخی از حسابهای این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام میباشد شامل موجودی نقد و بانک، حسابهای دریافتنی تجاری، سرمایه و … است که مانده آنها در پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل میگردد.به این حسابها حسابهای ترازنامه‎ای هم گفته می‎شود.

آموزش سپیدار ویژه ورود به بازار کار : ۰۲۱۵۸۱۹۴۰۰۰

بستن حساب‌های موقت و مراحل آن

فرایندی که جهت صفر کردن مانده‌حساب‌های یک شرکت صورت می‌گیرد بستن حساب‌ها نام دارد. در واقع شرکت‌ها برای اینکه اطلاعات جامع و مناسبی از عملکرد خود داشته باشند در پایان هر سال مالی با فرایند صفر کردن حساب می‌توانند وضعیت مالی شرکت در سال جدید را برآورد کرده و در جهت رسیدن به سوددهی بیشتر فعالیت نمایند. به‌این‌ترتیب در فرایند بستن حساب‌ها، کلیه حساب‌هایی که مانده بستانکار دارند در قسمت بدهکار و حساب‌هایی که مانده بدهکار دارند در قسمت بستانکار ثبت می‌شوند تا مانده تمامی حساب‌ها صفر گردد. اما همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده بودیم علاوه بر حساب‌های موقت و دائمی، حساب‌های مختلط هم داریم که در فرایند بستن حساب‌های یک دوره مالی باتوجه‌به اصلاحاتی که روی آنها انجام می‌شود به حساب‌های دائمی و یا موقت تبدیل می‌شوند؛ بنابراین در پایان یک سال مالی پس از شناسایی صورت سود و زیان حساب‌های موقت به‌صورت کامل بسته می‌شوند و تنها حساب‌های دائمی هستند که با صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می‌شوند.

مراحل بستن حساب‌های موقت: بستن حساب‌های درآمد، بستن حساب‌های هزینه، بستن حساب‌های خلاصه سود و زیان، بستن حساب‌های موقت دارایی و بدهی

در بستن حساب‌های درآمد و هزینه، تمامی حساب‌هایی که مانده بستانکار دارند در قسمت بدهکار و آنهایی که مانده بدهکار دارند را در قسمت بستانکار منتقل می‌کنیم. در مرحله سوم یعنی بستن حساب‌های خلاصه سود و زیان تمام حساب‌های درآمد و هزینه بسته می‌شود و مانده خلاصه سود و زیان، بیانگر سود و زیان خالص در دوره مالی موردنظر است؛ یعنی اگر مانده‌حساب خلاصه سود و زیان بستانکار شود نشان‌دهنده سود شرکت و اگر مانده بدهکار شود نشان‌دهنده زیان شرکت در آن سال مالی است. در مرحله آخر یعنی بستن حساب‌های موقت دارایی و بدهی تمامی حساب‌های موقت دارایی و بدهی بسته می‌شود.

بستن حساب‌های دائمی

با بستن حساب‌های موقت باید حساب‌های دائمی هم‌بسته شوند. این نوع از حساب‌ها از طریق سند اختتامیه بسته می‌شوند. در پایان یک دوره مالی با صدور سند اختتامیه نباید هیچ سند دیگری صادر گردد به عبارتی آخرین شماره سند باید شماره سند اختتامیه باشد.

برای بستن حساب‌های دائمی باید حساب‌هایی که مانده بدهکار دارند همانند دارایی، در حساب تراز اختتامیه بستانکار شود و حساب‌هایی که مانده بستانکار دارند همانند سرمایه و بدهی، در حساب تراز اختتامیه بدهکار شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ